Vaksdal Ættesoge

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I | Bruvik sokn innhald | Vaksdal


ÆTTESOGE FOR LEIGEBUARAR OG EIGARAR AV


VAKSDAL BNR. 33 - 250 OG JAMNE BNR. 13 - 254


Innhaldsliste

A

Aldal Jakob Andreas 1872 - 1963, son åt Jakob Johannesson Aldal, Samnanger, og kona Borgny Johannesdtr. Eikedal, g.m. Birgitte Bergesen 1870 - 1933, sjå Karl Bergesen nfr. og Vaksdal bnr. 30. Jakob Aldal dreiv mineralvannfabrikk her til i 19**-åra.

Born:

Bergljot 1903 -, b. Vaksdal, g.m. Olav Hansen, sjå nfr.
Arthur 1901 - 1930, lærar, g.m. Eldbjørg Fitje, f. 1897.
Lilly 1905 - 1950, ug.
Didrik 1907 -, b. Indre Arna, g.m. Solveig Soldal.


Amble Oluf Mikael 1887 - 1971, mylnearbeidar, son åt skomaker Johannes Amble frå Sogn b, Bergen og kona Marta, g. 1908 m. Ingeborg 1871 - 1951, enkja etter Mons Breistein, sjå nfr.

Born:

Marta Johanna 1909 -, b. Trengereid, g. m. Edvin Henrik Olai Skulstad, sjå Haus s. 319.
Inger Olivia 1909 -, b. Trengereid, g.m. Sivert Andreas Skulstad, sjå Haus s. 320.
Johannes 1912 -, b. Bergen.


Amundsen Bendik Angel 1921 - 1972, sjømann, son åt Olga og Petter Amundsen, Stavanger, g.m. Doris 1924-2004, dtr. åt Anna og Georg Petersen, sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 179.

Born:

Wenche 19** -, b. Dale, g.m. Ivar Vaksdal. Sjå ættesoge for Dale.
Gunn 19** -, b. Helle, g.m. Svein Helle. Sjå Helle bnr. 36.
Evy 19** -, b. Skyggjestrand, g.m. Svein Tunestveit.


Andersen Salomon Kornelius 1842 - 1896, mylnearbeidar, f. i Sunnfjord, g.m. Andrea Olufine Torsdtr. frå Bergen, d. 1919. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 15.

Born:

Samueline Olufine 1876 -, g.m. Johannes A. Vaksdal, sjå nfr. Alfred Leonard 1879 -, b. Kvarven, Bergen, arbeidde i Forsvarets mineavdeling.
Anna Lovise 1883 - 1951, b. Bergen, g.m. Klausen.
Ida Kornelia 1886 - 1932, b. Bergen, g.m. Johan Lamberg.


Andersen Lars 1858 - 1936, mylnearbeidar, g.m. Marta Monsdtr. 1847 - 1935. Dei kom hit frå Dale.

Born:

Anna Maria 1880 - 1922, g.m. Halvdan Hansen, sjå nfr.
Gustav 1880 -, sjå Gustav Larsen nfr.


Audestad Johan 1890 -1965, snikkar, son åt Nils Audestad og kona Kristi f. Raunholm, Stord, g.m. Ingeborg 1890 - 1967, dtr. åt Maria og Anders Tolås. Sjå nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 102.

Born:

Maria Kristina 19** -, g.m. Harald Ingvald Hansen, sjå nfr.
Anna 19** -, g.m. Anton Langhelle, sjå nfr.
Nils 19** -, b. Kalandseid, g.m. Signe Kvamme.
Kristian Alfred 19** -, sjå nfr.
Edith 1925 - 1929,
Ester 19** -, b. Spydeberg, g.m. Leif Thue.
Karsten Ingvald 19** -, sjå ættesoge for Indre-Boge.
Normann f. og d. 1929.
Solveig 19** -, b. Laksevåg, g.m. Jan Danielsen.
Emil 19** -, b. Ski, g.m. Elsa.


Audestad Kristian Alfred Johansson 19** -, sjå ofr., byggmeister, g.m. Ingeborg 19** -, dotter åt Brita Thomasdtr. Bolstad og Johannes Hansson Tubbem. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 205 og 207.

Born:

Johan 19** -, lærar, g.m. Bente Gunderssen 19** -, sjå Odd Gunderssen nfr.
Helge 1955-2005.

B

Bakke Elias 1873 - 1941, yrkesmilitær og elektrikar, b. Vaksdal og Drøbak, g.m. Anna Haldorsdtr. Sæterdal 1883 - 1952. Sjå Haldor O. Sæterdal nfr.

Born:

Anna 1901 - 1940.
Klara 1903 - 1973, b. Farsund, g.m. gardbrukar Oskar Onarheim.
Harald 1906 -, b. Ås, g.m. Alvhild Gundersen.
John 1908 - d. ca. 1943, telegrafist.
Aksel Odin 1909 -, b. Drøbak, g.m. Dora.
Erling 1913 -, g.m. Margit Bolsaksen.


Berge Andreas f. omlag 1887 -, son åt Olav Berge, Evanger, g.m. Olina Haldorsdtr. Dale bnr. 21, f. 1887. Sjå Dale bnr. 21. Dei budde på Vaksdal 1908, men flytte visstnok seinare til U.S.A.


Berge Anders 1891 - 1973, baneformann, son åt jernbanearbeidar Knut Berge og kona Brita f. Fadnes, b. Bulken, g.m. Malene 1894 -1965, dtr. åt gardbrukar Olav Larsson Holo og kona Malene Olsdtr., b. Kvisti, sjå Haus s. 234.

Born:

Knut 19** -, sjå nfr.
Ole 19** -, sjå nfr.
Birger 19** -, stasjonsformann i NSB, b. Voss, g.m. Ragna Hårklau.
Margit 19** -, b. Eidsvåg, g.m. Johannes Spjelkavik.


Berge Knut Andersson 19** -, sjå ofr., vognmeister i NSB, g.m. Alma 19** -, dtr. åt Erling Skålevik og kona Anna f. Gjerde. Sjå nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 143.

Born:

Liv Margrethe 19** -.
Anne Karin 19** -.
Kari Eterine 19** -.
Lisbeth Irene 19** -.


Berge Ole Andersson 19** -, sjå ofr., stasjonsbetjent, g.m. Marit 19** -, dtr. åt Amanda og Anders Faugstad, sjå nfr.

Born:

Ellen 19** -, g.m. Johannes R. Magnussen. Sjå ættesoge for Indre-Boge.
Odd 19** -. Sjå nfr.


Berge Odd Olsson f. 19**, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Wenke f. 19**, husmor, dtr. åt Torlaug og Rune Waxdal, Kungsbacka, Sverige

Born:

Emil 19** -.


Bergesen Karl ca. 1836 - 1898, pakkhusformann, Dale ytre i Hyllestad, Askvoll. G.m. Synneva Olsdtr. 1846 - 1929, frå Hafslo. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 18.

Born:

Birgitte 1870, g.m. Jakob Andreas Aldal, sjå ofr.
Karl 1872 -, sjå nfr.
Gerhard 1875 -.
Enevald 1878 -, gullsmed, Voss.
Amanda Lovise 1881 -, b. Vaksdal, g.m. Odd Meringen, sjå nfr.
Dagny Julia 1885 - 1889.


Bergesen Karl Karlsson 1872 - 1943, sjå ofr., steinhoggar ved Vaksdal Mølle, g.m. Ingeborg ca. 1870 -1911.

Born:

Karl 1904 -, b. U.S.A. g.m. Johanna Knutsdtr. Boge.
Amund 1906 - 1950, b, Alvøen.
Herman ca. 1908 -, b. U.S.A.


Bernes Arne Arnesson 1855 - 1920, mylnearbeider, g.m. Marta Monsdtr. Valestrand, Fotlandsvåg. Sjå Hosanger I del 2 s. 58.

Born:

Arna 1874 -, b. Bergen.
Mons 1876 - 1877.
Mons 1877 -, sjå Vaksdal bnr. 22.
Maria 1879 -.
Bergitta 1881 -.
Anna Mathilde 1886 -.
Sigurd Martin 1887 - 1889.
Signe 1889 -.


Bernes Arthur Monsson 1912 -, veg- og anleggsarbeidar, g.m. Kari Olsdtr. Hole 1908 -, sjå Vaksdal bnr. 22, eigarliste for Vaksdal bnr. 132, 140, 173 og Haus s. 400 og 401.

Born:

Aslaug 19** -, sjukepleiar, b. Oslo.
Hilda 19** -, b. Tyskland, g.m. Fred Trautmann.


Birkeland Gjert Gunnarsson 1868 - 1950, mylnearbeidar, g.m. Sofie 1877 - 1960, dtr. åt skreddar Andreas Andersson frå Bergen, b. Holmedal, Sunnfjord, og kona Anna Marie Sørensdtr. Gjert Birkeland skulle også vera frå Sunnfjord, men ein har ikkje meir kjennskap til slekta hans.

Born:

Gunnar 1904 - 1944, ug.
Anna Maria 1905 - ca. 1958 ug.


Birkeland Malvin Otto 19** -, son åt Otto Birkeland 1913 -, og kona Marie Mikaelsdtr. Halvorsen, g.m. Randi 19** -, dtr. åt Olav Martin Vågenes 1880 - 1951 og Sigrid Tangen 1906 -. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 208.

Barn:

Tove 19** -.


Bjørsvik Jakob f. 1911, snikkar, son åt Ivar Larsson Bjørsvik og kona Ingeborg Jakobsdtr., g.m. Ingeborg Monsdtr. Njåstad frå Vaksdal f. 1915. Sjå Mons Njåstad nfr. og Hosanger I del 2 s. 444 - 445. Ingeborg og Jakob Bjørsvik budde på Vaksdal ei tid. Sidan busette dei seg på Arnatveit.

Born:

Ernst Kåre 19** -, g.m. Bjørg Aune.
Terje 19** -, g.m. Anne Lise Skøyen.
Vigdis 19** -, g.m. Svein Årland.
Ingunn Irene 19** -, g.m. Ole Magne Fosse.
Tormod 19** -.


Bjørgås Ragnvald 1906 -, son åt jordmor Ragnhild Bjørgås og slaktar Johannes Bjørgås, Evanger, g.m. Johanna Thomassen 1906 dtr. åt Anders og Marta Thomassen, sjå nfr. Ragnvald Bjørgås var lensmannsfullmektig her frå ca. 1935. Han vart seinare lensmann i Os.

Born:

Marta 19** -, b. Fana, g.m. Sigmund Dyngeland.
Reidun 19** -, b. Bergen, g.m. Per Petersen.
Tor Johannes 19** -, maskinsjef, Ostereidet, g.m. Ragnhild Totland.
Ragnhild 19** -, b. Lindås, g.m. Magne Jordal.


Bjørndal Martinus Ellingsson, mylnar, f. i Meland, g. 1880 m. Ingeborg Josefsdtr. Løtveit 1857 -, sjå Hosanger I del 1 s. 570.

Born:

Peter Elias 1881 -.
Mathilde Josefine 1882 -.
Oluf 1884 -.


Bjørsvik Ivar Olsson 1881 - 1963, mylnearbeidar, son åt mylnearbeidar Ole Ivarsson Bjørsvik f. Hodne og kona Brita Haldorsdtr. f. Padøyhavn, g.m. Martea 1885 - 1949, dtr. åt mylnearbeidar Askjel Seim Vaksdal, og kona Eli. Sjå nfr. og Hosanger I del 2 s. 428 -429.

Born:

Aslaug Olivia 1905 - 1924, ug.
Ola 1907 -, sjå nfr.
Einar 1909 - 1928, ug.
Arnfinn 1912 -, sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 39.
Borghild 19** -, heimehjelp, ug.


Bjørsvik Lars 1907-, sokneprest i Vaksdal, son åt gardbrukar Ivar Larsson Bjørsvik og kona Ingeborg Jakobsdtr. f. Husdal, g.m. Gunvor Alberthine 1907 -, dtr. åt gardbrukar Anders Vaksdal og kona Angelique Cathrine f. Ege. Sjå Hosanger II del 2 s. 444 - 445 og Vaksdal bnr. 25.


Bjørsvik Ola Ivarsson 1907 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Margreta Enevaldsdtr. Herfindal 1907. Sjå Vaksdal bnr. 26 og eigarliste for Vaksdal bnr. 147.

Born:

Else 19** -, b. Sande i Vestfold, g.m. lærar Rolf Sten Thorbjørnsen
Inge 19** -, sjå nfr.


Bjørsvik Inge Olsson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Agda 19** -, dtr. åt Ole Sigfred Gustav Lingrasmo og kona Lorentine Johansdtr., Troms. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 163.

Born:

Ole 19** -,
Gisle 19** -.


Blomdal Ole Olsson 1875 - 1967, mylnearbeidar, g.m. Marta Johannesdtr. Jamne bnr. 12, 1877 - 1943. Sjå Blomdal 2 og eigarliste for Jamne bnr. 34 og 38.

Born:

Olav 1905 -, sjå nfr.
Johannes Birger 1907 -, sjå Skreiæ bnr. 1.
Borghild Andrea 1910 -, b. Florø, g.m. organist Didrik Malvin Rønhovde, sjå ættesoge for Dale og Skreiæ bnr. 1.
Anna 1913 -, g.m. Trygve Hvidsten, sjå nfr.


Blomdal Olav Olsson 1905 -, sjå ofr., anleggsarbeidar, g.m. Kari Johannesdtr. bnr. 12, f. 1904. Sjå Skreiæ bnr. 1 og eigarliste for Jamne bnr. 34, 83 og 123.

Born:

Ole 19** -, b. eigarliste for Jamne bnr. 123, g.m. Eldbjørg 19** -, dtr. åt Ingeborg og Sivert Evanger.
Egil 19** -.
Odd Kåre 19** -, b. Åsane, g.m. Elfrid Gåsdal f. 19**.


Blomvåg Mons Monsson, bakar, og kona Theodora Jensine Monsdtr. budde her 1891.

Born:

Ellisif 1891 -.


Boge Anders A., lærar. Sjå Indre-Bruvik bnr. 2.


Boge Knut Andersson 1883 - 1943, f. på Ytre Boge bnr. 5, mylnearbeidar, g.m. Alma. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 129.


Boge Lars 1886 -, skreddar, g.m. Pernille Martinusdtr. Reigstad 1888 - 1963. Sjå ættesoge for Dale. Dei budde i Bergen 1910. Dei var også busette på Vaksdal og Grorud.


Boge Dortin Nilsson 1886 - 1949, f. på Indre Boge bnr. 3, maskinist. g.l.g.m. Claudia Moe fra Hammerfest 1888 - 1933.

Born:

Anton Birger 19** -, sjå nfr.
Nils Didrik 19** -, sjå nfr.
Arvid Moe 19** -, b. Bergen, g.m. Gudrun Ødegård.
Dortin g.2.g.m. Olufina Hope frå Solheim i Masfjorden.


Boge Johannes Andersson 1894 -, snikkar, son åt Anders K. Vaksdal og kona Magdeli, g.m. Amalie Konstanse 1900 -, dtr. åt Ingeborg og Kristian Haugland. Sjå Vaksdal bnr. 19 og eigarliste for Vaksdal bnr. 114, Ytre-Boge bnr. 5 og Ytre Arna s. 105.

Born:

Ingeborg 19** -, g.m. Mogens Dalvang, Gjøvik.

Kåre Agnar 19** -, mylnearbeidar, sjå eigarliste for Vaksdal, bnr. 114 og 203.


Boge Anton Birger Dortinsson 1918 - 1961, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Astrid 19** -, dtr. åt gardbrukar Aksel Kvamme og kona Oline f. Kårstad, Bygstad.

Born:

Trygve 19** -, kontorist.


Boge Nils Didrik Dortinsson 19** -, mekanikar, g.m. Ingeborg 19** -, dtr. åt gardbrukar Aksel Kvamme og kona Oline f. Kårstad, Bygstad. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 187.

Born:

Oddbjørg Karin 19** -.
Ingrid Claudia 19** -.


Bolstad Nils 1885 - 1966, handelsstyrar i Vaksdal Kooperative Handelslag, son åt handelsstyrar Helge Bolstad og kona Anna, Bolstadøyri, g.m. Synneva 1895, dtr. åt Anna og Sjur Teigen, Vossestranda. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 81.

Born:

Anna 1924 - 1969, b. Fana, g.m. arkitekt Jørgen Djurhuus frå Danmark.


Bolstad Magne 1894 - 1944, baneformann, son åt gardbrukar og banevaktar Magne Bolstad og kona Maria f. Brørvik, g.m. Amanda Mathilde Olsdtr. Vedå 1892 - 1948. Sjå Brørvik, brukarar. Magne Bolstad døydde i tysk fangenskap 1944.

Born:

Maria 19** -, b. Dale, g.m. Johannes A. Vik. Sjå ættesoge for Dale.
Magne 19** -, konduktør i NSB, b. Bolstad, g.m. Betzy Konstanse Nilsdtr. Trettenes frå Vaksdal f. 19**.


Bratland Ole Johan 1860 - 1929, banevakter, g.l.g.m. Eli Nilsdtr.

Born:

Klara 1895 -, b. U.S.A., g.m. Leif Holland.
Olga 1898 -, b. Kristiansand, g.m. Lars Johansen. Sjå Skreiæ bnr. 3.
Emil 1900 -, togførar, g.m. Aslaug Rolstad.
Inger 1902 -, g.m. Lars Bratli.
Maria 1904 -, ug., hushaldar, b. Voss.

Ole Johan Bratland g.2.g.m. Thea Andrea 1875 - 1957, dtr. åt Jon Andreasson Koleid og kona Cecilia Thomasdtr. f. Tysseland, Samnanger. Thea Andrea var g.1 .g.m. Olav Thomasson Sandvik. Sjå Samnanger I s. 815 og Hans Øvstebø nfr.

Born:

Selma 1909 -, b. Kongsberg, g.m. Lars Andersen.
Ole 1911 -, b. Canada, g.m. Margaret.
Gjertrud 1913 -, b. Minde, g.m. Lars Skorpen.
Anna 19** -, b. Vaksdal, g.m. Anfinn Trettenes, sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 24, 95 og 131.


Breistein Mons Monsson 1838 - 1907 mylnar, g.1.g.m. Helena Sjursdtr. Breistein 1838 -. Sjå Ytre Arna s. 50.

Born:

Bertina Dortea 1871 -, b. U.S.A.
Mons 1873 -, mylnar, b. Vaksdal.
Anton 1876 -, b. U.S.A.

Mons g.2.g. 1901 m. Ingeborg Johannesdtr. Mjellelid frå Lavik i Sogn, f. 1871.

Born:

Hilda Marie 1901 -, b. Vaksdal, g.m. Ole Krogsrud, sjå nfr.
Håkon Johan 1907 -, g.m. Jenny Hårklau.
Enkja Ingeborg Johannesdtr. g.2.g. 1908 m. Oluf Mikael Amble, sjå ofr.


Bruvik Sjur Andersson 1849 - 1915, snikkar i Vaksdal Mølle, g.m. Marta Marie Pedersdtr. frå Valevåg i Sunnhordland, f. 1858. Sjå Ytre-Bruvik bnr. 6 og Vaksdal bnr. 11.

Born:

Augusta Helena 1878 -, b. Vaksdal og Haukeland, g.m. Haldor I. Vimmelvik. Sjå Arna s. 328.
Peter Andreas 1881 - 1900, ug. steinarbeidar, b. Vaksdal. Alfred August 1883 -, b. U.S.A., gift.
Sigurd Martin 1885 -, b. Sandvik bnr. 1 og Notodden. Sjå Sandvik bnr. 1.
Hilda Nilsine 1887 -, b. Tysse i Samnanger, g.m. Ole Totland.
Hjalmar Martin 1891 -, b. Vaksdal.
Anna Maria 1893 -, b. Erdal, g.m. Anton Andreasson.
Laura ca. 1895 -, b. Palmafossen, Voss, g.m. Lars Gåsdal.
Johannes ca. 1897 -, sjå nfr.


Brudvik Johannes 1855 - 1914 mylnar, son åt lærar John J. Midt-Bruvik og kona Kari, f. Dalseid, g.m. Malena 1859 - 1934, dtr. åt lærar Anders L. Åsheim og kona Ingebjørg Johannesdtr. Tunes. Sjå Dalseid bnr. 1, Haus s. 209 og Ytre-Bruvik, leigebuarar.

Born:

Marta 1878 - 1955 b. Vaksdal, g.m. Anders Thomassen. Sjå nfr.
John 1880 - 1887.
Kari 1882 - 1971, b. Voss og Nøtterøy, g.m. Ole Hatlestad.
Arthur 1885 - 1962 skreddar, b. Oslo og Stavanger, g.m. Ragnhild 1884 - 1961, dtr. åt Nathalie og Karl Gundersen, Oslo.
Johanna 1887 - 1965, b. U.S.A. g. Fassbruder.
John 1889 - 1980, b. U.S.A., g.m. ei dame frå Kongsvinger.
Ingeborg 1892 - 1980, b. U.S.A.
Ingolf 1896 - 1960, b. U.S.A.
Oskar Andreas 1899 - 1964, b. U.S.A. g.m. Mally Jacobsen. Sjå Herman Jacobsen nfr.
Maria 1903 - 1932, g.m. Kristoffer Igland, Bergen.


Bruvik Andreas f. 1873, steinarbeidar, son åt Anna og Peder M. Ytre-Bruvik bnr. 6, g.m. Johanna f. 1892, dtr. åt Ingeborg og Johannes Ytre-Bruvik bnr. 3.

Born:

Solveig Ingvarda 19** -, g.m. Ole Johan Rødberg, sjå Rødberg bnr. 1.
Øyvind 1922 - 1976 ug.


Bruvik Olai 1875 - 1958, undermøllemeister i Vaksdal Mølle, son åt Kari og Mons Thomasson Kyrkje-Bruvik, g.m. Inga Sofie 1882 - 1962, dtr. åt Marta og Anders Hetlevik, sjå Indre-Bruvik bnr. 17 og eigarliste for Jamne bnr. 73.

Born:

Olav 1902 - 1942, b. Stavanger, g.m. Maria Teigland.
Ingjerd 1904 -, b. Bergen, g.m. Arne Bondhus.
Magnus 1908 -, sjå nfr.
Maria 1910 -, b. Indre Arna, g.m. Kristoffer Kvitting.


Bruvik Sigurd Johan Magnesson 1892 -, f. på Ytre-Bruvik bnr. 14, g.m. Hilda Sofie 1893 - 1977, dtr. åt Malena og Sjur Olsnes, Sedalen bnr. 3. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 68.

Born:

Sigurd Hilmar 1914 -, b. Bergen, g.m. Margit Myrdal.
Olav Malvin 19** -, b. Bergen, g.m. Else Opheim, sjå eigarliste for Jamne bnr. 68
Svein Martin 19** -, g.m. Reidun Skeide.
Mally 19** -, b. Visnes på Karmøy, g.m. Ole Hågenvik.


Bruvik Edvard Olai 1881 - 1949, disponent i Vaksdal trevarefabrikk, son åt Anna Andersdtr. og Peder Monsson Ytre-Bruvik bnr. 6, g.m. Brita 1876 - 1953, dtr. åt gardbrukar Tørres Arnfinnsen og kona Brita, Skånevik. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 47 og 55.

Barn:

Birgit Agathe 1901 -, g.m. Christian Nordby, sjå eigarliste for Jamne bnr. 47 og 55.


Bruvik Hjalmar Martin 1891 - 1942, mylnearbeidar, son åt Marta og Sjur Bruvik, sjå ofr. g.m. Jenny 1896 -, dtr. åt Nils Johannesson Stavenes og kona Kari f. Hana. Sjå Hana bnr. 2.

Born:

Svanhild Maria 19** -, g.m. John Knutsen, Vaksdal, sjå nfr.
Karen Nancy 19** -, g.m. Birger Johnsen, Vaksdal, sjå nfr.


Bruvik Johannes Sjursson 1897 -, sjå ofr. steinarbeidar og snikkar, g.1 .g. 19** m. Borghild, dtr. åt Johanna og Haldor J. Dale, Vaksdal. Sjå nfr.

Born:

Sigfred Martin 19** -.
Harry Johannes 19** -.
Johannes og Borghild, tvillingar, 19** -.

Johannes g.2.g.m. Anna. Dei busette seg seinare på Reksteren i Sunnhordland.


Bruvik Johannes Olsson 1906 -, sjømann og anleggsarbeidar, g.m. Andrina Eriksdtr. Herfindal 1904 -. Sjå Herfindalen bnr. 8 og Vaksdal bnr. 26.

Born:

Egil 19** -, sjømann, b. Bergen, g.m. Haldis Myrseth.
Aud 19** -, b. Bergen, g.m. Jan Bjørn Reigstad.
Berit 19** -, b. Røyken, g.m. Karsten Ulevik.


Bruvik Magnus Olaisson 1908 -, sjå ofr. , undermøllemeister, g.m. Svanhild 1913 -, bedriftssjukepleiar og husmor, dtr. åt Malena og Ole A. Faugstad, Vaksdal. Sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 73 og 203.

Barn:

Olav Jarl 19** -, sjå nfr.


Bruvik Johannes 19** -, gartnar, son åt gruvearbeidar Peder J. Bruvik og kona Inga, Ytre-Bruvik bnr. 21, g.m. Rigmor 19**, dtr. åt kaptein Ivar Kristensen, Gjøvik, og kona Olga f. Vikersveen. Sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 5.

Barn:

Per Ivar 19** -, g.m Mona f. 19**, dtr. åt Valborg og Ole Tørresen, Vaksdal. Sjå nfr.

Bruvik Olav Jarl Magnusson 19** -, sjå ofr., avdelingsleiar i Vaksdal Mølle, g.m. Hanelore Brush frå Danzig f. 19**.

Born:

Erik Magnus 19** -.
Kristin Hedvig 19** -.


Bysheim Johannes Johannesson 1858 -, mylnar på Vaksdal kring 1900, g.1.g. 1881 m. Anna Monsdtr. f. Fotlandstrand, 1835 - 1900, g.2.g. 1901 m. Marta Malena Olsdtr. Rongved, f. 1863. Sjå Gjerstad s. 411 og Hosanger I del 1 s. 169.

C

Carlsen Endre Aabreck 1897 - 1961, mylnearbeidar, g.m. Camilla 1909 -, dtr. åt Valgjerd og Jørgen Furubotn. Sjå nfr.

Born:

Knut 19** -, sjå ættesoge for Indre-Boge.
Ida 19** -, b. Vaksdal, g.m. Johnny Eide, sjå nfr.


D

Dale Haldor Johannesson 1864 - 1942, mylnearbeidar frå Hamre el. Hosanger, g.m. Johanna Småland ca. 1857 - 1924. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 43.

Born:

Johannes 1893 -, sjå nfr.
Borghild 1894 -, b. Vaksdal, g.m. Johannes S. Bruvik, sjå ofr.
Anton ca. 1898 -, jarnbanearbeidar, b. Vaksdal og Bergen.
Johan 1902 -, sjå nfr.


Dale Johannes Haldorsson 1893 - 1923, sjå ofr., mylnar, g.m. Astrid Viksnes. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 43.

Barn:

Anton Johannes 19** -.


Dale Johan Haldorsson 1902 - 1973, sjå ofr., mylnearbeidar i Vaksdal Mølle 1917 - 1967, g.m. Anna 1901 -, dtr. åt gardbrukar Anders Fosse og kona Johanna f. Turvoll, Vik i Sogn. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 160.


Dame Fredrik Peter 1867 - 1956, mylnemeister,b. på Vaksdal 1897 - 1938, son åt mylneeigar Carl Dame, København, og kona Anne, g.m. Bertine Gjertine 1867 - 1954, dtr. åt skipskaptein Nicolai Nielsen, Haugesund, og kona Rakel f. Skadberg.

Born:

Carl Christian 1898 - 1970, kasserar, b. Bergen, g.m. Signy Elholm.
Rudolf Theodor 1900 -, sivilingeniør, b. Skjoldtun, g.m. Olga Telle.
Erna Emelie 1901 -, husmor, Nestved, g.m. Christian Ravn.
Anna Dorthea 1903 -, husmor, b. Trondheim, g.m. Fredrik Hollum.
Gudrun Pauline 1905 - 1955, b. England, g.m. I. Carivalies.
Frida Bergljot 1907 - 1912.
Tyra f. og d. 1908.


Davidsen Nils 1897 - 1970, murar i Vaksdal Mølle, son åt David Sjursson Bukkestein bnr. 2 og kona Sigrid Nilsdtr. Øye, g.m. Gerda 1906, dtr. åt Paul Iversen og kona Sofie f. Bjånes. Sjå Bukkestein bnr. 2 og Øyo bnr. 2 og eigarliste for Jamne bnr. 41.

Born:

Egil 19** -, b. Dalekvam, g.m. Sonja Ekanger.
Rolf 19** -, sjå nfr.


Davidsen Rolf Nilsson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Berit Maria 19** -, dtr. åt Johannes Thomassen og kona Bergit Helene f. Endresen, b. Stavanger. Sjå Anders Thomassen nfr.

Born:

Inge 19** -.
Frode 19** -,


E

Eide Lars Nilsson 1874 - 1934, mylnearbeidar, son åt gardbrukar Nils Eide og kona Ingeborg, Valestrandsfossen, g.m. Brita 1875 -1965, dtr. åt Marta og Eilef Hesjedal, Vaksdal. Sjå nfr. og Vaksdal bnr. 11.

Born:

Eilev Malvin 1904 - 1922, ug., mylnar.
Nils Ingbart 1906 - 1925, ug., b. Vaksdal.
Leif Bjarne 1908 -, mylnearbeidar, b. Vaksdal. Sjå nfr.
Andreas Nils 1910 -, mylnearbeidar, b. Vaksdal. Sjå nfr.


Eide Andreas Larsson 1910 - 1972, mylnearbeidar, g. 1936 m. Malena 1909 - 1967, dtr. åt Nelly og Caspar Erstad. Sjå ættesoga.

Born:

Britt 19** -, Vaksdal, g.m. Karl Herfindal, sjå nfr.
Nelly 19** -, b. Vaksdal, g.m. Thorbjørn Mellesdal, sjå nfr.


Eide Leif Bjarne Larsson 1908 - 1993, mylnearbeidar, sjå ofr., g.m. Gerda 1908 - 2000, dtr. åt Nelly og Caspar Erstad, sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 52, 152 og ættesoga nfr.

Born:

Eilef 1933 - 2011, sjå nfr.
Liv 1937 - 1997, g.m. Lars Fauske, sjå nfr.


Eide Alfred 19** -, tekstilarbeidar, son åt Johannes Eide og kona Borghild Martinsdtr. f. Tykkhelde, Lindås, g.m. Johanna Johannesdtr. Sæterdal 19** -. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 174 og Sedalen bnr. 2.

Born:

Johnny 1952-2012, sjå nfr.
Rune 19** -.
Britt 19** -.
Anne 19** -.


Eide Eilef Leifsson 1933 - 2011, sjå ofr., mylnemeister, g.m. Dagrun 19** -, dtr. åt Jenny og Ingvald Larsen, sjå nfr.

Born:

Leif Inge 19** -.
May Britt 19** -.
Anne Christin 19** -.


Eide Johnny 1952-2012, mylnearbeidar, son åt Johanna og Alfred Eide, sjå ofr., g.m. Ida 19** -, dtr. åt Camilla og Endre Aabreck Carlsen, sjå ofr.

Born:

John Endre 19** -.
Margrete 19** -.


Eikum Anton Schancke 1911 -, skreddarmeister, son åt Mons Schancke og Ingeborg f. Morken, g.m. Margit 19** -, dtr. åt Anna og Anton Knutsen, Vaksdal, sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 114.

Born:

Magne 19** -, b. Steinkjer, g.m. Marie Kvistad.
Astrid 19** -, b. Horten, g.m. Trygve Aasland.


Eilefsen Ole 1871 - 1951, undermøllemeister, son åt Marta og Eilef Hesjedal, sjå nfr., g.m. Kari, Fana. Sjå Vaksdal bnr. 15.

Born:

Olivia 1894 -, b. Dale, g.m. Martin Søvik. Sjå ættesoge for Dale.
Eilif 1896 -, marineoffiser, b. Horten, g.m. Signe.
Leofred Karl 1897 -, sjå nfr.


Eilefsen Leofred Karl 1897 -, mylnearbeidar, son åt Kari og Ole Eilefsen, Vaksdal bnr. 15, g.m. Johanne Karoline 1889 - 1959, meierske, dtr. åt tømmermann Erikssen, Sandviken, Bergen, og kona Rasmine. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 111.

Born:

Otto Martin 19** -, revisor, b. Hamar, g.m. Aasta Bunkot.
Kamilla Ruth 19** -, husmor, b. Hamar, g.m. Knut Grønberg.
Leif Johan 19** -, sjå nfr.


Eilefsen Leif Johan 19** -, sjå ofr., mekanikar, g.m. Kari 19** -, dtr. åt Olav Bruvik og kona Åsa f. Skotsund. Sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 10 og eigarliste for Vaksdal bnr. 111 og 211.

Born:

Helge 19** -.
Eivind 19** -.
Lars Olav 19** -.
Ivar 19** -.
Rune 19** -.


Eknes Nils Larsson 1858 - 1927, ordførar i Bruvik og lærar ved Vaksdal skule, g.m. Anna Haldorsdtr. Eknes 1863 -1937. Sjå Hosanger I del 2 s. 580-581 og 608-611.

Born:

Johannes 1885 - 1888.
Harald 1886 - 1902.
Agmund 1889 - 1972, fruktfarmar i Florida, U.S.A.
Lidvald f. og d. 1891.
Johan 1892 -, revisjonssjef, Bergen, g.m. Anna Axelsen.
Lydia 1894 - 1971, lærar, Bergen, g.m. Ole Hag Hoel.
Lars 1895 -, kontor- og bankfunksjonær, Laksevåg, ug.
Sigurd 1896 -, distriktslege, Laksevåg, g.m. Marita Sandstone frå Ullensvang.
Astrid 1898 -, ug. bankassistent, Bergen, seinare b. Eknes. Olav 1901 -, stasjonsmeister i NSB, Bergen, g.m. Bergljot Jakobsen.
Harald 1902 -, ug. gardbrukar, Eknes i Hosanger.


Ekse Lars Helgesson 1898 -, baneformann, g.m. Thea Oline Ekeland 1878 - 1975.

Born:

Håkon Theodor 19** -, sjå nfr.
Thoralf 19** -, jernbanefunksjonær, b. Espeland, g.m. Bergit Samuelsen 1923 - 1974.


Ekse Håkon Theodor Larsson 19** -, sjå ofr., elektrikar, g.1.g.m. Ingeborg Konstanse 1920 - 1972, dtr. åt Marta og Einar Eriksen, sjå nfr.

Born:

Torleif Magnar 19** -, stud. filol. Bergen.
Svein Arne 19** -, flymekaniker ved S.A.S., Oslo.
Dagfinn 19** -, praktikant ved Haukeland Sjukehus, g.m. Anne Lise 19** -, dtr. åt Turid og Odd Ulevik, Vaksdal, sjå nfr.

Håkon g.2.g.m. Maria Hansen. Sjå Harald Ingvald Hansen nfr.


Elholm Per 19** -, frisørmeister, son åt Sigurd Elholm og kona Gudrun f. Monsen, Bergen, g.m. Else Berit 19** -, dtr. åt Birgit Agathe og Christian Nordby, Vaksdal. Sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 47.

Born:

Per Even 19** -.
Bjørn Erik 19** -.


Eriksen Lars 1850 - 1929, mylnearbeidar, son åt Erik Larsson Bruvik og kona Anna Olsdtr., g.m. Kari 1843 - 1928, dtr. åt Olav Andersson Arna og kona Inga Larsdtr. Både Lars Eriksen og foreldra hans arbeidde ei tid i Ytre Arna. Sjå Ytre Arna s. 5 og 53, Arna s. 114. Ytre-Bruvik, leigebuarar og Vaksdal bnr. 23 og 15.

Born:

Anna Maria 1873 - 1894, b. Vaksdal, g.m. Andreas A. Vaksdal. Sjå nfr.
Ole 1875 -, sjå Ole Larsen nfr.
Edvard 1877 -, ug. kafevert, b. Bergen. Sjå Vaksdal bnr. 15, eigarliste for Vaksdal bnr 44 og 76.
Ingvald 1883 - 1950, kafevert, b. Bergen, g.m. Ragna Amanda f. 1879.
Alfred 1888 - 1941, b. Dale.


Eriksen Sivert Ananias 1862 - 1920, mylnearbeidar, son åt Stefana og Erik Sivertsen, Hesthaug, Åsane, g.m. Ingeborg Karina 1866 -1955, dtr. åt Ingeborg og Peder Landås, Årstad, Bergen. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 36. Sivert Eriksen brukte ei tid Åstvedt som etternamn.

Born:

Einar Johan 1889 -, sjå nfr.
Signe Emelie 1891 -, b. Fana, g.m. Johannes Haugland.
Peder Berntin 1893 -, b. U.S.A., g.m. Sigrid Amanda Andersen.
Ida Jakobine Alice 1895 -, b. Årdalstangen, g.m. jerndreiar Sverre Johannesen frå Hamar.
Sverre 1897 - 1926, ug.
Karen 1899 -, b. Laksevåg, g.m. Mons Søreide.
Agnes 1901 -, b. Laksevåg, g.m. Oluf Søreide.
Elisa 1904 -, g.m. Karl Skjelvik. Sjå nfr.
Johannes Martin 1907 -, ug.
Oliva Gjendine 1909 -, b. Ålvik, g.m. Lars Kjerpo.


Eriksen Einar Johan Sivertsson 1889 - 1975, sjå ofr., g.m. Marta Sofie 1898 -, dtr. åt Eilef N. Haugstveit og kona Berta Kristina Jensdtr. f. Rønhovde. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 69 og 74.

Born:

Erna Solveig 1919 - 1973, b. Vaksdal, g.m. Arnfinn Hagen frå Sogn.
Ingeborg Konstanse 1920 - 1972, b. Vaksdal, g.m. Håkon Ekse, sjå ofr.
Walter Julian 19** -, b. Isfjorden, g.m. Britt Brevik.
Kirsten Marie 19** -, b. Sverige, g.m. Egil Johansen.
Ester Mary 19** -, b. Sverige, g.m. Georg Johansson.


Eriksen Albert Johan 1891 - 1971, mylnearbeidar, son åt Brita og Erik Eriksson Sæterdal, Vaksdal bnr. 16, g.m. Marta 1899 -, dtr. åt Anna og Mons Bernes, Vaksdal bnr. 22.

Born:

Edith 19** -, b. Fjell, g.m. Gunnar Andersen.
Astrid 19** -.


Ersland Ivar Gustav 19** -, son åt Johannes Ersland 1884 - 1968 og kona Marie Johanne f. Askeland 1883, g.m. Borghild 19** -,dtr. åt Marta og Anders A. Thomassen, Vaksdal. Sjå ættesoga og eigarliste for Jamne bnr. 154.


Erstad Steffen Caspar 1886 - 1949, mylnearbeidar, son åt Gjertrud og Knut Knutsson Erstad, Meland, g.m. Nelly Alida 1888 - 1971, dtr. åt Johannes J. Kvittingen og kona Malena f. Steinsland. Sjå Samnanger I s. 580.

Born:

Gerda 1908 - 2000, b. Vaksdal, g.m. Leif L. Eide 1908 - 1993, sjå ofr.
Malena 1909 - 1967, b. Vaksdal, g.m. Andreas L. Eide 1910 - 1972, sjå ofr.
Harry 1911 - 1995, g. 1908 m. Henriette Farstad 1904 - 1995. Emigrete til Canada i 1929.
Nelly 1913 - 2005, b. Bergen.
Knut 1914 - 1991, sjå nfr.
Berta 1917 - 2008, g.m. Magne p. Slettemoen, 1916 - 1985, frå Hol i Hallingdal.
Johannes 1918 - 1980, g.1946 m. Frances Barrat Lange, 1922 - 1999.
Alf 1920 - 1993, sjå nfr.
Kirsten 1923 - 2009, b. Vaksdal, g. 1946 m. Kåre Skage 1917 - 2007, sjå nfr.
Finn 1926 - 2022, sjå nfr.
Odd 1928 - 1976, sjå nfr.


Erstad Knut 1914 - 1991, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Klara 1916 - 1951, dtr. åt Hans Nordvik og kona Pernille f. Li. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 175 og 177.

Born:

Hans 19** -, sjå nfr.
Kari 1951-, g.m. Fredrik Knutsen.


Erstad Alf 1920 - 1993, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Lilly 1921 - 2017, dtr. åt Anna og Georg Johan Pettersen, Vaksdal, sjå nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 87.

Born:

Jan 19** -, elektrikar, b. Norheimsund, g.m. Solfrid Larsdtr. Kallestad.
Caspar 19** -, platearbeidar, g.m. Lillian Kristiansen.
Anne Kristine 19** -, b. Ålgård, g.m. Idar Hetland.
Ole 1956-2024.
Kjell 19** -.


Erstad Finn 1926 - 2022, sjå ofr., driftsassistent, g.1950 m. Lilly 1925 - 2013, dtr. åt Anna og Aksel Hanevik, sjå nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 175 og 177.

Born:

Ivar 19** -, b. Sauda, g.m. Herdis Maage.
Edel 1953 - 1956.
Aksel 19** -.
Dagfinn 19** -.
Marit 19** -.


Erstad Odd 1928 - 1976, sjå ofr., tekstilarbeidar, g.m. Anny 19** -, dtr. åt Knut Bertin Sjursson Bjørnås og kona Margit Hansdtr. f. Nordvik. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 180.

Barn:

Margit 19** -.


Erstad Hans Knutsson 19** -, sjå ofr., konsulent, g.m. Marit 1947 dtr. åt Margrete og Herman Litangen, Vaksdal, sjå nfr.

Born:

Kristin 19** -.
Tore 19** -.
Knut Arild 19** -.


Evensen Frithjof Georg 1907 - 1974, distriktslækjar, son åt skipsreidar Eivind Evensen og kona Barbra Marie, Oslo. G.m. Eva Hedvig Elisabeth 1913 -, dtr. åt direktør Gustav Lütken, Oslo, og kona Nanna.

Born:

Anne Marie 19** -, b. Øystese, g.m. lensmann Johannes Waage.
Sissel 1940 - 1942.
Nils Kristian Eivind 19** -, ingeniør, Oslo, g.m. sekretær Ellen Karine Wold.
Inger Margrete 19** -, b. Sandvika, g.m. disponent Per Anton Jensen.

F

Faugstad Anders Olsson 1841 - 1918, mylnearbeidar og gardsstyrar for Vaksdal Mølle, g.m. Anna Olsdtr. Ardal 1847 - 1929. Sjå Fokstad/Faugstad, leigebuarar. Anders overtok huset som faren, skeiamaker Olav Olsson Faugstad, hadde på det gamle tunet ved sjøen på Fokstad. Han sette det opp på bygsla grunn på Brualeitet og budde der. Huset er no nedrive.

Born:

Ole 1874 -, sjå nfr.
Marta 1876 - 1949, ug.
Anders 1879 -, sjå nfr.
Ole 1882 -, sjå nfr.
Martin 1884 - 1949, b. i U.S.A.
Karolina 1888 -, b. Vaksdal, g.m. Johannes K. Ulevik, sjå nfr.
Olina 1891 -, b. Jamne, g.m. Elias Hagebø, sjå nfr.


Faugstad Ole Andersson 1874 - 1943, sjå ofr., undermylnemeister ved Vaksdal Mølle, g.m. Malena Olsdtr. Sæterdal bnr. 9, 1877 - 1943. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 47, 60 og 73.

Born:

Anders 1897 -, sjå nfr.
Ole 1899 - 1917, ug. død ved ulukke.

[[Image:]]

Fig. 47.

Arbeidsstokken ved Vaksdal Mølle 1893. Nr. 1 maskinmeister Christian Thom, 2 mylnemeister Pedersen, 3 mylnestyrar Henrik August Sørensen, 4 undermylnemeister Herland, 5 pakkhusforvaltar Karl Bergesen, 6 Mons Rongved, 7 Søren Nilsen, 8 Matias Rongved, 9 Anders Padøen, 10 Sjur Olsnes, 11 Rasmus Eriksen, 12 Karl Steffensen, 13 Andreas Eriksen, 14 Ole Tangen, 15 Haldor Olsson Sæterdal, 16 Askjel Olsson Sæterdal, 17 Ole A. Faugstad, 18 Johannes Kvitingen, 19 Johannes Skreien, 21 Ole Eilefsen, 22 Jens Bakkeli, 23 Eilef 0. Hesjedal, 24 Sjur Løtveit, 26 Nils Trettenes d.e., 27 Jakob Olsen, 30 Sivert Andreas Knutsen, 31 Ole Kalleklev d.y., 32 Ole Larsen, 33 Knut Nilsson Vaksdal, 35 Jakob Hanevik, 36 Lars Olsen d.e., 37 Einar Strømme, 38 Ole Magnussen, 39 Nils N. Sæterdal, 40 Anders N. Tolås, 41 Ole J. Olsnes, 43 Johannes Andersson Vaksdal, 47 Askjel Seim, 48 Jakob Knutsen, 49 Johan Høyseter d.e., 51 Andreas Hordvik, 52 Salamon i Brekkena, 53 Hans Hansen f. Vaksdal bnr. 22, 56 Jakob Hansen Vaksdal, 59 Sjur Fotland, 60 Olav Olsnes, 62 Nils Karlsson Sæterdal, 63 Knut K. Herfindal, 67 Olai Skreien, 69 Ole Kalleklev d.e., 71 Anders 0. Synsvoll, 76 Anders Karlsson Sæterdal, 78 Johannes Sætre.Foto K.O. Reppen, Sogndal. Namneliste: Konrad Ulevik, Vaksdal.


Bernt Olai 1901 -, sjå nfr.
Astrid 1903 -, b. Vaksdal, g.m. Henrik Gundersen, sjå nfr.
Sigvart Andreas 1905 -, sjå nfr.
Ingolf 1907 -, sjå nfr.
Olivia Maria 1910 -, b. Hvittingfoss, g.m. Jørgen Haugen.
Gerhard 1913 -, sjå nfr.
Svanhild 1913 -, sjukepleiar, b. Vaksdal, g.m. Magnus Bruvik, sjå ofr.
Oddmund Ingbart 19** -, sjå nfr.
Ingeborg 19** -, b. Bergen, g.m. Ingolf Nilsen.


Faugstad Anders Andersson 1879 - 1946, sjå ofr., pakkhusformann, g.m. Edvarda Mathilde 1882 - 1915, dtr. åt Mathilde og Edvard Olsen, Bergen.

Born:

Edvard 1904 -, sjå nfr.
Anna 1908 - 1948, ug.

Anders g.2.g. 19** m. Brita Askjelsdtr. Brunborg frå Evanger, f. om lag 1878. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 89.

Born:

Asbjørn 1904 -, sjå nfr.
Sverre 19** -, skipsførar, Bergen, g.m. Doris Johnsen.


Faugstad Ole Andersson d.y. 1882 - 1952, sjå ofr., arbeidsformann, g.m. Sofie Margrete 1880 - 1964, fosterdtr. åt Nils A. Vaksdal bnr. 25, og kona Kristiane f. Kvittingen. Sjå Vaksdal bnr. 25, 113 og 119.

Born:

Aslaug Nilida 1905 -, b. Frekhaug, g.m. skulestyrar Olav Åmdal.
Albert Martin 1906 -, sjå nfr.
Klara 1908 -, b. Vaksdal, g.m. Birger Olsnes, sjå nfr.
Solveig 1910 - 1978, ug., husmorvikar, b. Vaksdal.
Olav 1911 -, sjå nfr.
Trygve Johan f. og d. 1914.
Nancy Cecilie 1914 -, g.m. Johannes Boge, sjå Ytre-Boge bnr. 8.
Valborg 19** -, b. Vaksdal, g.m. Olav Knutsen, sjå nfr.
Trygve 19** -, sjå nfr.


Faugstad Anders Olsson 1897 - 1967, sjå ofr., mylnemeistar, g.m. Amanda Elida Askjelsdtr. Seim 1892 -, sjå nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 91, 108, 109, 116 og 163.

Born:

Marit 19** -, b. Vaksdal, g.m. Ole Berge, sjå ofr.


Faugstad Bernt Olai Olsson 1901 - 1959, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Anna Marie Monsdtr. Bernes 1906 -. Sjå Vaksdal bnr. 22 og eigarliste for Vaksdal bnr. 47.

Born:

Mary Evelyn 19** -, g.1.g.m. Aksel Aasen, d. 1969, g.2.g. 1973 m. Oddvar Herfindal, sjå nfr.


Faugstad Edvard Andersson 1904 -, sjå ofr., pakkhusformann, g.m. Andrea Konstanse Richardsdtr. Stürtzel 1905 -, sjå nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 89.

Born:

Anders 19** -, styrmann, b. Egersund, g.m. Johanne Marie Skogen.
Edvard f. og d. 1941.
Erling 19** -.


Faugstad Sigvart Andreas 1905 -, materialforvalter i Vaksdal Mølle, son åt Malena og Ole Faugstad, Vaksdal, g.m. Hedvig Monsine Jacobsen 1906 - 1952, dtr. åt Madli og Herman Jacobsen, Jamne. Sjå ættesoga.

Born:

Åse 19** -, b. Drammen, g.m. Edvard Thomas Melcher, son åt Svanhild Konstanse og Wilhelm Peder Edvard Melcher, Vaksdal. Sjå nfr.
Ole 19** -, ekspeditør i NSB, g.m. Bjørg Solberg.


Faugstad Gerhard Olsson 1913 -, sjå ofr., snikkar, g.m. Aslaug Olivia Olsdtr. Fossdal 1911 -, sjå Jamne bnr. 7 og eigarliste for Jamne bnr. 127.

Born:

Anne Margrete 19** -, b. Stavanger, g.m. Ragnar Telhaug.
Helga 19** -, b. Modum, g.m. Bjørnar Albrektsen.
Toril 19** -, g.m. Ole Kristian Sevolden.
Gro 19** -.


Faugstad Albert Martin Olsson 1906 - 1966, sjå ofr., snikkar, g.m. Karen Alvhild Ege 1909 -, dtr. åt gardbrukar Anders Vaksdal, bnr. 25 og kona Angelique Cathrine f. Ege.

Born:

Angelique Sofie 1935 - 1976, ug. butikkassistent.
Wenche 19** -, g.m. Anstein Bleikli.


Faugstad Ingolf Olsson 1907 -, sjå ofr., snikkar, g.m. Astrid Johannesdtr. Vaksdal 1908 -. Sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 146, Vaksdal bnr. 2.

Born:

Else 19** -, b. Halden, g.m. Johannes Skulstad.
Eli Malena 19** -, b. Vaksdal, g.m. Malvin Jakobsen, sjå nfr.
Ingrid 19** -, g.m. lærar Leif Hinderaker.


Faugstad Olav Olsson 1911 - 1979, sjå ofr., handelsmann, g.m. Nancy Marie 1912 -, dtr. åt gardbrukar Anders Vaksdal, bnr. 25, og kona Angelique Cathrine f. Ege. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 125.

Born:

Gunvor 19** -, b. Øvsttun, g.m. avdelingssjef Per Asbjørn Risnes.
Odd Arild 19** -, sjå nfr.
Anne Sissel 19** -, sjukepleiar, b. Minde, g.m. Jon Ryngøye.


Faugstad Oddmund Olsson 19** -, losseformann ved Vaksdal Mølle, g.m. Hilma Ragnhild Olsdtr. Fossdal 1915 - 1974, sjå Jamne bnr. 7 og eigarliste for Jamne bnr. 13.

Born:

Per -, sjå nfr.
Kari 19** -, g.m. Kristian Hausvik, snikkar, b. Jamne.
Ola 19** -, flymekanikar, b. Bodø.
Hild 19** -, b. Voss, arbeidsterapeut, g.m. gardbrukar Narve Johannesson Himle.


Faugstad Trygve Olsson 19** -, sjå ofr., målar, g.m. Edith Konstanse Ingvaldsdtr. Sæterdal 19** -, sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 160 og 248.

Born:

Karin 19** -, b. Vaksdal, g.m. Einar Mjelde, sjå nfr.
Sølvi Irene 19** -.


Faugstad Ole Sigvartsson 19** -, sjå ofr., ekspeditør ved NSB, g.m. Bjørg 19** -, dtr. åt Anlaug og Arthur Solberg, sjå Helle bnr. 27.

Born:

Trond 19** -.


Faugstad Per Oddmundsson 19** -, sjå ofr., kontrollør, g.m. Nancy Edvardsdtr. Herfindal 19** -, sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 212.

Born:

Linda 19** -.
Tor 19** -.
Rune 19** -.


Faugstad Odd Arild Olavsson 19** -, sjå ofr., bankfunksjonær, g.m. Kjersti 19** -, dtr. åt Roald Nilsen og kona Eli f. Furnes, Loddefjord.

Born:

Janicke 19** -.
Elisabet 19** -.


Fauske Lars 1937 - 2005, cand. mag., son åt ingeniør William Fauske og kona Kari, Hønefoss, g.m. Liv 1937 - 1997, dtr. åt Gerda og Leif Larsson Eide. Sjå ofr. og Vaksdal bnr. 11.

Born:

Gerd Karin 19** -.
William 19** -.


Fjæreide Ole Mathias 1878 - 1913, mylnearbeidar, son åt gardbrukar Mikkel Olsson Fjæreide og kona Kristi, Fjell, g.m. Ingeborg 1870 - 1906, dtr. åt gardbrukar Johannes J. Ytre-Boge bnr. 4 og kona Kari Tomasdtr.

Born:

Martine Josefine 1901 -, b. Bergen, g.m. Normann Nilsen.
Kristine 1903 - 1941, b. Bergen, g.m. Sverre Johansen.
Ingeborg 1905 - 1929, b. Kalmar, Sverige, g.m. Axel Axelsson.

Ole g.2.g. 1909 m. Kari Olsdtr. Fosse 1881 -. Sjå Masfjordboki s. 1061.


Folgerø Roald 19** -, mylnearbeidar, fosterson åt Johannes og Anna Herfindal, g.m. Gunvor 19** -, dtr. åt lærar Vidar Gunvald Fjæra og kona Alis f. Agdestein, b. Bruvik. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 188 og Herfindalen bnr. 9.

Born:

Geir Rune 19** -.
Jan Vidar 19** -.
Tore 19** -.


Fossdal Jakob Johannesson 1839 - 1901, mylnearbeidar, g.m. Sigrid Olsdtr. Herfindal 1836 - 1892. Sjå Fossmark, Fossdalen, Arna s. 409, og Herfindalen bnr. 1.

Born:

Johannes 1867 - 1879.
Olina 1870, g.m. Magne N. Bruvik. Sjå Ytre-Bruvik bnr. 14.
Olav d. 3 år gamal.
Olav 1873 -, sjå Vik bnr. 3.
Martin 1877 -, sjå Skaftå bnr. 7.


Fossdal Ole Johannesson 1864 - 1942, steinarbeidar, g.m. Synneva Johannesdtr. Brekkhus, Evanger, 1869 - 1961. Sjå Fossmark, Fossdalen, Jamne bnr. 7 og eigarliste for Jamne bnr. 32.

Born:

Jenny Henrikke 1893 -, b. U.S.A. g.m. Lars Lundebø frå Samnanger.
Johannes f. og d. 1895.
Ida Birgitte 1896 - 1966, b. Odda, g.m. Nils Lone.
Borghild Marie 1899 -, b. Reimegrend, Voss, g.m. Torstein Trovik.
Johannes Oliver 1904 -, sjå nfr.
Sofia Johanna Monsina 1906 -, b. Odda, g.m. Knut Leidal.
Alise Konstanse 1908 -, b. Bergsdalen, g.m. Johannes Lid. Sjå Li nedre, tun 2 bnr. 2, Bergsdalen.
Obert Severin Brekkhus 1911 -, b. Canada, g.m. Dortea Dyrhaug.


Fossdal Johannes Oliver Olsson 1904 -, sjå ofr., jernbanearbeidar, g.m. Anna 1906 -, dtr. åt gardbrukar Johan Øygarden og kona Kari f. Holmestad, Sogn. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 32.

Born:

Oddvar Johan 19** -, sjå nfr.
Kjell 19** -, b. Vaksdal.
Sissel 19** -, kontorassistent.


Fossdal Oddvar Johan Johannesson 19** -, sjå ofr., tekstilarbeidar, g.m. Ninni Lillian 19** -, dtr. åt fartøymann Andreas Nilsson Toskheller og kona Maria f. Espenes, b. Hjellevikvåg i Hamre. Sjå Gammersvik bnr. 2 og eigarliste for Jamne bnr. 240.

Born:

Anne Kari 19** -.
Mona 19** -.


Fossmark John 1909 - 1977, anleggsarbeidar, son åt Anna og Lars Andreas Fossmark bnr. 1, g.m. Borghild Monsdtr. Bruvik 1909-. Sjå Fossmark bnr. 1, Ytre-Bruvik bnr. 13 og eigarliste for Jamne bnr. 139.

Born:

Torleif 19** -, b. Haugastøl, g.m. Guri Midttun.
Jan Arthur 19** -, b. Dale, g.m. Bjørg Hisdal.
Else Margrete 19** -, b. Dale, g.m. Olav Bernhard Kvamme. Sjå ættesoge for Dale.
Erling 19** -.
Bjørn Johan 19** -.


Fossmark David Martin 1916 - 1969, banereparatør i NSB, son åt Anna og Lars Andreas Fossmark bnr. 1, g.m. Brynhild 19**, dtr. åt Anna og Aksel Andreas Hanevik, Vaksdal. Sjå nfr., Fossmark bnr. 1 og eigarliste for Jamne bnr. 82.


Fotland Sjur Nilsson 1848 - 1918, mylnearbeidar, son åt Nils Sjursson Ekanger og kona Marta Fusesdtr. f. Heggertveit, g.m.. Ingeborg 1849 - 1902, dtr. åt gardbrukar Magne Gudmundsson Gatland og kona Synneva Andersdtr. f. Hustruli. Sjå Hosanger I del 1 s. 458 -459. Sjur brukte skiftevis etternamnet Ekanger og Fotland. Dei fleste av borna brukte Vaksdal til etternamn.

Born:

Marta 1869 -, g.m. Knut K. Vaksdal, Ytre-Boge bnr. 16.
Nils Vaksdal 1872 - 1942, b. U.S.A. ug.
Ingvald Vaksdal 1886 - 1955, b. U.S.A. ug.
Magnus Vaksdal 1877 - 1954, hovedkasserar i Bergen Lysverker, g.m. Marta Vik frå Strandvik 1885 - 1971.
Synneva 1874 - 1912, b. Bergen, g.m. Olav Johannesson Toskedal. Sjå Toskedal bnr. 2.
Fredrik 1880 - 1883.
Fredrikke Fotland 1883 - 1949, ug.
Albert Martin Vaksdal 1888 - 1973, sporvegsførar, Bergen, g.m. Monsine Monsen 1878 - 1963.
Alfred Fotland 1891 -, sjå nfr.


Fotland Alfred Sjursson 1891 - 1955, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Karoline 1893 - 1956, dtr. åt Knut Andersson Vaksdal og kona Anna Tørresdtr., sjå nfr.

Barn:

Arthur Karl 19** -, mylnearbeidar.


Fotland Jørgen Olai 1866 - 1891, bakarsvein, son åt Mons Steffensson Valestrand, Fotlandsvåg, og kona Botilda Bertina Torbjørnsdtr., g.m. Guri Malena Larsdtr. Nese 1865 -. Sjå Hosanger I del 1 s. 452.

Born:

Leonora Johanne 1888 -.
Mons 1889 - 1890.


Frotveit Nils 1901 -, sjåfør og fiskehandlar, son åt gardbrukar Thomas Frotveit og kona Anna, g.m. Margit 1898 - 1976, dtr. åt Ingeborg og Arne Samuelsen, Vaksdal. Sjå nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 90, 143 og 156.

Born:

Arne 19** -, sjå nfr.


Frotveit Arne Nilsson 19** -, sjå ofr., sjåfør, g.m. Gerd 19** -, dtr. åt Arthur Olseth og kona Ågot f. Einstad.

Born:

Marit 19** -.
Åge Nils 19** -, sjå nfr.


Frotveit Åge Nils Arnesson 19** -, sjå ofr., sjåfør, g.m. Ingrid 19** -, dtr. åt Kitty og Thomas Utskott, Dale. Sjå ættesoge for Dale.

Born:

Geir Åge 19** -.


Furubotn Jørgen 1864-1923, mylnearbeidar, f. i Masfjorden, g.m. Valgjerd Kristoffersen frå Skånevik 1870-1943. Sjå Masfjordboki s. 921.

Born:

Marta Oline 1887 -, g.m. Mons Jamne, sjå nfr.
Knut 1888 - 1933, sjømann, omkom ved forlis.
Peder 1890 -, møbelsnikkar og politikar, formann i Norges Kommunistiske Parti, g.m. Gina Sandal frå Bergen.
Klaus Olai 1892 - 1910.
Astrid Elisa 1896 - 1909.
Gudrun 1899 -, b. Vaksdal, g.m. Lars O. Larsen. Sjå nfr.
Klaus Olai Finn 1902 - 1908.
Elias Bernhard 1906 -, sjå nfr.
Camilla 1909 -, b. Vaksdal, g.m. Endre Aabreck Carlsen. Sjå nfr.
Marta Astrid 1912 - 1926.
Jørgen Victor 19** -, sjå nfr.


Furubotn Elias Bernhard Jørgensson 1906 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Kristi 1908 -, dtr. åt smed August Solberg og kona Ingeborg f. Røen, Arna. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 135 og 202.

Born:

Jørgen 19** -, maskinist, g.m. Else Tveit.
Einar 19** -, togførar, b. Skien, g.m. Irene Presthus.
Gunnar 19** -, sjå nfr.


Furubotn Jørgen Victor Jørgensson 19** -, sjå ofr., arbeidsleiar, g.m. Bergljot Pernille 19** -, dtr. åt Jakob Furnes og kona Maria f. Vedå. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 190.

Born:

Valgjerd Marta 19** -, g.m. Knut E. Knutsen, sjå nfr.
Helge 19** -, sjå nfr.
Viggo 19** -.


Furubotn Gunnar Eliasson 19** -, sjå ofr., møbelsnikkar, g.m. Arnhild 19** -, dtr. åt Gunnlaug og Otto Vågen. Sjå ættesoge for Stanghelle.


Born:

Kato 19** -.
Ørjan 19** -.


Furubotn Helge Jørgensson 19** -, sjå ofr., lærar. g.m. Vigdis 19** -, dtr. åt Judith og Bernhard Johansen, Vaksdal, sjå nfr.

Born:

Liv 19** -.
Kjetil 19** -.


Føyner Rolf 1909 - 1987, produksjonssjef, son åt kaptein Karl Christian Føyner og kona Elisabeth f. Birkeland, Odda, g.m. Sophie 1917 - 1994, dtr. åt kaptein Ludvig Wiese Hansen 1885 - 1935, og kona Gunvor 1889 - 1965, f. Lampe, Bergen.

Barn:

Jan 19** -, can. mag., b. Oslo, g.m. Inger 19** -, adjunkt.

G

Gjerstad Erik Andreas 1862 - 1932, lærar, son åt Johannes Ivarsson Gjerstad og kona Barbru Olina Johannesdtr. f. Uri, g.1.g.m. Brita Johannesdtr. Hekland bnr. 2, 1865-1908. Sjå Haus s. 255 og Gjerstad s. 282.

Born:

Olina 1885 -, b. Vaksdal, g.m. Kristian A. Tolås, sjå nfr.
Tvillingsystra til Olina f. og d. 1885.
Karina Bertina 1888 -, b. Vaksdal, g.m. Ingvald L. Husdal, sjå nfr.
Ida Johanna 1889 -, g.m. handelsmann Ole Johan R. Grotle, sjå nfr.
Johannes 1891 -, skotøyhandlar, Seattle, U.S.A. b. i Bergen frå 1973.
Johan 1893 - 1894.
Emma Birgitta 1895 -, b. Vaksdal, g.m. Ivar Askjelson Seim, sjå nfr.
Johan 1896 - 1974, sjømann, b. Stord, g.m. Johanna Ingvaldina Tolås, sjå Anders Tolås nfr.
Hjalmar 1898 - 1953, b. Sagvåg, Stord, g.m. Margit Jonassen frå Sagvåg.
Eivind Martin 1900 -, mylnar, b. Stavanger, g.m. Agnes Jonassen frå Sagvåg.
Borghild Oliva 1902 -, b. Vaksdal, g.m. Alexander Kjesæth, sjå nfr.
Johanna Maria 1905 -, ug., b. Bergen.


Grotle Ole Johan 1879 -, handelsmann, son åt Rasmus Grotle, Bremanger, g.m. Ida Johanne 1889 -, dtr. åt Brita og Erik A. Gjerstad. Sjå ofr. Denne huslyden var busett på Vaksdal kring 1910. Dei flytte seinare til Våler i Vestfold.

Born:

Ragnvald Erling 1911 -.


Gundersen Henrik Nicolai 1898 -, mylnearbeidar, son åt Andreas Gundersen og kona Anna f. Karlsen, Bergen, g.m. Astrid 1903 -, dtr. åt Malena og Ole Faugstad, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 104.

Born:

Anna 19** -, b. Vaksdal, g.m. Trygve Urhaug, sjå nfr.
Odd 19** -, sjå nfr.
Turid 19** -, b. Vaksdal, g.m. Odd Ulevik, sjå nfr.


Gundersen Einar Arnold 19** -, stasjonsmeister i NSB, son åt lokomotivførar Olger Gundersen og kona Gjertrud, Bergen, g.m. Bergljot 19** -, dtr. åt handelsmann Peder Ringheim og kona Brita, Voss.


Gundersen Odd Henriksson 19** -, sjå ofr., mekanikar på Vaksdal Mølle, g.m. Gunvor 19** -, dtr. åt jernbanearbeidar Ingvald Sviggum, Aurland, og kona Ingrid Margrete f. Kristoffersen. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 173 og 250.

Born:

Bente 19** -, g.m. Johan Audestad, sjå ofr.
Terje 19** -.
Rita 19** -.


H

Hagebø Elias 1888 - 1973, mylnearbeidar, son åt Anders Olsson Geitrem og kona Brita Monsdtr. Bjørndal, g.m. Olina 1891 - 1970, dtr. åt Anna og Anders Faugstad, Vaksdal. Sjå nfr. og Hosanger I del 2 s. 630 og 631. eigarliste for Jamne bnr. 72.

Born:

Asbjørn 1910 -, snikkar, b. Oslo, g.m. Ragnhild Gårstad.
Anfin 1912 -, sjå nfr.
Birgit 1915 - 1968, g.m. Birger Magnussen, b. Lonevåg..
Anna 19** -, b. Vaksdal, g.m. Johannes M. Herfindal, sjå nfr.
Elsa Oddveig 19** -, kontordame, b. Åsane g.m. Osvald Mellingen.


Hagebø Anfin Eliasson 1912 -, sjå ofr., murar, g.m. Klara Monsdtr. Herfindalen 19** -. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 72 og Herfindalen bnr. 5.

Born:

Britt Irene -, b. Danmark, g.m. Sigmund Tysnes.
Erling 19** -, b. Oslo, g.m. Inger Bjørke.
Arvid 19** -, sjå nfr.


Hagebø Arvid Anfinsson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Anne Britt 19** -, kontorassistent, dtr. åt konduktør Aksel Aasen 1919 - 1969, og kona Mary f. Faugstad 19** -. Sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 245.

Barn:

Aksel 19** -.


Halland Magnus 1916 - 1960, tannlækjar, son åt Olai Halland, Manger, og kona Ingeborg f. Åsheim, g.m. Agnes Norma 19** -, dtr. åt Anna og Nils Thomassen. Sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 135.

Born:

Anne 19** -.
Herleiv 19** -.


Halland Anfin 19** -, bilmekanikar, son åt Ananias og Anna Bårdsdtr. Halland, Kvamskogen, g.m. Johanne 19** -, dtr. åt Ovidia og Johannes Herfindal, sjå nfr.

Born:

Janne 19** -.
Trond 19** -.


Hammer Kåre 19** -, sjømann, son åt gardbrukar Otto Hammer, Tysnesstrand, og kona Hjørdis f. Børve, g.m. Solfrid 19** -, dtr. åt Marta Karoline og Sten Nyheim, sjå Herfindalen bnr. 18 og ættesoga nfr.

Born:

Karin 19** -.
Wenche 19** -.


Hanevik Jakob 1865 - 1942, mylnar, son åt gardbrukar Rasmus Hanevik, Askøy og kona Olina f. Åsebø, g.m. Inga 1862 - 1922, dtr. åt Anna og Mons Hatland, Lonevåg. Inga og Jakob budde på Tysse i Hosanger før dei kom hit. Sjå Hosanger I del 2 s. 112 og 113.

Born:

Anton Martin 1886 -, sjå nfr.
Rasmus Olai 1887 - 1965, b. Salhus, gift.
Aksel Andreas 1889 -, sjå nfr.
Emma Jakobine 1892 - 1914.
Anna 1892 - 1925, ug.
Selma 1895 - 1908.
Olivia 1897 - 1914.
Johanna 1900 -, b. Vaksdal, g.m. Olav Johan Hansen. Sjå nfr.
Berta Oline 1903-, b. Vaksdal g.m. Olav Olsson Sæterdal. Sjå nfr.


Hanevik Anton Martin Jakobsson 1886 - 1967, sjå ofr., undermylnar ved Vaksdal Mølle, g.m. Anna Malena 1884 - 1980, dtr. åt Anna og Knut A. Vaksdal. Sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 58.

Born:

John Ingolf 1911 -, sjå nfr.
Emma Oliva 19** -, b. Bulken, g.m. Olav Matland.
Kjell Andreas 19** -, sjå nfr.


Hanevik Aksel Jakobsson 1889 - 1953, sjå ofr., mylnearbeidar, g.1.g.m. Berta Akselsdtr. Sæterdal 1891 - 1915, g.2.g.m. Anna Jakobsdtr. Lone, 1893 - 1925, sjå Jakob Lone nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 82.

Barn 1. ekteskap:

Arthur Sigfred 1914 - 1915.

Born i 2. ekteskap:

Brynhild 19** -, b. Vaksdal, g.m. David Fossmark.
Inga 19** -, b. Bergen, g.m. politibetjent Johan Hoff.
Lilly 19** -, b. Vaksdal, g.m. Finn Erstad.
Aksel g.3.g.m. Sofie Olsdtr. Nord 1890 - 1961. Sjå Ole Nord nfr.


Hanevik John Ingolf Antonsson 1911 -, sjå ofr., snikkar, g.m. Ingeborg dtr. åt Anna og Nils N. Helle. Sjå Helle bnr. 7 og eigarliste for Jamne bnr. 58, Vaksdal bnr. 2.

Born:

Marit Aud 19** -, b. Vaksdal, g.m. Roald Peder Utskott. Sjå ættesoge for Dale.
Irene 19** -, b. Dale, g.m. Per Magnar Utskott. Sjå ættesoge for Dale.
Anne Karin 19** -, b. Samnanger, g.m. Jon Rosseland.


Hanevik Kjell Andreas Antonsson 19** -, sjå ofr., jernbanereparatør, g.m. Andrea Maria 19** -, dtr. åt Magda og Anton Johannessen, Vaksdal. Sjå nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 184.

Born:

Anton Roger 19** -.
Kjell Andre 19** -.
Lisbeth Malene 1962 - 1964.


Hansen Kristian 1843 - 1894, snikkar, g.m. Berta Marie Nilsdtr.

Born:

Kristian August 1875 -.
Olea Mathilde 1879 -.
Inga 1883 -.
Anne Sofie 1886 -.
Hans 1887 -.
Bernhard 1890 -.


Hansen Hans 1855 - 1921, mylnearbeidar, son åt Hans Olsson Vaksdal bnr. 22 og kona Andrina Jakobsdtr., g.m. Johanne Sofie 1855 - 1932, dtr. åt Anders Savland, Førde.

Born:

Hans 1884 -, sjå nfr.
Bertina 1886 -1900, ug.
Anna Henrikke 1887 - 1894.
Alfred 1889 - 1953, ug. mylnearbeidar, b. Vaksdal.
Ole Johan 1890 - 1891.
Olufine Johanne 1891 - 1892.
Anna 1894 - 19**, g.m. Johan Osen.
Ole Johan 1897 -, sjå nfr.


Hansen Hans 1884 - 1962, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Amanda Fredrikke Fredriksen 1882 - 1965. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 98.

Born:

Ove Henrik 1907 -, b. i Nord Noreg.
Johan Martin 1908 -, sjå nfr.
Gunvor Andrea 1912 -, b. Bergen, g.m. Fuglum.
Harald Alvin 19** -, b. Bergen, g.m. Aslaug Nilsdtr. Lokøy f. 19**. Sjå ættesoge for Indre-Boge.


Hansen Halvdan d. 19** -, g.m. Anne Maria 1885 - 1922, dtr. åt Marta og Lars Andersen, Vaksdal, sjå ofr.

Born:

Henriette 1902 -, g.m. Johannes N. Helle, b. Vaksdal, sjå nfr.
Klara Bertina 1909 -.
Lyder Martin 1910 - 1974.
Hildur Mathilde 1913 - 1961, b. Bergen, g.m. Knut Hinnø.
Arthur Malvin 19** -, sjå nfr.
Henry Vigleik 19** -, sjå nfr.


Hansen Ole Johan 1897 - 1976, son åt Johanne Sofie og Hans Hansen, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Johanna 1900 -, dtr. åt Inga og Jakob Hanevik, Vaksdal. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 106 og 166.

Born:

Harry Johan 19** -, sjå nfr.
Jakob Ingolf 19** -, sjå nfr.
Ingrid Johanne 19** -, g.m. Steingrim Opheim.
Selma Bertina 19** -, g.m. Erling Nielsen, sjå nfr.
Gudrun 19** -, g.m. Kåre Eiken.
Ole Johan 19** -, telegrafist, b. Arna, g.m. Aud Rolvsvåg.
Aslaug 19** -, g.m. Arnljot Vik.
Randi 19** -, g.m. Reidar Skeie.


Hansen Olav Andreas 1900 - 1955, bakar, son åt tekstilarbeidar Jon Hansen, Ytre Arna, g.m. Bergljot Solveig 1903 -, tekstilarbeidar og husmor, dtr. åt Birgitte og Andreas Aldal, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 89.

Born:

Erna 19** -, b. Ski i Østfold, g.m. organist Rolf Wiklund.
Oddvar 19** -, driftsingeniør, b. Raufoss, g.m. Petra Ådland.


Hansen Johan Martin 1908 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Else 19** -, dtr. åt Konrad Fuglum og kona Betzy f. Johannessen. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 98.

Born:

Knut -, mylnearbeidar.


Hansen Harald Ingvald 1914 - 1968, tekstilarbeidar, son åt Ingeborg og Ananias Hansen, g.m. Maria Kristina 19** -, dtr. åt Ingeborg og Johan Audestad, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 180.

Born:

Jan Arild Audestad 19** -, sivilingeniør, b. Oslo, g.m. Ingeborg Granholt.
Marie Kristina g.2.g. 1974 m. Håkon Ekse, Vaksdal.


Hansen Arthur Halvdansson 19** -, sjå ofr. , mylnar, g.m. Herborg 19** -, hjelpepleiar og husmor, dtr. åt Peder Midtrød og kona Hanna Kristine f. Skjelbreid. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 161 og 217.


Hansen Henry Vigleik Halvdansson 19** -, kommunearbeidar, g.m. Else Minni 19** -, dtr. åt Inga og Peder Bruvik, sjå Ytre-Bruvik bnr. 21 og eigarliste for Jamne bnr. 166 og 249.

Born:

Arve 19** -.
Sidsel 19** -, b. Oslo, g.m. Per Roger Kvamme.
Jan 19** -.


Hansen Harry Johan 19** -, son åt Ole Johan Hansen, sjå ofr. mekaniker i Vaksdal Mølle, g.m. Haldis 19** -, dtr. åt Julia og Halvar Høyby.

Born:

Mariann 19** -, kontorassistent.
Halvor Johan 19** -.
Jan Ole 19** -.


Hansen Jakob Ingolf 19** -, son åt Ole Johan Hansen, sjå ofr., sjåfør, g.m. Gunvor Therese 19** -, tekstilarbeidar og husmor, dtr. åt gardbrukar Sigurd Fitje og kona Amanda. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 159.


Haug Egil 19** -, ingeniør i Vaksdal Mølle, son åt Hildeborg Mathilde og Martinius Haug, Dale, g.m. Liv 19** -, dtr. åt Olufine og Johannes Nordås, Hosanger. Sjå ættesoge for Dale og Hosanger I del 1 s. 134 -135.

Born:

Jan Martin 19** -.
Gisle 19** -.
Kristin 19** -.
Arve 19** -.
Tor 19** -.


Haugen Amund 1846 - 1923, stasjonsmeister i NSB, son åt gardbrukar Lars Olsson Haugen og kona Anne, Orkdal, g.1.g.m. Berit 1856 - 1894, dtr. åt Lars Larsson Gangås og kona Karen, Orkdal. Sjå Orkdalsboka IV s. 275 og 348, og Jamne bnr. 5 og eigarliste for Jamne bnr. 22.

Born:

Anne Kristine 1883 -, g.m. Olav Vestrheim. Sjå ættesoga nfr.
Karen 1886 -, g.m. Mathias Brørvik. Sjå Brørvik.
Amund Haugen g.2.g.m. Pauline Nilsen frå Haugesund f. 1868. Pauline flytte til Haugesund då Amund var død.


Hausle Rasmus 1898 -, lærar på Eidslandet og lærar or klokkar på Vaksdal, g.m. lærar Elisa Hausle f. Steensen 1900 -. Dei er no busette på Salbu, Stend i Fana.

Born:

Marit 19** -, lærar i Fana.
Bjørg Hausle Bondevik 19** -, kunstmålar.


Hausvik Einar 1866 - 1913, handelsmann, son åt Anders Mikkelsson Boge og 2. kona Ågot Einarsdtr. Hausvik, g.m. Cecelia 1871 -1917, dtr. åt Kristianna og Nils A. Vaksdal bnr. 25. Sjå Haus s. 187 og 200.

Born:

Anders 1904 -, sjå nfr.
Kristian 1905 - 1941, smed ved Vaksdal Mølle, g.m. Arnhild Bergljot Nancy 1914 -, dtr. åt Anders Thomassen, sjå nfr.
Erling Nikolai 1907 -, bakar, b. Trengereid, g.m. Edith Sofia Eriksen 1911 -, sjå Haus s. 321.
Anna 1909 - 1952, ug.
Erna Cecelia 1910 - 1944, ug.
Agnes Maria 1912 -.


Hausvik Anders Einarsson 1904 - 1956, sjå ofr., kjøpmann, Trengereid, g.m. Arnhild Bergljot Nancy 1914 -, dtr. åt Marta og Anders Thomassen, Vaksdal. Sjå nfr. Arnhild var g.1.g.m. Kristian Einarsson Hausvik 1905 - 1941. Sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 116 og 98.

Born:

Erna 19** -, b. Geilo, g.m. Terje Thom.
Kristian 19** -, b. eigarliste for Jamne bnr. 251, g.m. Kari Oddmundsdtr. Faugstad. Sjå ofr.
Marit 19** -, b. Bergen, g.m. Arild Sundland Dale, son åt Olav Dale og kona Aud. Sjå Ytre Arna s. 176.


Helle Anders Nilsson 1876 - 1953, gardsarbeidar og utearbeidar i Vaksdal Mølle, g.m. Dordi 1874 - 1942, dtr. åt Sigrid og Nils Stanghelle. Sjå Stanghelle bnr. 4 og eigarliste for Jamne bnr. 50.

Born:

Nils 1901 - 1960, misjonsprest, Madagaskar, g.m. Margit Nome.
Johan 1905 - 1966, ug., b. U.S.A. Deltok i stridane i Frankrike under siste verdskrig.
Anna 1902 - 1918.
Sigrid, b. Dale, g.m. Knut Verpelstad. Sjå ættesoge for Dale.
Anton 1907 -, sjå nfr.
Johanna 1910 -, b. Dale, g.m. Sigurd Takvam. Sjå ættesoge for Dale.
Johannes 1912 -, sjå nfr.
Sofie Marie 19** -, b. Varaldsøy.


Helle Johannes Nilsson 1886 - 1953, anleggsarbeidar, g.m. Henriette Wilhelmine 1902 - 1967, dtr. åt Anna Maria og Halvdan Hansen. Sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 118. Sjå Helle bnr. 7.

Born:

Erna 1934 - 1935.
Erling ca. 19** -, b. Oslo, gift.


Helle Anton Andersson 1907 -, sjå ofr., elektrikar ved Vaksdal Mølle, g.m. Else 1913 -, dtr. åt Marta og Berge Bergesen. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 234.

Born:

Marit 19** -, b. Vaksdal, g.m. Nils Jamne, sjå nfr.
Arne 19** -.


Helle Johannes Andersson 1912 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m Margit 1921 - 1978, dtr. åt Mette og Olav Farestveit. Sjå Langhelle bnr. 5 og eigarliste for Jamne bnr. 50.

Barn:

Anders Olav 19** -.


Helle Nils 19** -, jernbanefullmektig, son åt Johanna og Anders M. Helle, Stanghelle, g.m. Nancy Margreta 19** -, dtr. åt Malena og Magnus Ulevik, Vaksdal. Sjå nfr. og ættesoge for Stanghelle. , eigarliste for Jamne bnr. 223.

Born:

Else Margreta 19** -, g.m. Svein Gunnar Lie frå Samnanger, b. Trengereid.
Jane Christine 19** -.


Helle Nils 19** -, tekstilarbeidar, son åt Dagmar og Martin Helle, Dale, g.m. Anne Margrete 19** -, dtr. åt Bertina og Thomas Thomassen, Vaksdal. Sjå nfr. og ættesoge for Dale., eigarliste for Jamne bnr. 200.

Born:

Dagfinn 19** -.
Berit 19** -.


Henriksen Arvid 19** -, son åt Adolf Henriksen og kona Josefa Danielsdtr., g.m. Karen 19** -, dtr. åt Magda og Anton Johannesen, Vaksdal. Sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 201.

Born:

Jan Magne 19** -, b. Stord, g.m. Wenche Fossmark.
Mona 19** -, b. Vaksdal, g.m. Sigmund Jørgensen, sjå nfr.


Herfindal Mons Monsson, truleg f. på bnr. 1 1798, g. 1826 m. Synneva Johannesdtr. Bolstad 1783 - 1846.

Barn:

Mons 1822 -.

Mons g.2.g. 1847 m. Marta Bastesdtr. Stokke, bnr. 3, f. 1810.

Born:

Dordi 1848 -.
Anders f. og d. 1852.


Herfindal Knut Knutsson ca. 1845 - 1930, paktar, g.m. Brita 1841 - 1923, dtr. åt Jakob Ivarsson Vassdal og kona Gjertrud Mikkelsdtr. f. Tunes, b. Kallekleiv. Sjå Gjerstad s. 211 og 213.

Born:

Knut 1868 -, sjå Knut Vaksdal, sjå ættesoge for Indre-Boge.
Jakob 1872 -, sjå Jakob Knutsen nfr.
Sivert Andreas 1878 -, sjå Sivert Andreas Knutsen nfr.
Bernt Andreas 1880 -, b. Stavanger.
Karl Bertin 1883 -, b. U.S.A.
Bård 1872 -, sjå Bård Knutsen nfr.
Gjertin 1875 -, sjå Gjertin Knutsen nfr.


Herfindal Johannes Olsson 1845 - 1883, skreddar, g.m. Marta Knutsdtr.

Born:

Karolina 1882 -.


Herfindal Anders 1875 - 1912, mylnearbeidar på Vaksdal, seinare b. i Odda, son åt Ole Arnesson Herfindal, g.m. Mette Katrine Antonette 1875 - 1953, dtr. åt Peder Aga frå Gimsøy. Sjå Herfindalen bnr. 8.

Born:

Ingbart Benjamin 1900 - 1970, b. Odda.
Ole Arthur 1903 - 1972, b. Odda.
Margot Therese Aga 1906 -, b. Australia.


Herfindal Mikael 1884 - 1930, anleggsarbeidar, død ved drukningsulukke, son åt Magdeli og Ole Mikkelsson Herfindal bnr. 4, g.m. Marta Bertilla 1886 - 1944, dtr. åt Anna og Knut Ulevik. Sjå Vik, Stamnes, Ulevik under bnr. 3 og eigarliste for Jamne bnr. 51.

Born:

Ole Malvin 1907 - 1930, ug., død ved drukningsulukke.
Anna 1908 -, g.m. Oskar Ingvaldsson Boge, b. Ytre Arna.
Knut Andreas 1910 -, sjå nfr.
Obert Mikael 1912 -, sjå nfr.
Ragna Klara Charlotte 1914 -, b. Ytre Arna, g.m. Johannes J. Fotland. Sjå Ytre Arna s. 160.
Margot 19** -, b. Ytre Arna, g.m. Johan Vårdal.
Kristina 19** -, b. Eikås, Åsane, g.m. Johan Eikås.
Marta Jørgina 19** -, b. Dale, g.m. Anders Holme. Sjå ættesoge for Dale.
Otto Johan 19** -, b. Åsane, g.m. Gerd Hatlebakke.
Olivia Målfrid Nancy 19** -, b. Straume, g.m. Einar J. Straume. Sjå Straume bnr. 5.
Edith Mary 19** -, b. Dale, g.m. Ragnar Leifsson Rønhovde. Sjå ættesoge for Dale.


Herfindal Ingebrigt Olsson 1897 -, steinarbeidar, g. 19** m. Hilda Andrea 1890 -, dtr. åt Mons Rongved, Vaksdal. Sjå nfr., Haus s. 194 og Herfindalen bnr. 8.

Hilda Andrea g.1 .g.m. Waldemar Wilhelm Koch. Sjå nfr.

Born:

Betzy 19** -, g.m. Torolf Ingebrigtsen.
Edvin 19** -, g.m. Margit Myking, b. Bergen.
Elly 19** -, g.m. Malvin Myking.


Herfindal Ole Johan Olsson 1883 - 1966, mylnearbeidar, g.m. Berta 1885 - 1968, dtr. åt Olina og Olav Larsson Tunes. Sjå Haus s. 451, Vaksdal bnr. 23 og Herfindalen bnr. 9.

Born:

Olav 1910 -, mylnearbeidar, Vaksdal. Sjå nfr.
Otto 1920 - 1923.
Gunvor Oliva 19** -, b. Vaksdal, g.m. Olav Olsnes. Sjå nfr.


Herfindal Johannes 1884 - 1958, son åt Gjertrud og Olav Herfindal bnr. 8, g.m. Anne Mathilde 1885 - 1951, dtr. åt Borgny Larsdtr. Gaupholm f. 1855 og kafeeigar Samuel Johannesson Nordbø, Tysse i Samnanger. Sjå Vaksdal bnr. 23.

Born:

Birgit Gunhild 1913 -, b. Strandebarm, g.m. Magnus Fosse.
Gunhild Oliva 1914 -.
Solveig 19** -, b. Ålesund, g.m. Paul Kjærstad.
Anna Johanna 19** -, b. Strandebarm, g.m. Reidar Riise.
Olav 19** -, b. Hol i Hallingdal, g.m. Borghild Olsnes.
Sigvald 19** -, sjå nfr.
Margit 19** -, b. Dale, g.m. Leif Rørbakken. Sjå ættesoge for Dale.


Herfindal Enevald Eriksson 1884 - 1959, mylnearbeidar og fehandlar, g.m. Johanna Johannesdtr. Herfindal bnr. 5, 1882 - 1966. Enevald og Johanna dreiv Herfindalen bnr. 8 før dei kom hit. 1917 fekk Enevald skøyte på Vaksdal bnr. 26.

Born:

Ingvald 1904 -, b. Vaksdal. Sjå nfr.
Margreta 1907 -, b. Vaksdal, g.m. Ola I. Bjørsvik. Sjå ofr.
Borghild Elida 1908 -, b. Vaksdal, g.m. Knut T. Vaksdal. Sjå nfr.
Johannes 1910 -, b. Vaksdal. Sjå nfr.
Mathilda 1913 -, b. Mosterhamn, g.m. Alf Totland.
Marta 1915 - 1933, ug.
Edvard Johan 19** -, b. Vaksdal. Sjå nfr.
Anders 19** -, b. Vaksdal. Sjå nfr.


Herfindal Alfred Martin 1900 - 1977, anleggsarbeidar, son åt Gjertrud og Ole 0. Herfindal, bnr. 9, g.m. Jenny 1909 -, dtr. åt Rasmus Johannesson Nåmdal og kona Maria Olsdtr. f. Mo, sjå Mo, Storesteinstykket, Modalen, eigarliste for Jamne bnr. 142 og Herfindalen bnr. 27.

Born:

Reidar Olai 19** -, sjå nfr.


Herfindal Ingvald Enevaldsson 1904 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Maria 1906 - 1969, dtr. åt Ingeborg og Karl Karlsen, Vaksdal. Sjå nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 123.

Born:

Karl Einar 19** -, sjå nfr.
Magnar 19** -, sjå nfr.


Herfindal Johannes 1907 -, son åt Brita og Mons J. Herfindal bnr. 5, gardbrukar, seinare mylnearbeidar, g.m. Anna 19** -, dtr. åt Olina og Elias Hagebø, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 218. Sjå også Herfindalen bnr. 5.


Herfindal Knut Andreas Mikaelsson 1910 -, sjå ofr., smed i Vaksdal Mølle, g.m. Agnes 1914 -, dtr. åt Anna og Mons Bernes, Vaksdal. Sjå Vaksdal bnr. 22 og eigarliste for Vaksdal bnr. 141.

Born:

Toralf 19** -, b. Tunes, g.m. Johanna Maria Magnusdtr. Blom. Sjå Haus s. 256.
Dagrun 19** -, b. Bergen, g.m. sjåfør Hans G. Quandtsøn.


Herfindal Olav 1910 -, mylnearbeidar, son åt Berta og Ole Johan Herfindal, Vaksdal bnr. 23, g.m. Ester 1912 -, dtr. åt Johanna og Kornelius Johnssen. Sjå nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 104 og 150.

Born:

Odd Bertil 19** -, b. Hokksund, g.m. Karin Sveen.
Finn 19** -, sjå nfr.
Alf Kristian 19** -, b. Oslo.


Herfindal Johannes 1911 - 1965, mylnearbeidar, son åt Johanna og Enevald Herfindal, g.m. Ovidia Konstanse 19** -, dtr. åt Sara Kristina og Oliver Fanebust, Nordvik, Samnanger. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr, 153 og ættesoga ofr.

Born:

Johanne Kristine 19** -, b. Vaksdal, g.m. Anfin Halland, sjå ofr.
Evald 1953 - 1967


Herfindal Obert Mikael Mikaelsson 1912 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Borghild 19** -, dtr. åt Jannicke og Thomas Nilsson Sæterhaug. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 51 og 63.

Born:

Oddvar Malvin 19** -, sjå nfr.
Jenny Torlaug 19** -, b. Sverige.
Audun Egil 19** -, sjå nfr.
Arthur Åge 19** -.


Herfindal Edvard Johan 19** -, mylnearbeidar, son åt Johanna og Enevald Herfindal, g.m. Anne Helene 19** -, dtr. åt maskinist Harald Johansen, Vardø, Og kona Nanna f. Ridola. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 157 og ættesoga ofr.

Born:

Nancy 19** -, b. Vaksdal, g.m. Per Faugstad, sjå ofr.
Einar 19** -, sjå nfr.
Ronald 19** -.
Evelyn 19** -.


Herfindal Anders 19** -, mylnearbeidar, son åt Johanna og Enevald Herfindal, sjå ofr., g.m. Agnes 19** -, dtr. åt Knut Hansson Svensdal og kona Inga Kristina, Samnanger. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 162 og 170, og Samnanger I s. 626.

Born:

Åse 19** -, g.m. Leif Johannes Jørgensen, sjå nfr.
Eva 19** -.


Herfindal Sigvald Johannesson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Gerda Larsdtr. Rørbakken 19** -. Sjå ættesoge for Dale og Vaksdal bnr. 23 og eigarliste for Vaksdal bnr. 94.

Born:

Ingebjørg 19** -, b. Vaksdal, g.m. Kjell f. 19** -, son åt Birgit og Bjarne Magnussen. Sjå ættesoge for Indre-Boge.
Anne Grete 19** -.


Herfindal Oddvar Malvin 19** -, lærar, son åt Borghild og Obert Mikael Herfindal, sjå ofr., g.m. Mary Evelyn 19** -, kasserar, dtr. åt Anna Marie og Bernt Faugstad. Mary Evelyn g.1 .g.m. Aksel Aasen. Sjå nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 47.


Herfindal Reidar Olai 19** -, lærar, son åt Jenny og Alfred Martin Herfindal, sjå ofr., g.m. Frøydis 19** -, lærar, dtr. åt vulkanisør Anders Olav Sætre og kona Hilda Louise, Oslo. Sjå Herfindalen bnr. 27 og eigarliste for Jamne bnr. 231 og 232.

Born:

Arild 19** -.
Kari 19** -.
Kristin 19** -.


Herfindal Karl Einar 19** -, mylnearbeidar, son åt Maria og Ingvald Herfindal, sjå ofr., g.m. Britt 19** -, dtr. åt Malena og Andreas Eide, sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 198.

Born:

Lars 19** -.
Bjørn 19** -.


Herfindal Magnar 19** -, mylnearbeidar, son åt Maria og Ingvald Herfindal, sjå ofr., g.m. Britt 19** -, dtr. åt Berta og Olav Bruvik. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 123 og Indre-Bruvik bnr. 13.

Born:

Inge Olav 19** -.
Elin 19** -.
Marit 19** -.


Herfindal Audun Egil 19** -, son åt Borghild og Obert Mikael Herfindal, sjå ofr., snikkar, g.m. Lena Marita 19** -, dtr. åt Lisa og Melker Persson, Kungsbacka, Sverige.

Born:

Kenth 19** -.
Johnny 19** -.


Herfindal Finn 19** -, mylnearbeidar, son åt Ester og Olav Herfindal, sjå ofr., g.m. Liv 19** -, dtr. åt elektrikar Alfred Midttun, Trengereid, og kona Anna f. Skogasal frå Strandebarm.

Barn:

Rune 19** -.


Herfindal Einar 19** -, son åt Anne og Edvard Johan Herfindal, sjå ofr., g.m. Ingrid Johanna 19** -, dtr. åt snikkar Halstein Hamre, Voss og kona Anne.

Born:

Wenche 19** -.


Hermundsdal Anders 1887 - 1971, mylnearbeidar, son åt Brita og Erik E. Sæterdal, Vaksdal bnr. 16, g.m. Marta Gurina 1895 - 1978, dtr. åt banevaktar Jan Peter Olsen og kona Kari, b. Skreiæ. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 37 og 129.

Born:

Edvard 19** -, sjå nfr.
Klara 19** -, b. Vaksdal, g.m. Finn Melcher, sjå nfr.


Hermundsdal Knut 1899 -, mylnearbeidar, son åt Brita og Erik E. Sæterdal, Vaksdal bnr. 16, g.m. Agot Bertina 1904 -, dtr. åt Ingeborg og Karl Karlsen Vaksdal. Sjå nfr. og Vaksdal bnr. 7 og eigarliste for Vaksdal 160.

Born:

Bjørg 19** -, b. Vaksdal, g.m. Egil Kurt Wågenes, sjå nfr.


Hermundsdal Edvard Andersson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Marta 1911 -, dtr. åt Olav Kjellsson Nesheim og kona Anna Ivarsdtr. f. Jordalen. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 149, 177 og ættebok for Vossestrand s. 314.

Born:

Arvid 19** -, sjå nfr.
Odd 19** -.

Hermundsdal Arvid Edvardsson 19** -, sjå ofr., g.m. Sonja 19** -, dtr. åt Agnes og Sivert Veivåg.

Born:

Torgeir 19** -.
Wenche 19** -.


Hernes Olav 19** -, mekanikar, son åt steinarbeidar Sverre Hernes, Voss, og kona Perly f. Yven, g.m. Solveig 19** -, dtr. åt Anna Maria og Sigvart Martin Tolås, Vaksdal. Sjå ættesoge for Dale og eigarliste for Vaksdal bnr. 216 og 217.

Born:

Sverre Martin 19** -.
Linda 19** -.
Anita 19** -.


Hesjedal Eilef Olsson 1850 - 1896, g.m. Marta Monsdtr. Indre-Boge bnr. 2, 1832. Eilef var frå Hesjedalsbotnen. Sjå Hesjedal, Dale sokn, bnr. 4. Han pakta ein gard i Lille-Bergen før han kom til Vaksdal og vart mylnearbeidar. Han var ein av dei fyrste mylnearbeidarane som bygde seg hus her. Sjå Vaksdal bnr. 15.

Born:

Ole 1871 -, sjå Ole Eilefsen ofr.
Brita 1875 -, g.m. Lars N. Eide, sjå ofr.


Hesjedal Nils 1887 - 1958, mylnearbeidar, son åt gardbrukar Johannes Hesjedal og kona Brita, Stamnes, g.m. Synneva 1883 - 1962, dtr. åt Gjertrud og Knut Straume. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 25, Hesjedal, Stamnes bnr. 2 og Straume bnr. 6.

Born:

Borghild 1913 -, b. Bergen, g.m. Anders Sperevik.
Knut 1914 -, b. eigarliste for Jamne bnr. 25 og 155, ug.
Johannes 19** -, steinarbeidar, b. Borge, g.m. Rosamunde Serina Sivertsdtr. Skår. Sjå Arna s. 440.


Hisdal Erling 19** -, mylnearbeidar, son åt gardbrukar Amund Hisdal, Samnanger, og kona Sofie f. Marøy frå Radøy, g.m. Torlaug 19** -, dtr. åt Anna og Anton Knutsen, Vaksdal. Sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 49 og 54.

Born:

Jan 19** -, lærar, g.m. Margot Solberg.
Tor 19** -, lærar, g.m. Margun Råen, Ålvik.
Per 19** -, lærar.
Odd 19** -.


Holmefjord Egil 19** -, styrar av Vaksdal Kooperative Handelslag, son åt Einar Holmefjord og kona Mette f. Osebakke, g.m. Solveig Johanne 19** -, dtr. åt Engel Havskår og kona Bergit f. Mosaker frå Valdres.

Born:

Einar 19** -, b. Trondheim, g.m. Merete Karlsdtr. frå Halden. Eva 19** -, b. Halden, g.m. Oddvar Larsson Heen.
Bjørn Magne 19** -.
Siv Mette 19** -.


Hope Karl 1872 - 1940, reimsyar ved Vaksdal Mølle, son åt Johannes Johnsson Solheim og kona Inga Monsdtr. f. Hope, g.1.g.m. Bertina Sofia 1873 -, dtr. åt Nils Jørgensson Kalvhovde og 2. kona Ågot Jensdtr. Kringlen. Sjå Masfjordboki I s. 701, 702 og 907.

Born:

Tilla Konstanse 1895 - 1944, b. Masfjorden, g.m. Torgeir Nordland.
Johannes 1897 - 1959, b. Stavanger, g.m. Børgina.

Karl g.2.g.m. Brita 1873 - 1949, dtr. åt Olav Rognaldsson Fosse og kona Sigrid Rasmusdtr. Stordal. Sjå Masfjorden s. 1061.

Born:

Berntine Sofie 1902 -, b. Vaksdal g.m. Thomas Thomassen, sjå nfr.
Ole 1904 -, sjå nfr.
Inga Marie 1911 -, b. Vaksdal, g.m. Johannes N. Sæterdal, sjå nfr.


Hope Ole Karlsson 1904 -, sjå ofr., bygningssnikkar, g.m. Margit 1911 -, dtr. åt Anna og Mikael Vaksdal, Ytre-Boge bnr. 7. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 113.

Born:

Oddvar 19** -, sjå nfr.


Hope Oddvar Olsson 19** -, sjå ofr., byggmeister, g.m. Helga 19** -, dtr. åt Hans Kverne og kona Elin. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 208.

Born:

Wenche 19** -.
Torill 19** -.


Hordvik Andreas 1862 - 1916, mylnearbeidar, son åt Malena og Anders A. Hordvik, g.m. Elen Johanna 1874 - 1929, dtr. åt Marta og Anders Hetlevik, Indre-Bruvik bnr. 27.

Born:

Marta Malena 1895 -, b. Indre-Boge bnr. 4, g.m. Johannes Boge.
Albert 1898 -, sjå nfr.
Andrea Bertina 1900 - 1918, ug.
Ingolf Leofred 1904 - 1969.
Olufina 1908 - 1974.


Hordvik Albert Andreasson 1898 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Maria 1903 - 1938, dtr. åt Marta og Jakob J. Boge, sjå Indre-Boge bnr. 4 og eigarliste for Vaksdal bnr. 131.

Barn:

Andreas 19** -, sosialøkonom, b. Oslo, g.m. Kaia Marie Hay.


Hundvin Jakob Bertin 1867 - 1896. Sjå Jakob Bertin Olsen nfr. Husdal Ingvald 1883-1936, mylnearbeidar, son åt Lars Husdal, Hosanger, og kona Ingeborg Ivarsdtr., g.1 .g.m. Serina d. 1906. Sjå Hosanger I del 2 s. 412 og 413.

Born:

Solveig 1903 -, b. Bergen.

Ingvald g.2.g. 1907 m. Karina Bertina 1888 - 1911, dtr. åt Brita og Erik Gjerstad, Vaksdal. Sjå ofr.

Born:

Bjarne Emil 1908 -, b. Bergen.
Leofred 1909 -, jernbanearbeidar, b. Bergen.
Ingvald g.3.g.m. Nilsina. Dei flytte til Odda 1915. I det 3. ekteskapet var det ingen born.


Hvidsten Nils Haldorsson 1882 - 1958, handelsstyrar, g.m. Helga Gjertina Nilsdtr. Hoem frå Bergen, 1886 - 1970. Sjå Ytre Arna s. 118.

Born:

Halvdan 1907 - 1970, b. Bergen, g.m. Nelly Ellevsen.
Mathilde Marie 1909 - 1913.
Edvard Valentin 1910 -, sjå nfr.
Trygve 1914 -, sjå nfr.
Leif 19** -, b. Hamar, g.m. Jørun Bodil Moksnes.
Nancy Helena 1920 - 1921.


Hvidsten Edvard Valentin Nilsson 1910 -, sjå ofr., målar i Vaksdal Mølle, g.m. Ingeborg Theodora 1913 -, dtr. åt Berent Toralf Enge, Etne, og kona Margrete f. Åsbø. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 147.

Born:

Margrete 19** -, g.m. Leif Jamne, sjå ofr.


Hvidsten Trygve Nilsson 1914 -, sjå ofr., kontorassistent i Vaksdal Mølle, g.m. Anna 1913 -, dtr. åt Marta og Ole Blomdal, sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 147.

Born:

Helga 19** -, b. Gjøvik, g.m. John Skunberg frå Snertingdal.
Torbjørn 19** -, sjå nfr.


Hvidsten Torbjørn Trygvesson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Marit 19** -, dtr. åt Odd Daae og kona Ruth f. Høglund.

Born:

Terje 19** -.


Høyseter Jan 1861 - 1935, mylnearbeidar, son åt gardbrukar Nils Høgseter og kona Marta, Samnanger, g.m. Marta 1869 - 1957, dtr. åt Lars Hansson Robberstad. Sjå Samnanger I s. 597 og eigarliste for Jamne bnr. 19 og 132.

Born:

Marta 1890 - 1891.
Margit Cecelie 1891 - 1954, g.m. Kristian Mevatne.
Johanne 1894 - 1948.
Leonard 1897 -, sjå nfr.
Sverre 1899 - 1944, handelsmann, g.m. Kristine Kleppestø.
Agnes 1902 -, b. Os, g.m. Martin Lyssand.
Dagny 1904 - 1935.


Høyseter Leonard Jansson 1897 - 1973, sjå ofr., elektrikar, g.m. Marta Nilsdtr. Soltvedt 1895 - 1971. Sjå ættesoge for Dale.

Born:

Johan 19** -, sjå nfr.
Bjørg 19** -, b. Voss, g.m. Arnold Larsen.
Lilly Margrete 19** -, b. Espeland, g.m. Kåre Lohne.


Høyseter Johan Leonardsson 1920 - 1977, sjå ofr., elektrikar, g.m. Marie 19** -, dtr. åt småbrukar Martin Westlund, Nannestad, og kona Ingeborg f. Wilhelmsen. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 19 og 132.

Born:

Inger Margrete 19** -, b. Vaksdal, g.m. Sigurd Skage, sjå nfr.,
Eli 19** -, b. Oslo, g.m. Svein Holdhus.

J

Jacobsen Herman Bernhard Martin 1868 -1933, maskinmeistar, son åt Petter Olai Jacobsen og kona Louise Bergitte f. Hansen, g.m. Madli Jonsdtr. Fossmark 1872 - 1966. Sjå Fossmark bnr. 4, og Jamne bnr. 10.

Born:

Åsa Birgitte 1895 -, b. Indre-Boge bnr. 20, g.m. Anders K. Boge.
Mally 1897 -, g.m. Oskar Jonsson Bruvik.
Jon Fossmark 1899 -, ingeniør, b. Canada, g.m. Ågot Andersdtr. Tvedte.
August Johan 1901 - 1974, ingeniør, b. U.S.A. g.m. Kari Larsen. Sjå Ole Larsen nfr.
Hedvig Monsine 1906 -, g.m. Sigvart Andreas Faugstad, sjå ofr.
Einar William 1909 -, skreddar, g.m. Mimmi Olsdtr. Larsen.
Egil Herman 19** -, sjå nfr.


Jacobsen Knut 1893 - 1965, pakkhusforvaltar, son åt Nilla og Jakob Knutsen, sjå nfr., g.m. Johanna 1891 - 1958, dtr. åt Brita og Sjur Stanghelle. Sjå Stanghelle bnr. 7 og eigarliste for Vaksdal bnr. 115. Born:

Borghild 19** -, b. Vaksdal, g.m. Thomas N. Thomassen, sjå nfr.,
Nancy 19** -, g.m. Johannes J. Boge, sjå Ytre-Boge bnr. 9.
Sylvia 19** -, g.m. Knut Boge Aasen, sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 31 og 32.
Jakob 19** -, sjå nfr.
Karl Johan 19** -, ingeniør, b. Gol, g.m. Solveig Stürtzel. Sjå Willy Stürtzel nfr.


Jacobsen Theodor 1895 - 1975, mylnearbeidar, son åt Nilla og Jakob Knutsen, Vaksdal, g.m. Astrid 1901 - 1977, dtr. åt jernbaneformann Andreas Olai Martinsson Bruland, Vaksdal, og 1. kona Josefine Maria Ellingsdtr.

Born:

Solveig 19** -, g.m. Erling Søreide.
John 19** -, sjå nfr.
Trygve Arvid 19** -, g.m. Berta Hansen.


Jacobsen Egil Herman 19** -, elektrikar, son åt Madli og Herman Jacobsen, g.m. Anne Marie 1920-1975, dtr. åt gardbrukar Sjur Gjerde og kona Bolette Eriksdtr. f. Tvedten, Etne i Sunnhordland. Sjå Jamne bnr. 10.

Born:

Sjur Harald 19** -.
Arne Martin 19** -.
Øivind 19** -.


Jacobsen Jakob Knutsson 19** -, sjå ofr., arbeidsformann, g.m. Mina 19** -, dtr. åt Madli og Anders J. Bruvika Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 115 og Ytre-Bruvik bnr. 5.

Born:

Åse 19** -.
Knut 19** -.
Finn Arne 1961
Tone 19** -.


Jacobsen Johan Theodorsson 19** -, sjå ofr., materialforvalter, g.m. Aud 19** -, dtr. åt Anna og Rolf Olsen, Laksevåg. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 243.

Born:

Raymond 19** -.
Frode 19** -.


Jakobsen Malvin 19** -, ingeniør, son åt Inga og Oskar Jakobsen, Ytre-Boge bnr. 5, g.m. Eli 19** -, dtr. åt Astrid og Ingolf Faugstad. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 226.

Born:

Torill 19** -.
Kristin 19** -.


Jamne Erik Johannesson 1807 - 1834, frå Jamne bnr. 12, var ei tid paktar på Stanghelle, g.m. Malena Olsdtr. Vaksdal bnr. 1 f. 1808.

Born:

Johannes 1831 -.
Anna 1834 -.

Enkja Malena Olsdtr. g.2.g. 1836 m. Erik Andersson Morkvik, sjå nfr.


Jamne Anders Monsson 1853 - 1899, skomakar, f. på plasset Nethovden under Jamne, g.m. Synneva 1860 - 1933, dtr. åt Knut Eirikson Solberg og kona Ågot Knutsdtr. f. Veo. Sjå Gjerstad s. 300.

Born:

Kaia 1883 -, g.m. Nils J. Skreien. Sjå Skreiæ bnr. 2.
Mons 1885 -, sjå nfr.
Knut 1887 -.
Ole 1888 -, handelsstyrar på Osterøy, Trengereid og Skjold, g.1 .g. m. Johanna Johnsen frå Bergen, g.2.g.m. Maria. Sjå Gjerstad s. 137.
Andreas Severin 1891 -, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 23.
Magnus 1893 - 1963, ug.
Ågot 1897 -, g.m. Gustav Johan J. Skreien, sjå nfr.

Enkja Synneva g.2.g. 1912 m. Knut E. Boge. Sjå Ytre-Boge bnr. 3.


Jamne Nils Nilsson 1865 - 1942, målar, f. på Jamne bnr. 1, g.m. Anna Bertina Nilsdtr. Midtfjell 1872 - 1954. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 35 og 52.

Born:

Kristi, g.m. Johannes Nilsson Fossmark. Sjå Fossmark bnr. 10.
Mathilde, b. Stavenes, g.m. Erling Pettersen.
Karoline, b. Solund i Sogn.
Olufina 1901 -, b. Vaksdal, g.m. Hans Øvstebø, sjå nfr.
Nils Andreas 1905 -, sjå nfr.
Johanna, b. Nyborg i Åsane, g.m. Mellingen.
Gerda, g.m. Johannes Myksvoll.
Brita f. og d. 1918.


Jamne Mons Andersson 1885 - 1956, sjå ofr., smed g.1 .g. 1907 m. Marta Oline Jørgensdtr. Furubotn, d. ca. 1910.

Barn: Marta 1909 -, b. Dale, g.m. Olav Kornelius Skreien. Sjå ættesoge for Dale.

Mons g.2.g.m. Magdalena Julianna (Magda) Knutsen 1890 - 1973, sjukepleiar, dotter åt Pernille og Johannes Knutsen, Vaksdal. Sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 57.

Born:

Einar 19** -, sivilingeniør, Kjeller, g.m. Reidun, dtr. åt Åge Kristoffersen, sjå nfr.
Solveig 19** -, b. Vaksdal, g.m. Per Sælen, sjå nfr.


Jamne Nils Andreas Nilsson 1905 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Kristi 1906 -, dtr. åt Lars Valland og kona Barbro f. Sæterhaug, Hardanger. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 35 og 52.

Born:

Nils Kristian 19** -, sjå nfr.
Leif 19** -, sjå nfr.
Aud Britt 19** -, b. Vaksdal, g.m. Helge Oliver Kvalvåg, sjå nfr.


Jamne Nils Kristian Andreasson 19** -, sjå ofr., snikkar, g.m. Marit 19** -, dtr. åt Else Ågot og Anton A. Helle. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 35, 52, og 156.

Born:

Øystein 19** -.
Kari 19** -.


Jamne Leif Andreasson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Margrete 19** -, dtr. åt Ingeborg og Edvard Hvidsten. Sjå ofr.

Born:

Siri 19** -.
Trude 19** -.


Jensen Karl Johan 19** -, son åt Alfred Jensen og kona Bergitte f. Johnsen, g.m. Edith Ragnhild 19** -, dtr. åt Thomas Rasmussen og kona Kari f. Bergo. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 182.

Born:

Sonja Irene 19** -.
Bente Karin 19** -.
Anita Merete 19** -.


Johannesen Anton 1904 -, son åt Johannes Olsen, Hamre, og kona Julia Olsdtr. f. Olsnes, g.m. Magda Ragnhild Ågot 1906 -, dtr. åt Kari og Johannes Ulevik, Vaksdal. Sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 137.

Born:

Gerd 19** -, b. Oslo, g.m. Harry Willy Auke.
Karen 19** -, b. Vaksdal, g.m. Arvid Henriksen, sjå ofr.
Andrea Maria 19** -, b. Vaksdal, g.m. Kjell Andreas Hanevik, sjå ofr.


Johansen Berner Severin 1898 -, stasjonsformann, g.1.g. 19** m. Maria Johannesdtr. Vaksdal f. 1899 -. Sjå nfr.

Berner Severin g.2.g. 1933 m. Judith 1913 -, dtr. åt Karoline og Johannes Ulevik, Vaksdal. Sjå nfr.

Born:

Tordis 19** -, b. Stord, g.m. Anders Vindsrygg.
Vigdis 19** -, b. Vaksdal, g.m. Helge Furubotn, sjå ofr.
Åsmund 19** -, maskininspektør, g.m. Margit Bru, sjå ættesoge for Indre-Boge.


Johnsen Kornelius Johan 1874 - 1934, murar, son åt gardbrukar John Vik, Lindås, og kona Kari, g.m. Johanne 1874 - 1961, husmor, dtr. åt gardbrukar Ole Lygre, Sletta i Lindås, og kona Dorthea. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 86.

Born:

Camilla 1898 -, husmor, b. Bergen, g.m. Knut Skulstad.
Dagny 1900 - 1928, b. Bergen, g.m. Olai Kleppe.
Hjørdis 1901 - 1946, b. Bergen, g.m. Bernhard Sevold.
Ole 1903 -, sjå nfr.
Betzy 1905 - 1967, b. Drammen, g.m. Karl Vassdal.
Frida 1906 -, b. Bergen, g.m. Knut Vassdal.
John 1908 -, smed, b. Bergen, g.m. Edith.
Ester 1912 -, husmor, b. Vaksdal, g.m. Olav Herfindal, sjå ofr.
Ruth 19** -, husmor, b. Sotra, g.m. Bernhard Clausen.


Johnsen Ole 1875 - 1959, snikkarformann på Vaksdal Mølle, son åt John Nese, Olsnes, og kona Kari, g.m. Ingeborg 1877 - 1966, dtr. åt Brita og Thomas Vaksdal bnr. 28. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 98.

Born:

John 1900 -, elektromaskinist, b. Stanghelle. Sjå ættesoge for Stanghelle.
Thomas 1901 -, sjå nfr.
Klara 1905 -, b. Vaksdal, g.m. Harald Møller Trulsen. Sjå nfr.
Birger 1910 -, sjå nfr.
Ole 1912 -, d. som spedbarn.


Johnsen Thomas Olsson 1901 -, sjå ofr., snikkar i Vaksdal Mølle, g.m. Ellen Leonora (Ella) 1913 -, dtr. åt Samuelina og Johannes A. Vaksdal. Sjå nfr.

Born:

Ingebjørg 19** -.
Olav Johan 19** -.


Johnsen Ole 1903 -, son åt Johanne og Kornelius Johan Johnsen, sjå ofr., møbelsnikkar, g.1 .g.m. Alida Isdal 1907 - 1927.

Born:

Alida Olaug 19** -, g.m. Karl Viken.

Ole g.2.g.m. Sofie 1909 - 1975, dtr. åt gardbrukar Nils Flaktveit, Åsane, og kona Anna f. Myrdal. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 86.

Born:

Karsten Arthur 19** -, ingeniør, Stavanger, g.m. Ingrid Ness.
Astrid Johanne 19** -, g.m. Oskar Johan Amundsen, sjå Sedalen bnr. 19.
Nils Oddvar 19** -, sjå nfr.
Elin 19** -, b. Espeland, g.m. Nils Skårnes.


Johnsen Birger 1910 - 1978, son åt Ingeborg og Ole Johnsen, sjå ofr., maskinist, g.m. Karen Nancy 19** -, dtr. åt Jenny og Hjalmar Bruvik. Sjå ofr.

Barn:

Thor 19** -.


Johnsen Nils Oddvar 19** -, son åt Sofie og Ole Johnsen, sjå ofr., møbelsnikkar, g.m. Ruth Marie 19** -, dtr. åt vaktmeister Johan Totland, Bergen, og kona Astrid f. Nilsen.

Barn:

Nina 19** -.


Jørgensen Leif Erik 19** -, elektroingeniør, son åt Hans Jørgensen og kona Erika f. Mørk, g.m. Else Karoline 19** -, dtr. åt Normann Bekkenes og kona Ruth f. Madsen. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 202 og 221.

Born:

Sigmund 19** -, g.m. Mona Arvidsdtr. Henriksen f. 19** -. Sjå nfr.
Ruth 19** -.
Torild 19** -.


Jørgensen Leif Johannes 19** -, son åt tekstilarbeidar Ola Jørgensen og kona Nikoline, Ytre Arna, g.m. Åse 19** -, dtr. åt Agnes og Anders Herfindal, Vaksdal. Sjå ofr.

Born:

Sveinung Herfindal Jørgensen 19** -.


Jørgensen Sigmund 19** -, student, son åt Else Karoline og Leif Erik Jørgensen, Vaksdal, g.m. Mona 19** -, dtr. åt Karen og Arvid Henriksen, Vaksdal. Sjå ofr.

Born: John Erik 19** -.


K

Kalleklev Ole 1848 -, mylnearbeidar, son åt Gjertrud og Jakob I. Vassdal b. Kallekleiv, g.m. Brita Olsdtr. Herfindal bnr. 1 1848 -. Sjå Gjerstad s. 211. Brita og Ole Kalleklev emigrerte til U.S.A. 1907 med dei 5 yngste borna. Dei hadde bygt hus på Vaksdal bnr. 20.

Born:

Brita 1872 -.
Ole 1875 - 1902, mylnearbeidar, g.m. ei frå Lyngbø.
Magdeli f. og d. 1877.
Malene Gjertine 1878 -, b. U.S.A.
Johanne 1881 -, b. U.S.A.
Oline 1885 -, b. U.S.A.
Dorthea f. og d. 1887.
Bernt 1889 -, b. U.S.A.
Johannes 1891 -, b. U.S.A.


Kalleklev Rasmus Andreas 1874 - 1960, mylnearbeidar, son åt gardbrukar på Kallekleiv Johannes Sjursson Mjøs og kona Åsa Karina Hansdtr., g.1 .g.m. Andrina Ellingsdtr. Olsnes bnr. 4, 1868 - 1909. Sjå Gjerstad s. 213.

Born:

Marta 1901 -, b. Molde, g.m. Ole Bolsønes. Sjå Olsnes bnr. 4.
Ågot 1902 -, b. Vaksdal, g.m. Nils A. Tolås. Sjå nfr. og Olsnes bnr. 4.
Johannes 1904 -, b. Spjelkavik, g.m. Margit Runde, sjå Olsnes bnr. 4.
Jenny Andrea 1906 -, b. Ytre Arna, g.m. Emil Reigstad. Sjå Olsnes bnr. 4.

Rasmus Andreas g.2.g.m. Ingeborg 1884 - 1972, dtr. åt Gjertrud og Jakob Hansson Vaksdal. Sjå Vaksdal bnr. 22 og eigarliste for Vaksdal, bnr. 64. Ingeborg g.1.g.m. Lars O. Tangen. Sjå nfr.

Born:

Andrina Olivia 1913 -, b. Sykkylven, g.m. gbr. Lars Karl Fauske.
Leif Arnold 19** -, sjå nfr.
Gunvor 19** -, b. Oslo, g.m. klokkar Anders Lindalen, son åt Andreas Lindalen og kona Birgit frå Ulefoss, Telemark.
Jakob Henry 19** -, sjå nfr.


Kalleklev Leif Arnold Andreasson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Ester Kirsten Andersdtr. Synsvoll 19** -, sjå Sedalen bnr. 9 og eigarliste for Vaksdal bnr. 61 og 99.

Born:

Harald 19** -, undermylnar, b. Vaksdal, ug.


Kalleklev Jakob Henry Andreasson 19** -, sjå ofr., verksmeister ved Vaksdal Mølle, g.m. Anna 19** -, dtr. åt Anna og Anton Knutsen, sjå nfr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 169, 172, 237, Olsnes bnr. 31.

Born:

Åse 19** -, telegrafassistent, g.m. Kåre Moe, sjå nfr.
Reidun 19** -.
Grete 19** -.


Karlsen Karl Johan 1881 - 1959, bakar, son åt Karl Hansson og kona Agate Bertina f. Brattland, g.m. Ingeborg Olsdtr. Nygård 1883 -1969. Sjå Vaksdal bnr. 24 og eigarliste for Vaksdal bnr. 75, og Arna s. 120.

Born:

Ågot Bertina 1904 -, b. Vaksdal, g.m. Knut Hermundsdal. Sjå ofr.
Maria 1906 -, b. Vaksdal, g.m. Ingvald E. Herfindal. Sjå ofr.
Alma Solveig 1911 -, b. Vaksdal, g.m. Johannes J. Ulevik. Sjå nfr.


Karlsen Gerhard Kristian 19** -, mylnearbeidar, son åt gardbrukar Knut Olsson Nygård og kona Gunhild Bertina, g.m. Hildur Solveig 19** -, dtr. åt Emelia og Edvard O. Sæterdal. Sjå Sedalen bnr. 15 og Vaksdal bnr. 24.

Born:

Åsmund 19** -, sjå nfr.
Gunnar 19** -, tekstilarbeidar, Dale, g.m. Sonja 19** -, dtr. åt Ingvald Sæterbø, Romsdal, og kona Oddny f. Hisdal.


Karlsen Åsmund Gerhardsson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Else 19** -, dtr. åt Trygve Romslo og kona Anna f. Heimli. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 238.

Born:

Gunhild 19** -.
Kristian 19** -.


Kjeseth Ingebrigt Olai 1885 -1923, mylnearbeidar, son åt J. Kjeseth, Manger, g.m. Cecelie Marie 1897 - 1972, dtr. åt Ingeborg og Arne Samuelsen, Vaksdal. Sjå nfr.

Born:

Margot Johanne 1920 - 1934.
Alfrida Ingrid 19** -, b. Bergen, g.m. Håkon Dale.
Ida Cecelia 1923 - 1975, g.m. Magnar Hatlem.

Enkja Cecelie Marie g.2.g.m. Malvin Thaule, Bergen. Deira dotter, Molly 19** -, er g.m. Walter Reite.


Kjesæth Alexander Nikolai 1900 - 1965, lensmann, son åt gardbrukar Nils Kjesæth og kona Dortea, Manger, g.m. Borghild Oliva 1902 -, dtr. åt Brita og Erik Gjerstad, Vaksdal. Sjå ofr.

Born:

Bjørg Dagny 19** -, b. Oslo, g.m. Ole ødegård.
Dagmar 19** -, b. Bergen, g.m. Per Ligrend.
Erna 19** -, b. Sandnes, g.m. Finn Møller.
Arnold 19** -, politibetjent, Oslo, g.m. Ragna.
Berge 19** -, sekretær, b. Alversund, g.m. Ingrid Knutsen.
Nils Egil 19** -, sosionom, b. Namsos.


Klette Andreas Larsson mylnar, organist og dirigent, g.m. Mary Jonsdtr., budde her kring 1900.

Born:

Andreas 1904 -.
Bjarne Julius 1906 -.
Leif 1909 -.


Knutsen Johannes 1862 - 1952, hamnearbeidar i Vaksdal Mølle, son åt Magdeli og Knut A. Vaksdal bnr. 16, g.m. Pernille Cecelie 1857 - 1913, dtr. åt Agate og Anders Ytre Bruvik, sjå Ytre-Bruvik bnr. 6. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 39.

Born:

Kristoffer 1880 - 1903.
Anton 1886 -, sjå nfr.
Alfred 1888 -, b. Odda, g.m. Laura Amanda Jensdtr. Pikkstad frå Sandnes i Nesna.
Magdalena Julianna (Magda) 1890 -, b. Vaksdal, g.m. Mons Jamne sjå ofr.
Ågot, døydde medan ho var barn.
Mons 1892 -, sjå nfr.
Sverre 1900 - 1968, ug.


Knutsen Jakob 1872 - 1901, mylnar, son åt Brita og Knut K. Herfindal, Vaksdal, sjå ofr., g.m. Nilla 1874 -, dtr. åt Tollef Nilsson Indre Eide og kona Åse Monsdtr. Herland. Sjå Hosanger I del 1 s. 462 og 474.

Born:

Knut 1893 -, sjå Knut Jacobsen ofr.
Theodor 1895 -, sjå Theodor Jacobsen ofr.
Oskar 1897 -, sjå Oskar Jacobsen, Ytre-Boge bnr. 5.
Jenny 1900 -, g.m. Johannes K. Boge. Sjå ættesoge for Indre-Boge.


Knutsen Bård 1872 - 1938, anleggs- og mylnearbeidar, son åt Knut K. Herfindal og kona Brita, g.m. Kristina Håkonsdtr. frå Lærdal 1873 - 1939. Sjå ættesoga ofr. og Vaksdal bnr. 20.

Born:

Klara Henrikke 1895 -, b. Dale, g.m. Johannes Kvamme. Sjå ættesoge for Dale.
Bernhard Kristoffer 1897 -, b. Vaksdal. Sjå nfr.
Ragna Birgitte 1898 - 1977, b. Vaksdal.
Konstanse Bertine 1901 -, tekstilarbeidar, Dale.
Julius Johan 1904 -, b. U.S.A. gift.
Berta 1906 -, b. Dale, g.m. Knut D. Hesjedal. Sjå ættesoge for Dale.
Olivia Kristina 1908 -, tekstilarbeidar, Dale.
Leofred f. og d. 1911.
Leofred 1913 -, sjå nfr.


Knutsen Gjertin 1875 - 1949, skreddar og mylnearbeidar, son åt Brita og Knut K. Herfindal, sjå ofr., g.1 .g.m. Margit 1874 - 1919, dtr. åt Peder Kvale, Lavik, Østre Slidre i Valdres.

Born:

Karl Johan 1898 -, sjå nfr.
Bjarne 1899 - 1977, b. USA, g.m. Edna.
Ragnhild 1901 -, g.m. Johannes Vaksdal, b. Ytre-Boge bnr. 7.
Jørgine 1902 -, g.m. Jakob Skaftå bnr. 1.
Synneva 1904 -, b. Askøy, g.m. Georg Knutsen.
Gudrun Marie 1905 -, b. Vik bnr. 20, g.m. Dortin Kaland.
Ole 1907 -, sjå nfr.
Karoline 1909 -, b. Skaftå bnr. 41, g.m. Trygve Skaftun.
Osvald 1912 -, sjå nfr.
Leif 1914 - 1932, ug.
Gunvor 19** -, g.m. Adler Fotland, sjå ættesoge for Dale.
Gjertin Knutsen g.2.g.m. Johanna Rasmine Marie Sandvik frå Selje f. 1884.


Knutsen Sivert Andreas 1878 - 1955, mylnearbeidar, son åt Brita og Knut Herfindal, sjå ofr., g.m. Gjertrud 1878 - 1965, dtr. åt Gjertrud og Jakob H. Vaksdal, bnr. 22. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 39 og 44.

Born:

Karl 1899 -, sjå nfr.
Hilmar Johan 1903 - 1914.
Borghild 1905 - 1974, b. Ytre Arna, g.m. Hans Småland.
John 1908 -, sjå nfr.
Olav 1912 -, sjå nfr.


Knutsen Tørres 1880 - 1971, mylnearbeidar, son åt Knut A. Vaksdal og kona Anna, sjå nfr., g,m. Anna Maria 1886 - 1957, dtr. åt Gjertrud og Ole Herfindal bnr. 9. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 70 og eigarliste for Jamne 21.

Born:

Knut 1907 -, mylnearbeidar, g.m. Borghild Herfindal, sjå Knut Tørresen nfr.
Anna Gjertina 1908 -, b. Ytre-Boge bnr. 3, g.m. Karl Boge.
Gunhild 1909 -, g.m. Henry Nilsen, sjå nfr.
Anders 1912 -, sjå nfr.
Ole 19** -, mylnearbeidar, g.m. Valborg Hesjedal. Sjå Ole Tørresen nfr.


Knutsen Anton Johannesson 1886 - 1969, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Anna Tobia Magdalena 1889 - 1965, dtr. åt Magdeli og Thomas Nordvik. Sjå Samnanger I s. 374 og eigarliste for Vaksdal bnr. 118.

Born:

Pernille 19** -, g.m. Osvald A. Sæterdal. Sjå Sedalen bnr. 6.
Agnes 19** -, b. Askøy, g.m. Sjur Sigvald Skiftesvik.
Margit 19** -, b. Vaksdal, g.m. Anton Eikum, sjå ofr.
Solveig 19** -, b. Espeland, g.m. Kåre Stephansen. Sjå Arna s. 198
Johannes 19** -, b. Oslo, g.m. Grete Olsen.
Torlaug 19** -, b. Vaksdal, g.m. Erling Hisdal, sjå ofr.
Anna 19** -, b. Vaksdal, g.m. Jakob Kalleklev, sjå ofr.
Anton 19** -, b. Minneapolis, Minnesota, U.S.A., g.m. Irene Bergesen, f. 19** -, dtr. åt Johanna og Karl Bergesen, sjå Karl A. Bergesen ofr.


Knutsen Mons Johannesson 1892 - 1928, sjå ofr., hamnearbeidar ved Vaksdal Mølle, g. 19** m. Åsta Eline 1898 - ca. 1974, dtr. åt gardbrukar og fiskar Anders Jørgen Mørk Andersen og kona Ellerine Dorthea Evertsdtr., Lovång i Nesna kommune.

Born:

Astrid Maria 19** -, b. Fjone, Nissedal, g.m. maskinsjef Asbjørn Kravik frå Sande i Vestfold.
Ellerine Pernille 19** -, b. Stavanger, g.m. lækjar Kristian Gilje.

Enkja Åsta Eline Knutsen g.2.g. 1943 m. Albert Jakobsen, b. Tønsberg og Stavanger.


Knutsen Bernhard Kristoffer 1896 -, mylnearbeidar, son åt Kristine og Bård Knutsen, sjå ofr., g.m. Anna Maria 1902 - 1958, dtr. åt Kari og Johannes K. Ulevik. Sjå ofr. og Vaksdal bnr. 13.

Born:

Hilmar 19** -, sjømann, g.m. Kirsten Stanghelle.
Kitty 19** -, g.m. Rolf Klever, Stanghelle. Sjå ættesoge for Stanghelle.
Bernhard Andreas 19** -, tekstilarbeidar, b. Stavenes bnr. 26.
Birger Johan 19** -, sjå nfr.
Solveig 19** -, b. Porsgrunn, g.m. Ivar Mevik.
Anne Lise 19** -, g.m. Johannes Pahlm. Sjå nfr.


Knutsen Karl Johan Gjertinsson 1898 - 1977, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Ingeborg Maria 1895 - 1968, dtr. åt Kari og Lars B. Øye, sjå ættesoge for Dale.

Born:

Malvin Kristoffer, sjømann, g.m. Bergljot Ose, b. Spjelkavik.
Leif Sigvart Gjertin 19** -.
Idar Karsten 1924 - 1947, ug.


Knutsen Knut Andreas 1897 -, mylnearbeidar, son åt Anna og Knut A. Vaksdal, sjå nfr., g.m. Mathilde 1901 -, dtr. åt gardbrukar Eilef Haugstveit og kona Berta Kristina f. Rønhovde. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 88.

Born:

Anna 1925 - 1928.
Anfin 19** -, sjå nfr.
Knut Eilef 19** -, sjå nfr.
Normann Kåre 19** -, sjå nfr.


Knutsen Karl Sivertsson 1899 -, sjå ofr., smed i Vaksdal Mølle, g.m. Nelly 1895 -, dtr. åt Berta og Jakob Lone, Vaksdal, sjå nfr.

Born:

Svein 19** -, maskinmeister, g.m. Doris Didriksen.


Knutsen John Sivertsson 1908 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Svanhild Marie 19** -, dtr. åt Jenny og Hjalmar Bruvik, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 44.

Born:

Odd -, sjå nfr.
Ingrid 19** -, b. Alversund, g.m. Berge Kjesæth. Sjå Alexander Kjesæth ofr.


Knutsen Ole Gjertinsson 1907 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Klara 1907 -, dtr. åt Sofie og Anders Hagen, Stamnes, sjå Stamnes bnr. 3, og eigarliste for Vaksdal bnr. 235 og 236.

Born:

Rolf 1943 - 1944.
Bjarne 19** -, offiser i Forsvaret, g.m. Edel Marie Møller.


Knutsen Anders Tørresson 1912 - 1958, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Sigrid Agate 1911 -, dtr. åt Ingeborg og August Solberg, Arna. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 70, 105 og 145.

Born:

Torstein Arvid 19** -, sjåfør, g.m. Elsa Sæterdal.
Ingunn Marie 19** -, b. Vaksdal, g.m. Frede Lindholm, sjå nfr.


Knutsen Olav Sivertsson 1912 -, sjå ofr., mylnearbeidar og sjåfør, g.m. Valborg 19** -, dtr. åt Sofie og Ole Faugstad, sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 40 og 150.

Born:

Åse 19** -, b. Dale, g.m. Lodin Rødland.
Steinar 19** -.


Knutsen Ovald Gjertinsson 1912 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Elida 1915, dtr. åt Karolina og Johannes Birkeland, Dale. Sjå ættesoge for Dale.

Born:

Unni 19** -, b. Arna, g.m. Øivind Johansen.


Knutsen Leofred 1913 -, son åt Kristina og Bård Knutsen, Vaksdal, arbeidsformann, g.m. Borghild 1912 -, dtr. åt Gunhild og Knut Nygård. Sjå Vaksdal bnr. 24, 20, eigarliste for Vaksdal bnr. 95 og ættesoga ofr.

Born:

Bjørn 1946-2023, sjå nfr.


Knutsen Anfin 19** -, laborant ved Vaksdal Mølle, son åt Mathilde og Knut Andreas Knutsen, sjå ofr., g.m. Grete 19** -, dtr. åt Svanhild og Willy (Wilhelm Stürtzel, Vaksdal. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 200 og eigarliste for Jamne bnr. 108.

Born:

Lise 19** -.


Knutsen Birger 19** -, kommunearbeidar, son åt Anna og Bernhard Knutsen, sjå ofr., g.m. Tordis, dtr. åt Borghild og Magnus Nordvik, Samnanger. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 188.

Born:

Anne Berit 19** -, g.m. Frank Jørgensen, Samnanger.
Harald 19** -.
Irene 19** -.


Knutsen Knut Eilef 19** -, elektrikar, son åt Mathilda og Knut Andreas Knutsen, sjå ofr., g.m. Valgjerd Marta 19** -, dtr. åt Bergljot Pernille og Viktor Jørgen Furubotn, Vaksdal, sjå ofr.

Born: Rolf 19** -, g.m. Marianne 19** -, dtr. åt Turid og Odd Ulevik. Sjå nfr.


Knutsen Normann Kåre 19** -, avdelingsleiar, son åt Mathilda og Knut Andreas Knutsen, sjå ofr., g.m. Gerd Annette 19** dtr. åt Karl Wilhelm Olsen og kona Karoline Andersdtr. f. Steen, Laksevåg.

Born:

Terje 19** -.


Knutsen Odd 19** -, son åt Svanhild og John Knutsen, sjå ofr., g.m. Laila 19** -, dtr. åt Klara og Johannes Blomdal. Sjå ættesoge for Stanghelle, og eigarliste for Jamne bnr. 238.

Born:

Marit 19** -.
Bente 19** -.


Knutsen Torstein Arvid 19** -, sjåfør, son åt Sigrid Agate og Anders Knutsen, sjå ofr., g.m. Elsa 19** -, dtr. åt Laura og Anton Sæterdal. Sjå Sedalen bnr. 15.

Born:

Tore 19** -.


Knutsen Bjørn 1946-2023, mylnearbeidar, son åt Borghild og Leofred Knutsen, sjå ofr., g.m. Torgunn Ellinor 19** -, dtr. åt Monrad Haugland, Fana, og kona Anny f. Lund frå Vesterålen.

Born:

Annelin 19** -.


Koch Waldemar Wilhelm f. omlag 1889 -, mylnearbeidar, frå København, g. 1913 m. Hilda Andrea Monsdtr. Rongved 1890 - 1973, sjå nfr.

Born:

Wilhelm Henry Andreas 1914 -, b. Nesttun.
Walter Malvin Martin 1914 -, b. Oslo, g. 1935 m. Berta Håland frå Fana.
Ingvald Andreas 19** -, sjåfør, Bergen.
Anton Oliver 19** -, g.m. Edith Monsen.
Marie Johanna 19** -, g.m. Hjalmar Haugland.
Enkja Hilda Andrea g.2.g. 19** m. Ingebrigt O. Herfindal. Sjå ofr.


Kristoffersen Åge f. omlag 1897, kjemikar, frå Oslo, g.2.g. 1936 m. Borghild Karoline Bjørnsen frå Trondheim, f. omlag 1900 -.

Born i 1. ekteskap:

Ellen b. Oslo.
Reidun b. Kjeller, g.m. Einar Jamne. Sjå Mons A. Jamne ofr. Gunnar.

Born i 2. ekteskap:

Kari 19** -.


Krogsrud Ole Thomas 1881 - 1968, mylnearbeidar, son åt Holger Christoffer Rummelhof, Bergen, og kona Gina Amundsdtr. f. Stomperud, g.m. Hilda Marie Monsdtr. Breistein, Vaksdal, 1901 -1960. Sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 168.

Born:

Gina Marie 19** -, g.m. Otto E. Skjelbreid, sjå nfr.
Otto Rummelhof f. og d. 1929.
Valborg 19** -, b. Austrheim, g.m. Harald Bergsvik.
Ruth 19** -, b. Austrheim, g.m. Karl Bergsvik.
Ester Ingeborg 1924 - 1947, ug.
Ole Kristoffer 19** -, sjå nfr.
Otto Rommelhof 1929 - 1931.
Thomas 19** -, tekstilarbeidar, g.m. Olaug Mikkelsen. Sjå ættesoge for Stanghelle.
Frank Erling 19** -, sjå nfr.


Krogsrud Ole Kristoffer 19** -, mylnearbeidar, son åt Hilda Marie og Ole Thomas Krogsrud, sjå ofr., g.m. Gerd Lillian 19** -, dtr. åt postmann Ole Johan Herøy og kona Lovise Kathinka g. Hennø, Fedje. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 168.

Born:

Ester 19** -, b. Bergen, g.m. Alfred Martin Søvik.
Liv Jorunn 19** -, b. Vaksdal, g.m. Bjørn Vidar Nilsen, sjå nfr.
Torun Mari 19** -, g.m. Olav Litangen.
Holger 19** -.


Krogsrud Frank Erling 19** -, son åt Hilda Marie og Ole Thomas Krogsrud, sjå ofr., g.m. Åse Rigmor 19** -, dtr. åt Øivind Askeland og kona Inga f. Solberg, Haus. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 203.

Born:

Bjørn Øivind 19** -.
Kjetil 19** -.


Kvalvåg Robert William 1864 -1960, lensmann og banksjef, f. i Tingvoll, g.m. Marta Lønnseth 1869 - 1959.

Born:

Inger Katrine 1893 -, g.m. Olav Rimmereid. Sjå Indre-Bruvik bnr. 58 og 59.
Olav Wilhelm 1894 -, sjå nfr.
Johan 1896 -, sjå nfr.


Kvalvåg Olav Wilhelm 1894 - 1951, lensmann i Evanger og på Vaksdal, son åt Marta og Robert William Kvalvåg, sjå ofr., g.m. Marta 1895 - 1954, dtr. åt styrar på Olsnesøy skuleheim, Martinius Rimmereid. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 97.

Born:

Marit 19** -, b. Lillestrøm, g.m. Trygve Berulv Baadshaug.
Robert William 19** -, overingeniør, b. Hisøy ved Arendal, g.m. Borgny Ellefsen 19** -.
Ole Martinius 19** -, ingeniør, g.m. Astrid Holen 19** -.
Hild 19** -, b. Bergen, g.m. lensmannsbetjent John Takle 19** -.


Kvalvåg Johan 1896 - 1959, banksjef i Bruvik Sparebank, son åt Marta og Robert William Kvalvåg, sjå ofr., g.m. jordmor Anna Dorthea Bjørgås 1897 -, dtr. åt fehandlar og slaktar Johannes Bjørgås Evanger, og kona Ragnhild f. Kvilekvål.

Born:

Marta 19** -, b. Vestby, Østfold, g.m. gardbrukar Hans Hvidsten.
Ragnhild 19** -, b. Fyllingsdalen, g.m. salssjef Per Krantz.


Kvalvåg Helge Oliver 19** -, son åt Bjarne Kvalvåg og kona Else Margrete f. Mjelde, g.m. Aud Britt 19** -, dtr. åt Kristi og Nils Andreas Jamne. Sjå ættesoga ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 244.

Born:

Evy Kristin 19** -.
Helge 19** -.


Kvam Henning 19** -, maskinist, son åt Svanhild og Hans Kvam, Ytre Arna, g.m. Britt 19** -, dtr. åt Borghild og Birger Tolås, Vaksdal. Sjå ættesoga nfr.

Barn:

Anne Lene 19** -.


Kvamme Kjell Åge 19** -, elektrikar, son åt Alvhild og Godtfred Bjarne Kvamme, Dale, g.m. Kirsten 19** -, dtr. åt Agate og Arthur Skreien, Vaksdal. Sjå nfr. og ættesoge for Dale.

Born:

Vibekke 19** -.
Andre 19** -.


Kvinsland Jakob Magne 1904 -, skipsførar, son åt meklar Stener Kvinsland og kona Agnete f. Johannesen, Haugesund, g.m. Solveig Otilie 1910 -, dtr. åt kjernemeister Ole Solberg og kona Anne Sofie f. Lund-Andersen, Haugesund. Dei busette seg i Sandnes 1974.

Born:

Ole Jakob 19** -, redaktør, Sandnes, g.m. Erna Berge.
Jan Fredrik 19** -, arkitekt, Sandnes, g.m. Alette Herigstad.


Kvitingen Johannes Johannesson 1856 - 1915, mylnearbeidar,g.m. Malena Ivarsdtr. Steinsland 1845 - 1927. Sjå Samnanger I s.580 og Vaksdal bnr. 18.

Born:

Ivar 1876 - 1957, sivilingeniør, b. Bergen, g.m. Laura Olsdtr. Fosse frå Trondheim. 2 Born.
Berta 1878 - 1952, b. Bergen, g. 1900 m. røyrleggjarmeister Engel Engelsen Hovland frå Os, 1873 - 1953.
Johannes 1880 - 1882.
Hans 1881 - 1943, ingeniør, gruve- og fartøyeigar, b. Cardana, U.S.A.
Knut f. og d. om lag 1882.
Johannes 1883 - 1957, agronom, b. Bergen, g.m. Nancy Matssonsdtr. Ausås frå Helsingborg, 1876 - 1937.
Alf Severin 1884 - 1955, sivilingeniør, b. Bergen, g.m. Frida Beyer frå Dresden i Tyskland, f. 1892.
Nelly 1888 -, g.m. Steffen Caspar Erstad, b. Vaksdal. Sjå ofr.

Malena hadde ein uekte son, Ole Johan Johannesen, 1869-1942, med Johannes J. Aadland. Han var farmar i Canada frå 1903, g.m. Berthe Cecelie H. Røen, 1876-1959. Dei hadde borna Helmer Martin Vaksdal, 1896-1961, Malene, 1898-1985, Anna, 1898-1964 og Karl Johan Vaksdal, 1900-1950. Berthe og borna emigrerte til Canada i 1910.

L

Langhelle Johannes Ingebrigtsson 19** -, steinarbeidar, g.m. Petra 1903 -, dtr. åt Johannes Magnussen, Boge. Sjå Indre-Boge bnr. 17 og Langhelle bnr. 7.

Born:

Solveig 19** -, frisør, b. Haukeland, g.m. telegrafist Edmund Eugen Nilsen frå Bergen. Sjå Arna s. 309.
Jorun Marta 19** -, b. U.S.A.
Petra g.2.g.m. Ingolf Marius Larsson Berg, b. U.S.A. Sjå Arna s. 344.


Langhelle Anton Wilhelm 1913 -, son åt Olina og Ingebrigt Olai Langhelle bnr. 7, jarnbanearbeidar, g.m. Anna 19** -, dtr. åt Ingeborg og Johan Audestad, Vaksdal. Sjå ofr.

Born:

Ole Johan 19** -, politi, g.m. Vigdis Jakobsen Bjørkøy.
Oddveig Irene 19** -, b. Vanse, g.m. Arthur Johan Lea.
Torgeir Arne 19** -, g.m. Gro Ingeborg Fadnes, b. Stanghelle.
Ingvard 19** -.
Astrid 19** -, b. Austrheim, g.m. Odd Torleif Austeren.
Edith 19** -.


Larsen Ole 1875 - 1947, mylnearbeidar, son åt Kari og Lars Eriksen, g.m. Gjertrud 1875 - 1950, dtr. åt Gjertrud og Olav A. Sæterdal. Sjå Lars Eriksen ofr., Vaksdal bnr. 23 og Sedalen bnr. 9.

Born:

Anna Berentina 1895 -, b. Stavanger, g.m. Hermann Holm frå Sogn.

Lars 1896 - 1979, b. Vaksdal, sjå nfr.

Olav 1898 -, b. Stavanger, g.m. Margit O. Olsnes, Sedalen bnr. 3.

Sigvald 1900 -, b. U.S.A., g.m. ei dame frå Polen.

Kari 1903 -, b. Florida, U.S.A., g.m. August Johan Jacobsen. Sjå Herman Jacobsen ofr.
Georg 1906 -, tekstilarbeidar, b. Dale. Sjå ættesoge for Dale.
Ingvald 1908 -, b. Vaksdal. Sjå nfr.
Edvin 1911 -, b. Totland, Fana, g.m. Karolina Ulveseter.
Målfrid 1913 -, b. Vaksdal, g.m. Mons Myren. Sjå nfr.


Larsen Knut Olai 1884 - 1949, skomakar, g.m. Berta 1883 - 1962, dtr. åt Guro og Nils Ulland, Samnanger.

Born:

Laura 1906 -, b. Vaksdal, g.m. Sigvald Olsnes.
Georg 1904 - 1911.
Georg Nicolai 1913 -, sjå nfr.
Inga 19** -, b. Bergen, g.m. sjåfør Olav Amland.
Edvard 19** -, sjå nfr.
Nils Olav 1926 - 1954, ug.


Larsen Gustav 1889 - 1945, mylnearbeidar, son åt mylnearbeidar Lars Andersen og kona Marta, sjå ofr., g.m. Anna Maria Knutsdtr. Vaksdal f. 1886 - 1979. Sjå Knut Vaksdal nfr.


Larsen Lars 0. 1896 - 1979, mylnearbeidar, son åt Gjertrud og Ole Larsen, sjå ofr., g.m. Gudrun 1899 -, dtr. åt Valgjerd og Jørgen Furubotn, sjå ofr.

Born:

Harriet 19** -, g.m. Oskar Roti, Vaksdal. Sjå nfr.


Larsen Ingvald 1908 -, mylnearbeidar, g.m Jenny 1907 -, dtr. åt Johanne Monsine og Johannes Magnussen. Sjå Indre-Boge bnr. 17. Skreiæ bnr. 10 og Ole Larsen ofr.

Born:

Dagrun 19** -, b. Vaksdal, g.m Eilef Eide, sjå ofr.
Ole Johannes 19** -, ingeniør, b. Bergen, g.m. Magnhild Viken.


Larsen Georg Nicolai 1913 -, mylnearbeidar, son åt Berta og Knut Larssen, sjå ofr., g.m. Ragnhild 19** -, dtr. åt Peder Olsson Nord og kona Brita Andersdtr. f. Vinje frå Voss.

Born:

Bjørg 19** -, b. Vossestrand, g.m. Lars Haga.
Marta 1950-2023, g.m. Per Reidar Kvamme, sjå ættesoge for Dale.


Larsen Edvard 19** -, banereparatør, son åt Berta og Knut Larsen, sjå ofr., g.m. Klara 19** -, dtr. åt Katrina Sofia og Karl Martin Faugstad, sjå Fokstad/Faugstad bnr. 1 og eigarliste for Jamne bnr. 165.

Born:

Kjell Bertin 19** -, mylnearbeidar. Sjå Sedalen bnr. 24 og 25.
Solveig Elisabeth 19** -.
Erling 19** -.
Leif Inge 19** -.


Larsen Aksel Dagfinn 19** -, maskinist, son åt arbeidsleiar Aksel Larsen, Bergen, og kona Davida f. Thormundsen, g.m. Gerd Nelly 19** -, dtr. åt kelner Rasmus Solås, Bergen, og kona Borghild Konstanse f. Johnsen. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 185.

Born:

Terje 19** -, ingeniør, g.m. Patricia Longhi.
Bjørg Inger 19** -, b. Bergen, g.m. Ingmar Hatland.


Lian Håkon Anders 19** -, mylnearbeidar, son åt Hermann Lian og kona Marion Andersdtr. f. Ulveraker, b. Bergen, g.m. Åshild 19** -, dtr. åt Bjørg og Egil Vågenes, Vaksdal. Sjå nfr.

Born:

Stig 19** -.
Hege 19** -.


Lindholm Frede 19** -, montør, son åt Karin og Einar Lindholm, Danmark, g.m. Ingunn Marie 19** -, dtr. åt Sigrid Agate og Anders Knutsen, Vaksdal. Sjå ofr.

Born:

Vivian 19** -.
Torben 19** -.


Linnevik Mons Andreas Fjæreide f. 1883 -, mylnearbeidar, frå Fjell, g.m. Gjertina 1886 - 1972, dtr. åt Kari og Haldor Olsson Sæterdal, b. Vaksdal. Sjå nfr. Gjertina og Mons A. Linnevik flytte til Rjukan 1916.

Born:

Klara Kristine 1903 - 1973.
Magda, b. Rjukan, g.m. Torgeir Østgården.
Gudrun, b. Canada, g.m. August Berg.
Henrik, b. Slagen v/Tønsberg, g.m. Klara Innlaget.
Sigurd, død.
Sigurd, teknikar i S.A.S., b. Fornebu, g.m. Margot.
Edith, b. Oslo, kontorassistent.
Arne 19** -, gardbrukar, Slagen, g.m. Solveig.


Litangen Herman 19** -, fyrbøtar, son åt anleggsarbeidar Annanias Litangen og kona Anna f. Gjerde, Samnanger, g.m. Margrete 19** -, dtr. åt fiskehandlar Gabriel Eriksen og kona Margit f. Nielsen, Bergen. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 125 og 252.

Born:

Helge 19** -, saksbehandlar, g.m. Kari Aaland.
Marit 19** -, b. Vaksdal, g.m. Hans Erstad, sjå ofr.
Rigmor 19** -, b. Vaksdal, g.m. Willy Halvorsen.


Lone Jakob 1862 - 1937, mylnearbeidar, son åt gardbrukar Nils N. Lone, Lonevåg, og kona Ingeborg, g.m. Berta 1863 - 1938, dtr. åt Anna og Nils Eidesen. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 29.

Born:

Larsina 1889 - 1952, g.m. Ole A. Sæterdal, sjå Sedalen bnr. 1.
Ingeborg 1892 -, b. Vaksdal, g.m. Anders Ulveraker, sjå nfr.
Nelly 1895 -, b. Vaksdal, g.m. Karl S. Knutsen, sjå ofr.
Anna 1893 - 1925, b. Vaksdal, g.m. Aksel Hanevik. Sjå nfr.
Borgny 1897 -, b. Bergen, g.m. Anton Markeset.


Løtveit John 1855 - 1927, mylnearbeidar, son åt Josef Johnsson Løtveit og kona Marta Olsdtr. f. Myking, g.m. Brita Nilsdtr. Skreien 1858 -. Sjå Skreiæ bnr. 2 og Hosanger I del 1 s. 570 og 571.

Born:

Bertina Karolina 1886 -, b. Nesttun, g.m. Risnes.
Johan Mandius 1889 -, sjå nfr.
Nils f. og d. 1889.
Olina 1890 -, d. ug.
Nils Johan 1892 -, sjå nfr.
Elida, b. Eidsvåg, g.m. lærar Hans Ommedal.
Borghild.
Konrad 1897 - 1898.


Løtveit Josef 1871 - 1938, son åt Josef J. Løtveit og kona Marta Olsdtr., mylnearbeidar, g.m. Olufina Karina 1883 - 1970, dtr. åt Marta og Kristoffer Kristoffersen frå Austrheim. Sjå Hosanger I del 1 s. 570 og 571.

Born:

Johan Mandius 1901 - 1918, mylnearbeidar, ug.
Klara 1904 -, g.m. Jonas Skulstad.
Nils 1906 -, jernbanearbeidar, g.m. Ester Flatøy.
Amanda 1908 -, g.m. Ole O. Sæverås.
Adolf Andreas 1911 -, sjå nfr.
Gunvald Johannes 1913 -, sjå nfr.
Alma Johanna 19** -, b. Danmark, g.m. Holger Pedersen.
Johanna Mathilde 19** -, b. Vestfold, g.m. Hans Rudolf Engedal.
Olav Johan 19** -, sjåfør, b. Bergen, g.m. Judith.
Birgit Julie 19** -, b. Austrheim, g.m. Gustav Lærøy.


Løtveit Johan Mandius 1889 - 1952, son åt Brita og John J. Løtveit, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Randine 1888 - 1972, dtr. åt bonde Lars Gåta, Birknesøy, og kona Helene Kolbeinsdtr. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 66.

Born:

Ruth 19** -, b. Eidsvågneset, Åsane, g.m. Hjalmar Angeltvedt.
Birgit 19** -, b. Arendal, g.m. Leif Nylen frå Oslo.
John 19** -, b. Sauda, g.m. Else Margrethe Juell frå Odda.
Hjørdis 1935 - 1962, ug., b. her.


Løtveit Nils Johan 1892 - 1966, mylnearbeidar, son åt Brita og John J. Løtveit, sjå ofr., g.m. Anna Sofie 1898 -, dtr. åt Kaisa og Johannes Byrjesson frå Fredriksveden i Sverige.

Born:

Else 19** -, g.m. Odd Gerhard Tollefsen, sjå nfr.
Nora Anny 19** -.
John 19** -, sjå nfr.
Olav Reidar 19** -, sjå Stavenes bnr. 10.


Løtveit Adolf Andreas 1911 -, mylnearbeidar, son åt Olufine og Josef Løtveit, sjå ofr., g.m. Borghild 19** -, dtr. åt anleggsarbeidar Ole Olsson Bolstad, Samnanger, og kona Anna Oline f. Steinsland. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 167 og 178.


Løtveit Gunvald Johannes 1913 -, mylnearbeidar, son åt Olufina og Josef Løtveit, sjå ofr., g.m. Anna Bertina Neppstad 1914 -, dtr. åt Anders Nilsson Drangevåg og kona Berta f. Midtgård, Hjelmås.

Born:

Birger Arthur 19** -, handelsmann, Mundheim, g.m. Bjørg Tolås. Sjå Olav K. Tolås nfr.
Ottar Jan 19** -, b. Vollum i Lindås, g.m. Bjørg Mongstad.
Alf Gunnar 19** -, b. Greaker, Østfold, g.m. Margrete Grotie.
Arvid Johan 19** -, b. Dale, g.m. Inger Tøssc frå Samnanger.


Løtvedt John 19** -, mylnearbeidar, son åt Anna og Nils J. Løtveit, sjå ofr., g.m. Ellen 1938 - 1971, dtr. åt Mikael Fjellheim og kona Gunnhild f. Herøy.

Born:

Kenneth 19** -.

M

Magnussen Ole f. om lag 1868 -, d. 1907, mylnearbeidar, son åt gardbrukar Magne Melkerå og kona Ingeborg, Åsane, g.1 .g.m. Berta Eikås, dtr. åt Gurina og Knut Eikås.

Born:

Magne, sjømann, b. Bergen.
Karl, snikkar, b. Bergen.
Gustav, b. Bergen og Sverige.

Ole g.2.g.m. Johanna Eikås, d. 1915, dtr. åt Gurina og Knut Eikås.

Born:

Berta, g. Lindkvist og b. i Sverige.
Edvard Andreas 1887 -, sjå nfr.
Oluf -, b. Odda, g.m. Gyda Nå.
Maria d. ug. 1927.


Magnussen Edvard Andreas Olsson 1887 - 1937, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Olina Sofie 1891 -, dtr. åt Madli og Ole Knutsson Vaksdal f. Herfindal. Sjå Vaksdal bnr. 24 og 79.

Born:

Ole Andreas 19** -, sjå nfr.
Malfrid Johanna f. og d. 1918.
Otto 19** -, gardbrukar, Tøråsen, Våler i Solør, g.m. Signe Rognerud frå Våler f. 1912.
Mary Johanna 1923 - 1941, ug.
Finn Arthur 1923 - 1950, ug.
Gullborg 19** -, industriarbeidar, b. Oslo, g.m. Oddmund Kalmo frå Salten.


Magnussen Ole Andreas 19** -, son åt Olina Sofie og Edvard Andreas Magnussen, sjå ofr., veg- og jerbanearbeidar, g.m. Selma Olivia 19** -, dtr. åt Fredrik Andreas Veastad og kona Marta Karoline f. Gjerde. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 79 og Skreiæ bnr. 6.

Born:

Arvid Andreas 19** -, kokk, b. Loddefjord.
Karen Oddveig 19** -, sjukepleiar, b. Bjørkelangen, g.m. Arne Torgersen.
Svein Ole 19** -, forfattar, b. Halden, g.m. lækjar Susanna Magnussen frå Praha,


Melcher Wilhelm 1858 - 1934, bestyrar v/Vaksdal Mølle frå 1900 -1932, f. i Danmark, g.m. Harriet 1858 - 1948. Foreldra hennar var danske, men ein kjenner ikkje namna deira.

Barn:

Edvard Andreas 1880 -, sjå nfr.


Melcher Edvard Andreas 1880 - 1966, driftsingeniør v/Vaksdal Mølle, son åt Harriet og Wilhelm Melcher, sjå ofr., g.1.g. 1903 m. Ragna Karolina 1879 - 1935, dtr. åt Peder Rishaug og kona Karen f. Sandvik, Kristiansund N.

Born:

Karen Harriet Ludovika 1905 -, g.m. Knut Fuglset.
Wilhelm Peder Edvard 1907 -, sjå nfr.
Finn Henrik 1908 -, sjå nfr.
Georg Ragnar Emil 1909 -, sjå nfr.
Sven Erling 1912 - 1913.

Edvard Melcher g.2.g. 1937 m. Marie Cecelie Evensen frå Sund, f. om lag 1907. Dei flytte til Bergen om lag 1950.

Barn:

Sven Åge 19** -, b. Bergen, bankfunksjonær.


Melcher Wilhelm Peder Edvard 1907 -, mylnearbeidar, son åt Ragna Karolina og Edvard Andreas Melcher, sjå ofr., g.m. Svanhild Konstanse 1910 -, dtr. åt Thomas Langeland og kona Bornille Hansdtr. f. Tysse. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 144 og Samnanger II s. 152.

Born:

Edvard Thomas 19** -, b. Solbergelva ved Drammen, g.m. Åse 19** -, dtr. åt Hedvig og Sigvart Faugstad. Sjå ofr.
Bjørg Ragna 19** -, b. Grorud, g.m. Ernst Willy Stürtzel, sjå Wilhelm Stürtzel nfr.


Melcher Finn Henrik 1908 -, mylnearbeidar, son åt Ragna Karolina og Edvard Andreas Melcher, sjå ofr., g.m. Klara 19** -, dtr. åt Marta og Anders Hermundsdal, Vaksdal. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 37.


Melcher Georg Ragnar Emil 1909 -, mylnearbeidar, son åt Ragna Karoline og Edvard Andreas Melcher, sjå ofr., g.m. Annora 1908 -, dtr. åt Andreas Pettersen og kona Konstanse f. Jansen. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 18, 103 og 170.

Barn:

Geir Atle 19** -, sjå ættesoge for Indre-Boge.


Mellesdal Oliver 1898 -, skulestyrar på Vaksdal 1938 - 1967, son åt Kari og Anders Mellesdal, g.m. Elise Severine 1894 - 1973, dtr. åt entreprenør Peder Rikheim og kona Ragnhild f. Steinsvik, Bergen.

Elise Severine var g.1.g.m. Olav Bruu, Bergen. Sjå Straume bnr. 23.


Mellesdal Anton 1906 -, anleggsarbeidar, son åt Inga og Ivar E. Mellesdal, g.m. Klara Gudrun 1908 -, dtr. åt Marta og Helge H. Hagen. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 152 og Stamnes husmenn.

Born:

Rigmor 19** -, b. Espe i Hardanger, g.m. Knut Meland.
Åshild 19** -, b. Voss, g.m. Bjarne Ness.
Svein 19** -, sjømann.
Torbjørn 19** -, sjå nfr.


Mellesdal Torbjørn Antonsson 19** -, verkstadarbeidar, sjå ofr., g.m. Nelly 19** -, dtr. åt Malena og Andreas L. Eide, Vaksdal. Sjå ofr.

Born:

Marit 19** -.
Kristin 19** -.
Arild 1969-.
Ingrid 19** -.


Meringen Odd 1873 - 1942, handelsmann og postopnar, son åt Marta og Per Meringen, Voss, g.m. Amanda Karlsdtr. Bergesen 1881 -1962. Sjå ofr., [1] Vossaboki b. III s. 463 og Jamne bnr. 6.

Born:

Svanhild Margit 1904 -, b. Høyanger, g.m. Egil Sæbø.
Olav 1906 -, b. U.S.A., g.m. Eva.
Odd Karl 1908 -, kontorsjef, g.m. Erna Ring.
Leif 1912 -, fysioterapeut, g.m. Herta frå Sverige.
Marta Ada 19** -, ug. frisør.


Michelsen Thor Gottschalck 1914 -, ug., organist, son åt organist August Gottschalck Michelsen, Bergen, og kona lærar Astrid Michelsen f. Stensaker.


Mjelde Einar 19** -, sjåfør, son åt entreprenør og gardbrukar Magnus Mjelde og kona Kari f. Valle, g.m. Karine 19** -, sjukepleiar, dtr. åt Edith Konstanse og Trygve Faugstad, Vaksdal. Sjå ofr. og Arna s. 382.

Born:

Marit 19** -.
Ann - Elin 19** -.


Moe Henrik Thomas Tobiasson 1871 - 1934, handelsmann, g.1 .g.m. Marie Jonsdtr. f. Spildra. Dei var båe frå Bø i Vesterålen.

Born:

Theodor Ibenhart 1901 -, sjå nfr.
Johanna 1902 - 1972, g. Gotteberg.
Albine 1903 -, b. Dale, g.m. Leofred A. Vaksdal. Sjå ættesoge for Dale.
Henning 1904 - 1942, ug.

Henrik Moe g.2.g.m. Brita Johannesdtr. Bukkestein 1865 - 1945, sjå III s. 29.


Moe Theodor Ibenhart 1901 - 1972, anleggsarbeidar, son åt Maria og Henrik Moe, sjå ofr., g.m. Kathinka 1903 -, dtr. åt Kari og Andreas Johannesson Boge. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 81.

Born:

Harry Andreas 19** -, sjå eigarliste for Jamne bnr. 81.
Karstein Tormod 19** -, g.m. Grete Thom, sjå Odin Thom nfr.
Irene Margrete 19** -, g.m. Knut Gudmund Stamneshagen, sjå nfr.


Moe Kåre 19** -, mekanikar, son åt Kitty og Einar Moe, Odda, g.m. Åse 19** -, teleekspeditør, dtr. åt Anna og Jakob Kalleklev, Vaksdal. Sjå ofr.

Born:

Øystein Kalleklev Moe 19** -.
Siv Cathrine Moe 19** -.


Morvik Erik Andersson f. om lag 1812 -, gifte seg 1836 m. enkja Malene Olsdtr. Jamne. Ho var g.1 .g.m. Erik Johannesson Jamne, 1807 - 1834. Dei var busette på Jamne og Stanghelle.

Erik og Malena Morvik flytte 1838 til Morvik i Hamre.


Myren Mons Knutsson 1913 -, sjå ofr., kontorsjef for Vaksdal Elektrisitetsforsyning, g.m. Malfrid 1913 -, dtr. åt Gjertrud og Ole Larsson Vaksdal. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 189, eigarliste for Vaksdal bnr. 23 og Samnanger II s. 182.

Born:

Knut Ole 19** -, b. Sogn. lærar, g.m. Ingunn Marie Myster f. 1954.
Kari 19** -, b. Florida, U.S.A., g.m. Nick Firestone f. 1946.


N

Nepstad Jens 1904 -, ug. gardsarbeidar på Jamne bnr. 12, son åt Anders Nilsson Drangevåg f. 1872, og Berta Midtgård, Hjelmås, f. 1872.


Nilsen Søren Kristian 1840 - 1913, mekanikar v/Vaksdal Mølle, son åt gardbrukar og omgangsskulelærar Nils Reikvam og kona Sofie, Førde i Sunnfjord, g.m. Kristianna Judith 1845 - 1916, dtr. åt gardbrukar Ole Kalland, Naustdal, og kona Nikoline Iversdtr. f. Hafstad i Førde.

Born:

Wilhelm 1871 - 1962, bankmann, b. i Minnesota, g.m Marie.
Sofie 1873 - 1953, ug., sydame, b. Molde.
Kristine 1875 - 1918, ug., b. Seattle, U.S.A.
Hilda Gunnhilde 1877 - 1890.
Olufine 1879 - 1950, ug.
Nikoline 1881 - 1958, b. Bergen, g.m. Konrad Eggers.
Nils 1883 - 1933, ug., b. U.S.A.
Mathias William 1886 - 1955, b. Winnipeg, Canada, g.m. Elisabeth.
Johan 1888 -, b. U.S.A.
Wilhelmine Kristine 1890 - 1969, lærar, b. Molde, g.m. skuleinspektør Ivar Vartdal 1892 - 1971.


Nielsen Hans Peter, mylnemeistar, f. i Danmark, og kona Margrete Henriette, f. Hansen, budde på Vaksdal frå om lag 1880.

Born:

Fridtjof 1883 -.
Holger 1884 -.
Harald 1885 - 1887.
Harald 1890 -.
Hans Fredrik 1891 -.


Nilsen Nils Petter 1872 - 1926, målar, g.m. Berta Marie 1866 -1946, dtr. åt snikkar Gudmund Gundersen, Bergen, og kona Anna Marie.

Born:

Lagerta 1898 - 1927.
Nelly Mathilde 1904 -, ug., b. Vaksdal.
Berta Marie 1906 -, g.m. Anton Olsen.
Dagny 1907 -, b. Oslo g.m. Knut Larsen.
Florry 1909 -, b. Dale, g.m. Anton Kvamme, sjå ættesoge for Dale.
Henry 1910 -, sjå nfr.
Arthur 1913 -, mylnearbeidar, Vaksdal.

Dette var 2. ekteskapet åt Berta Marie f. Gundersen. Ho var g.1.g.m. Felle. 1 son i 1.e.: Adolf, sjømann, b. Dale.


Nilsen Henry 1910 -, mylnearbeidar, son åt Nils Petter og Berta Marie Nilsen, Vaksdal, g.m. Gunhild 1909 -, dtr. åt Anne Marie og Tørres Knutsen, Vaksdal. Sjå ofr.

Born:

Berit 19** -, b. Akershus, g.m. Sven Engebretsen.
Turid Margrete 19** -, b. U.S.A., g.m. Svein Muller.
Anne Marie 19** -, b. Lille-Bergen, g.m. Ørjan Bruvik.
Randi 19** -, b. Samnanger, g.m Harry Ulland.
Gerd Herborg 19** -, b. Stamnes, g.m. Magnar Hårvik.
Ingrid 19** -, b. Åsane, g.m Torgeir Frøland.
Åse 19** -, b. Ålvik, g.m. Rolf Kristian Klever.
Nils Henry 19** -, sjå nfr.


Nilsen Johannes 19** -, anleggsarbeidar, son åt Johanne Sofie og Fredrik Olai Nilsen, g.m. Berit Alfrida 19** -, dtr. åt Nils S. Olsnes og kona Gjertina f. Sæterdal. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 189.

Born:

Reidun Solveig 19** -, b. Sandnes, g.m. Leif Moldskred.
Nils Johnny 19** -, sjå nf r.


Nielsen Erling Kurt 1927 - 1971, styrmann, son åt Karen og Arnt Nielsen, Bergen, g.m. Selma Bertina 19** -, dtr. åt Johanna og Ole Hansen, Vaksdal. Sjå ofr.

Born:

Elin 19** -.
Linda 19** -.


Nilsen Bjørn Vidar 19** -, fabrikkarbeidar, son åt Ruth og Frank Nilsen, Rykkin, g.m. Liv Jorun 19** -, husmor, dtr. åt Gerd og Ole Krogsrud, Vaksdal. Sjå ofr.

Born:

Helen 19** -.
Vibeke 19** -.


Nilsen Nils Henry 19** -, mylnearbeidar, son åt Gunhild og Henry Nilsen, sjå ofr., g.m. Astrid 19** -, dtr. åt Brita og Johannes Langeland, Samnanger. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 245.

Born:

Trond Inge 19** -.
Dag Henry 19** -.


Nilsen Nils Johnny 19** -, son åt Berit Alfrida og Johannes A. Nilsen, sjå ofr., g.m. Liv Vigdis 19** -, dtr. åt Borghild og Ingvald Farestveit. Sjå Stamnes bnr. 55.


Njåstad Mons 1884 - 1969, skomakar og mylnearbeidar, son åt Kari og Mons Larsson Njåstad, g.m Ingebjørg Birgitte 1875 - 1964, dtr. åt Barbro og Johannes Solberg. Sjå Gjerstad s. 231, 301 og 304, og eigarliste for Jamne bnr. 36 og 48.

Born:

Magnhild 1904 - 1922, ug.
Borgny 1907 -, b. Vaksdal, g.m Bernhard Trettenes. Sjå nfr.
Hjørdis 1909 -, b. Arnatveit, g.m. Konrad Nygard.
Ingeborg 19** -, g.m. Jakob Bjørsvik, sjå ofr.
Kåre 1910 -, sjå nfr.
Sigmund 1912 -, b. Vestfold, g.m. Berta Vik.


Njåstad Kåre Monsson 1910 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Selma 1914 -, dtr. åt Brita og Anders 0. Synsvoll. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 36 og 48, og Sedalen bnr. 9.

Born:

Øystein 19** -.
Trygve 19** -.


Nonaas Tørres 1886 - 1937, lærar, son åt smelteverksbestyrar Peder Nonaas f. Baugstø og kona Kari f. Njåstad, g.m. Tora 1888 -1976, dtr. åt Brita og Håkon Baugstø. Sjå Skaftå bnr. 3 og 36. Tora og Tørres Nonaas var barnlause.


Nord Ole Pedersson 1848 - 1926, baneformann, f. i Kongsvinger, g.m. Ranveig 1858 - 1948, dtr. åt Ragnhild og Wilhelm Dolve, Voss. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 20.

Born:

Peder 1887 - 1962, sjå nfr.
Lina 1888 -, b. USA, g. Andersen.
Sofie 1890 -, b. Vaksdal, g.m. Aksel Hanevik, sjå ofr.
Wilhelm 1891 - 1918, ug.
Henrik 1893 -, sjå nfr.
Anna 1895 -, b. Bergen, g.m. Simon Myklebust.
Ole 1897 -, sjå nfr.
Johan 1899 - 1936, b. Canada.


Nord Henrik Olsson 1893 - 1956, sjå ofr., bakar og kafevert, g.m. Synnøve Gjerde 1884 - 1964. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 41.


Nord Ole Olsson 1897 - 1979, sjå ofr., handelsmann og jernbanearbeidar, g.m. Ingeborg 1897 -, dtr. åt gardbrukar Ivar To og kona Ragnhild Larsdtr. f. Luren, Evanger. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 20.


Nord Peder 1887 - 1962, bakar, son åt Ranveig og Ole Nord, Vaksdal, g.m. Brita 1898 - 1967, dtr. åt Marta og Anders Vinje, Vossestrand. Sjå ofr. og ættebok for Vossestrand s. 212.

Born:

Ragnhild 19** -, butikkdame, b. Vaksdal, g.m. Georg Nic. Larsen.
Olav 19** -, verkstadarbeidar, b. Arnatveit, g.m. Klara Teigen.
Alf 19** -, tannlækjar, b. Voss, g.m. Inger Øpsen.


Nordby Christian 1895 - 1975, stasjonsfullmektig, son åt stasjonsmeistar Christian Nordby, Hamar, og kona Emma f. Pedersen, g.m. Birgit 1901 -, dtr. åt Brita og Edvard Bruvik. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 75, 76 og 77.

Born:

Else Berit 19** -, g.m. Per Elholm, sjå ofr.
Grete Evelyn 19** -, b. Bergen, g.m. Leif Vatshelle.
Ragnhild Margrete 19** -, b. Fana, g.m. Harald Brekke.


Nordmark Gunnar 19** -, banksjef, son åt Peder Nordmark og kona Ragnhild Therese f. Jensen, g.m. Dagny 19** -, dtr. åt Marta og Martin Boge. Sjå ættesoge for Indre-Boge.

Born:

Per 19** -.
Ole 19** -.


Nordstrøm Anders Gustav. f. om lag 1850, svensk banearbeidar, g. 1878 m. Kari Eriksdtr. Furdal frå Skånevik, f. om lag 1857.

Born:

Anna Marie 1879 -.
August 1881 -.


Nyheim Sten Johan 1872 - 1940, mylnearbeidar, son åt Johannes Steinsson Høysæter og kona Margrete Nilsdtr., g.1.g.m. enkja Brita Pedersdtr. Sæterdal 1849 - 1925. Sjå Samnanger I s. 615, eigarliste for Vaksdal bnr. 18 og Sedalen bnr. 10.

Sten Johan g.2.g.m. Marta Karoline 1903 -, dtr. åt Karl Ludvigsson Kleppe og 2. kona Marta Margreta f. Skulestad. Sjå Haus s. 294.

Born:

Sigurd Martin 19** -.
Margit Margrete 19** -, b. Bergen, g.m. Tormod Stalheim.
Kåre Johan 19** -, skipsførar, g.m. Solveig Brox.
Edgar Andreas 1930 - 1932.
Johannes Edgar 19** -, sjå nfr.
Ingebjørg Johanne 19** -, b. Bergen, g.m. Knut Jarling.
Solfrid 19** -, g.m. Kåre Hammer.


Nyheim Johannes Edgar 19** -, son åt Marta Karoline og Sten Nyheim, sjå ofr., g.m. Gerd Karin 19** -, dtr. åt Maria og Oliver Sæterdal. Sjå Vaksdal bnr. 18, eigarliste for Vaksdal bnr. 149, og eigarliste for Jamne bnr. 204.

Born:

Kurt Steinar 19** -.
Helge 19** -.


Nysted Kjell Anfinn 19** -, møbelsnikkar, g.m. Eva.

Born:

Jan-Christian 19** -.
Ingunn-Helen 19** -.


Nåmdal Johannes, b. eigarliste for Jamne bnr. 138, g.m. Gerda 1914 - 1970, dtr. åt Karoline og Knut Thunes, Vaksdal. Sjå nfr


Olsen Jakob Bertin 1867 - 1896, veg- og mylnearbeidar, son åt handelsmann Ole Jakobsen, Kinn, g. 1892 m.Olina Olsdtr. Herfindal, bnr. 8, 1870 - 1953.

Born:

Ole Bertin Jakobsen 1892 -, b. Bergen, g. m. Pernille Bertea Johannesdtr. Totland 1893 -.
Anna Elida 1894 - 1972. Sjå Herfindalen bnr. 7.

Enkja Olina Olsen g.2.g. 1900 m. tekstilarbeidar Hans Johannesson Totland, Bergen.

Barn:

Josefine 1900 -, g. 1922 m. gardbrukar Andreas Johannesson Espehaug, Sunnfjord.


O

Olsen Abraham 1872 - 1955, mylnearbeidar, son åt handelsmann Ole Jakobsen, Kinn, g.m. Berta f. 1870, dtr. åt Mikkel Ytre Boge, brukar på Vaksdal bnr. 2.

Born:

Johanna 1895 -, b. Arendal, g.m. Ole Voie.
Magda 1897 - 1972, b. Sverige, g.m. Gustav Johanson.
Anton 1905 -, sjå nfr.
Gjertrud 1907 -, b. Sverige, g.m. Walter Johanson.
Margit 1909 -, ug., b. Vaksdal.
Bjarne 1911 -, b. Bergen, g.m. Ragna Olsen.


Olsen Anton 1905 -, mylnearbeidar, son åt Berta og Abraham Olsen, sjå ofr., g.m. Berta Maria 1906 -, dtr. åt Berta og Nils Petter Nilsen, sjå ofr.

Born:

Andry Bergljot 19** -, b. Danmark, g.m. Eb. A. Sørensen.
Nora Marie 19** -, b. Stamnes, g.m. Kåre Fjellanger.

Fosterborn:

Ragnhild Beate Tysnes 19** -.
Odd Arild Tysnes 19** -.


Olsen Bjarne 19** -, kommunearbeidar, son åt Oline Hansine og Trygve Olsen, g.m. Jorun 19** -, dtr. åt Ellen Sofie og Askild Knutsson Nordvik. Sjå Vaksdal bnr. 21.

Born:

Svein Arild 19** -.
Øivind Tore 19** -.
Hildegunn 19** -.
Asbjørn 19** -.
Beate 19** -.
Sølvi 19** -.
Jannike 19** -.


Olsnes Ole Jakobsson 1837 -, snikkar, son åt Brita og Jakob Olsnes bnr. 1, g.m. Andrea Kristine Olsdtr. Daae frå Bergen f. 1845 -. Sjå Jamne bnr. 9.

Born:

Brita 1863 -, b. Dale, g.m. Aron Anderson. Sjå ættesoge for Dale.
Sjur 1866 -, sjå Sedalen bnr. 3.
Karoline 19** -, b. Dale, g.m Johannes Thaule. Sjå ættesoge for Dale.
Ole Andreas 1873 -, sjå nfr.
Jakob f. og d. 1876.
Andreas 1876 - 1877.
Dordi 1877 -, b. Vaksdal, g.m. Ferdinand Richard Wilhelm Stürtzel. Sjå nfr.
Jakob Andreas 1880 -, arbeidsformann, b. Vaksdal. Sjå nfr. Oline 1882 -.
Kristine 1882 -, b. Salhus, g.m. Sigurd Johnsen.
Juliane 1885 -.


Olsnes Daniel 1866 -, son åt Daniel Danielsson Helle og kona Anna Monsdtr., g.m. Brita f. 1871, dtr. åt Knut K. Blom og kona Anna Jonsdtr. Sjå II s. 163, Haus s. 223 og Husmenn på Olsnes. Brita og Daniel Olsnes busette seg på Gravdal då dei flytte frå Vaksdal.

Born:

Hjalmar 1894 -.
Knut Martin 1895 -.


Olsnes Ole Andreas 1873 - 1940, anleggsarbeidar, g.m. Alis 1872 -1926, dtr. åt Alis og Kristoffer Målnes, Skånevik, Sunnhordland. Sjå Jamne bnr. 9.

Born:

Oskar Konrad 1898 - 1964, likningsfullmektig, g.m. Jenny Berntsen.
Arthur Kristoffer 1901 - 1959, b. Amerika, g.m. Klara Olsnes.
Amund Andreas 1903 -, g.m. Laura Gjerde, Samnanger.
Erling Martin 1906 -, b. U.S.A. g.m. Pearl.
Alice Andrea 1908 -, kokke og kantinebestyrar. Sjå Jamne bnr. 9.
Alfred Trygve 19** -, sjå nfr.


Olsnes Nils 1877 - 1948, mylnearbeidar, son åt Maria og Nils Olsnes, g.m. Olina Johannesdtr. Børslid 1876 - 1947. Sjå Børsli, og husmenn på Olsnes.

Born:

Nelia 1900 - 1944, ug., b. Vaksdal.
Johannes 1903 -, b. Bergen, g.m. Elisabeth Birkeland.
Olav 1908 -, sjå nfr.
Maria 1910 -, b. Vaksdal, g.m. Anton Vikne, sjå nfr.
Anders Olai 1906 -, målar, g.1.g.m. Adelheid Sivertsen. G.2.g.m. Gunvor Åse frå Bergen.
Henny 19** -, b. Vikno, g.m. Hjalmar Vikne, sjå Haus s. 227.


Olsnes Jakob Andreas 1879 - 1938, arbeidsformann, son åt Andrea (Andrina) og Ole Olsnes, g.m. Selma 1888 - 1967, dtr. åt Maria og Einar Strømme, Vaksdal. Sjå ættesoga nfr., Jamne bnr. 9 og eigarliste for Jamne 62 og Vaksdal bnr. 2.

Born:

Maria 1909 -, b. Rjukan, g.m. Ragnar Sørensen.
Ole 19** -, disponent, g.m. Astrid Gjerde, sjå nfr.


Olsnes Johannes 1880 - 1912, son åt skomakar Sjur Olsnes og kona Oline f. Herfindal, g.m. Magnhilda 1879 - 1952, lærar, dtr. åt lærar og klokkar Anders Boge og kona Oline f. Stokke. Enkja Hilda, eller Magnhilda, var busett i Haugesund frå 19**. Sjå Olsnes, leigebuarar, og Indre-Bruvik bnr. 2.

Born:

Sigurd 1906 -, musikar, b. Haugesund.
Arthur 1907 -, mekanikar, b. Oslo.
Olivia 1909 - 1961, b. Haugesund, g.m. Sverre Haugen.


Olsnes Johan J. 1881 - 1963, snikkar, son åt Marta Haldorsdtr. Olsnes bnr. 6, g.m. Martin Loftås, Åsane. Far åt Johan J. Olsnes var svensk banearbeidar Johan Johansson Blad. Johan g.m. enkja Karen Andrea Kumle 1875 - 1947, dtr. åt Marta og Anders 0. Hetlevik, Indre Bruvikbnr. 27. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 121.

Born:

Birger Martin 1913 -, sjå nfr.
Margit Andrea 19** -, g.m. Olav N. Olsnes, sjå nfr.

Karen Andrea Andersdtr. Hetlevik g.1 .g. 1896 m. lensmann Bernhard Kumle 1873 - 1898. Sjå Indre-Bruvik bnr. 8.


Olsnes Nils Olai 1885 -, son åt Malena og Sjur Olsnes, g.m. Gjertina Johannesdtr. Sæterdal f. 1887 - 1978. Sjå Sedalen bnr. 3 og 7 og eigarliste for Jamne bnr. 60.

Born:

Sigvald Martin 1907 -, sjå nfr.
Anna Josefine 1910 -, g.m. Johan Bernes, sjå Vaksdal bnr. 22.
Maria Henriette 1910 -, g.m. Oliver Sæterdal, sjå nfr.
Normann 19** -, b. Fedje, g.m. Jenny Langeland.
Berit Alfrida 19** -, b. Vaksdal, g.m. Johannes Nilsen, sjå ofr.


Olsnes Bernhard Martin 1889 -, mylnearbeidar, son åt Malena og Sjur O, Olsnes, Sæterdal bnr. 3, g.m. Pernilla Pedersdtr. Bruvik 1888-1968, sjå Ytre-Bruvik bnr. 6.

Born:

Alf 19** -, sjå nfr.


Olsnes Sigvald Martin Nilsson 1907 -, sjå ofr., sjømann, g.m. Laura 1906 -, dtr. åt Berta og Knut Larsen, Vaksdal, sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 69.

Barn:

Gudrun Bergljot 19** -, b. Søreide, Fana, g.m. Odd Larsen.


Olsnes Olav Nilsson 1908 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Margit 19** -, dtr. åt Karen Andrea og Johan J. Olsnes, sjå ofr.

Barn:

Odd Johan 19** -, g.m. Eva Kari Reigstad.


Olsnes Birger Martin 1913 -, kontorist, son åt Karen Andrea og Johan J. Olsnes, sjå ofr., g.m. Klara 1908 -, dtr. åt Sofie og Ole Faugstad. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 121.

Born:

Aslaug 19** -, sekretær, b. Stavanger.
Sigrun 19** -, b. Stavanger, g.m. Arnfinn Fosså.


Olsnes Alfred Trygve 19** -, mylnearbeidar, son åt Alis og Ole Andreas Olsnes, sjå ofr., g.m. Borghild 19** -, dtr. åt Katrina Sofie og Karl Martin Faugstad bnr. 1. Sjå Fokstad/Faugstad bnr. 1 og Jamne bnr. 9.


Olsnes Ole J. 19** -, disponent, son åt Selma og Jakob Olsnes, sjå ofr., g.m. Astrid Kaspara 19** -, dtr. åt Tjerand Gjerde, Sauda, og kona Anna Margrete f. Rogde frå Senja, Harstad. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 62 og 151.

Born:

Jakob 19** -, ingeniør, g.m. Gudrun Åmlid, Valle i Setesdal.
Terje 19** -, ingeniør, g.m. Solvor Ådland frå Samnanger.
Øivind 19** -, lærar, g.m. Elin Ådalnd frå Stavanger.


Olsnes Sigfred Toralf 1918-2002, tekstilarbeidar og målar, son åt Kari og Ole 0. Olsnes bnr. 5, g.m. Kjellfrid 1926-2009, dtr. åt Kristine og Jakob Vines, Hardanger. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 140.

Born:

Ole Johan 1952-2000.
Reidar 1956-2023.


Olsnes Olav 19** -, tekstilarbeidar og målar, son åt Kari og Ole 0. Olsnes bnr. 5, g.m. Gunvor Olivia 19** -, dtr. åt Berta og Ole Johan Herfindal bnr. 9. Sjå Olsnes bnr. 20.

Born:

Kjellaug 19** -, g.m. Arne Sæterdal, sjå nfr.
Oddvar 19** -.
Berit 19** -, b. Vaksdal, g.m. John Olav Boge. Sjå Agnar Boge, ættesoge for Stanghelle.


Olsnes Alf 19** -, jernbanefullmektig, son åt Pernille og Bernhard Martin Olsnes, sjå ofr., g.m. Eileen 19** -, dtr. åt Harry Stott, England og kona Irene f. Garner.

Born:

Irene 19** -.
Nina 19** -.
Linda 19** -.
Harald 19** -.
Randi 19** -.


Opheim Steingrim 19** -, son åt Osvald Nikolaus Opheim og kona Johanne f. Johnsen, g.m. Ingrid Johanna 19** -, dtr. åt Ole Johan Hansen og kona Johanna Ovidia f. Hanevik. Sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 175.

Born:

Oddvar 19** -, g.m. Eva Valestrand, b. Fana.
Ole Johan 19** -, b. Vaksdal.

P

Padøen Anders Haldorsson 1848 - 1923, mylnar, g.m. Ragnhild Olsdtr. Kleiven frå Lindås 1853 - 1916. Dei bygde hus på Vaksdal bnr. 13. Før dei kom hit, budde dei i Bjørsvik. Sjå Hosanger I del 2 s. 428.

Born: .Henrikke Olufine 1873 - 1897, g.m. Lars Ekanger, Dale. Sjå ættesoge for Dale.

Ingeborg Samueline 1875 -, g.m. Thomas Olai Brudvik, Dale, sjå ættesoge for Dale.
Amanda Alvine 1882 -, g.m. Ole O. Sæterdal, sjå nfr.
Anna Rebekka 1885 - 1960, b. U.S.A., g.m. Arnold Tiedemand.
Konrad Bernhard 1887 - 1889.
Konrad Bernhard 1889 - 1961, b. U.S.A., g.m. Leonora Thompson,
Ingvald Johan 1891 - 1960, b. U.S.A., sjå bnr. 13.


Pahlm Johannes 19** -, sjåfør, son åt Mari og Johan Pahlm, Voss, g.m. Anne Lise 19** -, husmor, dtr. åt Anna og Bernhard Knutsen, sjå ofr.

Born:

Mona-Lise 19** -.
Emil 19** -.
Per Ivar 19** -.
Morten 19** -.
Jan Erik 19** -.


Paulsen Steinar 19** -, ingeniør, son åt Eli og Steinar Paulsen, Bergen, g.m. Tove 19** -, husmor, dtr. åt Margit og Edvin Herfindal, Bergen. Sjå Ingebrigt O. Herfindal ofr.

Born:

Thomas 19** -.
Anders 19** -.


Petersen Georg Johan 1877 - 1950, bakar, son åt Dorthea Andrea og Anders Olai Petersen, Ytre Arna, g.1.g.m. Olina Jakobina Jakobsdtr. Vaksdal bnr. 22, 1886 - 1907. Sjå Ytre Arna s. 34.

Barn:

Oline Georgine 1907 -, g.m. Konrad Ulevik. Sjå nfr.

Georg Johan g.2.g.m. Anna Olina 1886 - 1961, dtr. åt Anna og Ole Tangen. Sjå nfr.

Born:

Osvald Andreas 1908 - 1912.
Margot 1910 -, g. og b. i Sveits.
Alma Dorthea 1912 -, b. Bergen, g.m. Leonard Landås.
Andry 19** -, b. Dale, g.m. Martin Rongved. Sjå ættesoge for Dale.
Lilly Dagny 19** -, b. Vaksdal, g.m. Alf Erstad, sjå nfr.
Doris 19** -, b. Vaksdal, g.m. Bendik Amundsen, sjå ofr.


R

Rasmussen Thomas Olai 1884 - 1932, steinhoggar v/Vaksdal Mølle, son åt Kari og Rasmus E. Sæterdal, Jamne bnr. 7, g.m. Kari Rasmusdtr. Bergo frå Evanger 1898 - 1961.

Born:

Rikard Karsten 19** -, b. Oslo.
Trygve Karly 1922 - 1965, ug.
Olav 19** -, sjå eigarliste for Jamne bnr. 42.
Edith Ragnhild 19** -, b. Vaksdal, g.m. Karl Johan Jensen. Sjå ofr.
Finn 19** -, b. Kristiansand. S.


Rasmussen Rikard Konrad 1894 - 1974, steinhoggar, son åt Kari og Rasmus E. Sæterdal, Jamne bnr. 7, g.m. Kari 1900 - 1972, dtr. åt Elen Martina og Mons Kjelde. Sjå Haus s. 98 og eigarliste for Jamne bnr. 42.


Rongved Mons 1867 - 1920, mylnearbeidar, son åt Olav Monsson Rongved og kona Helena Monsdtr. f. Breistein, g.m. Magdeli 1867 -1952, dtr. åt Johannes Johannesson Bysheim og kona Anna Monsdtr. Sjå Ytre Arna s. 80 og Gjerstad s. 411.

Born:

Johannes Olai f. og d. 1885.
Johannes Olai 1886-, bakar, b. U.S.A., g.m. Johanna Borge. Sjå Arna s. 73.
Hilda Andrea 1890- g.1.g.m. Waldemar Wilhelm Koch, g.2.g.m.
Ingebrigt Herfindal. Sjå ofr.
Monrad Johan 1891 - 1973, sjømann, seinare laksefiskar, b. Alaska, U.S.A.
Hjalmar Martin 1895 -, sjå nfr.
Dagny Marie Josefine 1897 - 1975, b. Vaksdal, g.m. Ingvald Martin Sebjørnsen. Sjå nfr.
Margit Mathilda 1899 -, g.m. Nils Boge. Sjå ættesoge for Indre-Boge.
Borghild 1901 - 1967, g.m. Johan Moe, Vaksdal, sjå ofr.
Anna 1905 -, g.m. Helge Økland.


Rongved Hjalmar Martin Monsson 1895 - 1944, mylnearbeidar, sjå ofr., g.m. Anna 1898 - 1978, dtr. åt Brita og Johannes Olsson Hesjedal. Sjå Hesjedal, Stamnes bnr. 2.

Born:

Johannes Martin 19** -, tollkontrollør, Bergen, g.m. Johanna Lovise.
Magnus Bjørnvald 1921 - f. og d. 1923.
Erling 19** -, sjå ættesoge for Indre-Boge.


Roti Oskar f. i Sogn, g.m. Harriet 1931-1986, dtr. åt Gudrun og Lars O. Larsen, Vaksdal, sjå ofr.

Born:

Lars 19** -.
John 19** -.


Rønhovde Nils 1864 - 1953, mylnearbeidar, son åt gardbrukar Baste Rønhovde, Valestrand, og kona Kari f. Breistein, g.m. Oline Maria. 1870 - 1929, dtr. åt Ingebrigt Sletten og kona Helena f. Mellingen.

Born:

Nikolai Martin 1889 - 1910.
Henrik 1891 - 1962, g.m. Kristiana Lid, sjå nfr.
Bernt Kristoffer 1893 -, sjå nfr.
Anton 1895 -, byggmeister, b. U.S.A., g.m. Marie Kvamme. Klara 1898 -, ug. b. Vaksdal.
Peder Olai 1901 - 1903.
Peder Olai 1905 -, sjå nfr.
Thor 1908 -, brakkeformann, g.1 .g.m. Tilde Moberg, d. 1958, g.2.g.m. Edith Johannesen.
Nils Nikolai Martin 1913 -, sjukepleiar, g.m. Ragnhild Kvamme.


Rønhovde Henrik Nilsson 1891 - 1962, sjå ofr., g.m. Kristiana Lid 1896 - 1958, dtr. åt Torbjørg og Jakob Fjellanger, Dale. Sjå ættesoge for Dale. og eigarliste for Jamne bnr. 165.

Born:

Normann 19** -, b. Tofte, Hurum, g.m. Klara Gaupås.
Marta 19** -, g.m. Johannes Stussdal, Eikangervåg.
Håkon 1925 - 1952.
Trygve 19** -, b. Oslo, g.m. Selma.
Karen 19** -, b. Lommedalen, g.m. Erling Stokkabø.


Rønhovde Bernt Kristoffer Nilsson 1893 - 1963, sjå ofr., arbeidsformann, g. 1921 m. Anna Malena Olsdtr. Sæterdal f. om lag 1895. Dei flytte til Odda.

Born:

Olav 19** -.
Maria 19** -.


Rønhovde Peder Olai Nilsson 1905-2002, mylnearbeidar, g.m. Klara Severina 1905 - 1966, dtr. åt gardbrukar Samuel Dyrhovden og kona Oleana f. Sæterhaug, Samnanger. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 34 og 62, og Samnanger I s. 569.

Born:

Solveig Olivia 19** -, b. Rødland, Lindås, g.m. Gilbert Helleland.
Marit 19** -, b. Drammen, g.m. Alfred Ask.
Nora 19** -, b. Ytre Arna, g.m. Kåre Kvamme.
Alf 19** -, sjå nfr
Astrid 19** -, b. Lørenskog, g.m. Otto Åmot.
Karin 19** -, b. Lillestrøm, g.m. Frank Hansen.
Else Marie 19** -, b. Lørenskog, g.m. Svein Fjerdingby.


Rønhovde Alf 19** -, son åt Klara og Peder Olai Rønhovde, sjå ofr., tekstilarbeidar, g.m. Magnhild 19** -, sjukepleiar, dtr. åt gardbrukar Torgils Bryn og kona Ingebjørg f. Gjerme, Voss. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 205.

Born:

Kari 19** -.
Per 19** -.
Olav 19** -.
Helge 19** -.
Torgils 19** -.


Rørbakken Kåre 1931-1975, tekstilarbeidar, son åt Johanna og Anders Rørbakken, Stanghelle, g.m. Reidun 1938-1994, dtr. åt Elen Sofie og Askild Knutsson Nordvik, sjå Vaksdal bnr. 21 og ættesoge for Stanghelle.

Born:

Monika 19** -.
Kurt Rune 19** -.


Rørvik Otto Jakob 19** -, transportarbeidar, son åt skiferarbeidar Nikolai Rørvik, Voss, og kona Andrina f. Hårklau, g.m. Berit 19** -, dtr. åt Berntine og Thomas Thomassen, sjå nfr.

Born:

Terje 19** -.
Bjørn Otto 19** -.
Thomas 19** -.

S

Samuelsen Arne Pedersson 1869 - 1946, f. i Bergen, mylnearbeidar, g.m. Ingeborg Mikkelsdtr. Vaksdal bnr. 2, 1875 - 1942.

Born:

Cecelie Marie 1897 -, b. Vaksdal, g.m. Ingebrigt Kjeseth, sjå ofr.
Margit 1898 -, b. Vaksdal, g.m. Nils Frotveit, sjå ofr.
Peder Severin 1902 -, sjå nfr.
Anton Johan 1903 -, sjå nfr.
Johanna f. og d. 1904.
Johanna 1905 -, b. Vaksdal, g.m. Martin Trettenes, sjå nfr.
Ingvald 1908 - 1924.
Charly f. og d. 1914.
Malvin Severin f. og d. 1914.


Samuelsen Peder Severin Arnesson 1902 - 1976, sjå ofr., undermylnar og leiar av forblanderiet i Vaksdal Mølle, g.m. Gulline 1893 -1970, dtr. åt Brita og Johannes Hesjedal, sjå Hesjedal, Stamnes bnr, 2.

Born:

Bergit Johanna 1923 - 1974, b. Espeland, g.m. Toralf Ekse.
Ingvald 19** -, sjå nfr.
Arvid Ingeleiv 1926 - 1946.


Samuelsen Anton Johan Arnesson 1903 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Sofie Olsdtr. Herfindal bnr. 9, 1891 -.


Samuelsen Ingvald Pedersson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Margot Andersdtr. Sæterdal bnr. 10, 19** -.

Born:

Lilly Margrete 19** -, b. Dale, g.m. Arne Drangevåg, sjå ættesoge for Dale.
Arvid 19** -, sjå nfr.
Åge 19** -.


Samuelsen Arvid Ingvaldsson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Nora 19** -, dtr. åt Sigvald Sandvik og kona Gullbjørg f. Finden.

Born:

Svein Inge 19** -.
Hege 19** -.


Sebjørnsen Ingvald 1895 - 1974, mylnearbeidar, son åt gassverksarbeidar Tørres Sebjørnsen og kona Johanne, Bergen, g.m. Dagny 1897 - 1975, dtr. åt Magdeli og Mons Rongved, Vaksdal, sjå ofr.


Seim Askjel 1857 - 1905, mylnearbeidar, g.m. Eli Ivarsdtr. Gausereid 1850 - 1925. Båe var frå Seim i Nordhordland, nær Alversund.

Born:

Andreas 1880 - 1910, mylnearbeidar og målar.
Martea 1885 -, b. Vaksdal, g.m. Ivar Bjørsvik, sjå ofr.
Ivar 1886 -, sjå nfr.
Johannes 1889 -, sjå nfr.
Amanda Elida 1892 -, b. Vaksdal, g.m. Anders Faugstad, sjå ofr.
Anna 1896 - 1969, ug.


Seim Ivar Askjelsson 1886 - 1966, g.m. Emma Bergitte 1895 -1978, dtr. åt Brita og Erik Gjerstad. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 128.


Seim Johannes Askjelsson 1889 - 1949, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Synneva Haldorsdtr. Sæterdal, 1890 -, sjå Jamne bnr. 6, eigarliste for Jamne 23 og 33], og ættesoga nfr.

Born:

Arthur Edvin 1912 - 1936.
Hildur Karina 1913 -.
Sylvia 1914 -, b. Vaksdal, g.m. Ingvald Sæterdal, sjå nfr.
Elsa 19** -, b. Ytre Arna, g.m. Olav Rolland.
Astrid f. og d. 1920.
Astrid 19** -, b. Eidanger, g.m. Torolf Berg.
Edith 19** -, b. Ytre Arna, g.m. Knut Kvamme.


Skage Kåre Johannes 19** -, snikkar, son åt smed Sigurd Skage og kona Anne f. Witting, Nord-Trøndelag, g.m. Kirsten 19** -, dtr. åt Nelly og Caspar Erstad, Vaksdal, sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 181.

Born:

Sigurd 19** -, sjå nfr.
Harriet 19** -. Hennar born: Karianne f. 19**, Petter f. 19**.
Arne 19** -, sjå nfr.


Skage Sigurd 19** -, kokk, son åt Kirsten og Kåre Skage, g.m. Inger Margrete f. 1949, dtr. åt Marie og Johan Martin Høyseter, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 181.

Born:

Line 19** -.
Morten 19** -.


Skage Arne 19** -, mylnearbeidar, son åt Kirsten og Kåre Skage, Vaksdal, g.m. Karin Marie 19** -, dtr. åt Randi og Arnold Sæterdal. Sjå ofr. og Sedalen bnr. 2.

Born:

Marita 19** -.
Jannicke 19** -.


Skjelbreid Otto f. 1921 i Hålandsdalen, lensmann i Vaksdal1966-1979. Seinare lansmann på Voss. G.m. Gina Marie f. 1919, distriktsjordmor i Fusa, dtr. åt Hilda Marie og Ole Thomas Krogsrud, Vaksdal

Born:

Marit 19**-, sjukepleiar g.m. James Francis Eves frå Sidney, Australia.
Egil 19**-.
Gunnlaug 19** g.m. Knut Torgnes
Trond 19**.


Skjelvik Karl Bertin Martinusson f. om lag 1895, sjømann i utanriksfart, g. 1921 m. Elisa, dtr. åt Sivert Eriksen, sjå ofr. Dei busette seg i Ålvik.

Born:

Karsten Emil 1924 - 1925.
Kirsten Elise 19** -.
Irene Solveig 19** -.


Skjerveggen Erling 19** -, elektrikar, son åt snikkar Lars Skjerveggen og kona Elisabeth f. Sevaldstad, Evanger, g.m. Gerd 19** -, dtr. åt Nelly og Johannes Hesjedal, Dale. Sjå ættesoge for Dale.

Born:

Jostein 19** -.
Lars Erik 19** -.
Bjørn 19** -.
Atle 19** -.
Elisabeth 19** -.


Skorpen Lauritz 1911 -, lækjar, son åt bonde og fiskar Ludvik Skorpen og kona Laura, Sørskorpa, g.m. Karen 19** -, dtr. åt direktør Gunnar Isachsen og kona Marie f. Stenstrup, Oslo. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 64, 191 og 246.

Born:

Lars 19** -.
Ingrid 19** -.

Karen Skorpen f. Isachsen var g.1.g.m. Knut Krane.

Born:

Harriet 19** -, g.m. Odd Nystrøm.
Marianne 19** -, g.m. Frank Langånes.


Skreien Peder 1849 - 1890, mylnearbeidar, d. v/ulukke, son åt Besse Olsson Skreien bnr. 3, g.m. Kari Helgesdtr. Øvstedal eller Meland frå Evanger.

Born:

Kari 1882 - 1958, ug., hushaldar på Verpelstad bnr. 2, og eigar av Øye bnr. 1. Sjå Øyene/Øye bnr. 2, Bergsdalen.
Thomas 1884 - 1971, b. Øye i Bergsdalen, g.m. Brita Lid. Sjå Øyene/Øye bnr. 2, Bergsdalen.
Helge Bertin 1886 - 1968, b. Dale bnr. 12, sjå Dale bnr. 12.
Nils f. 1888 d. 1904.

Enkja Kari Helgesdtr. Skreien g.2.g.m. gardbrukar Johannes Øye, Bergdalen. Borna hennar frå 1. ekteskap kalla seg sidan Øye. Sjå Øyene/Øye bnr. 2, Bergsdalen. Dei hadde ikkje born.


Skreien Halvard 1866 -, mylnar, son åt Kari Bessedtr. Skreien bnr. 2 og Halvard Mikkelsson Sandven, Bergen, g. 1888 m. Helga Severine Jakobsen frå Bergen, f. om lag 1862.

Born:

Magda Lovise f. og d. 1889.
Magda Lovise 1890 -.
Birger Emanuel 1891 -.


Skreien Gustav Johan 1889 - 1959, snikkar og anleggsarbeidar, son åt gardbrukar Johannes Skreien bnr. 2 og 1. kona Guro f. Løtveit, g.m. Ågot 1897 -, dtr. åt skomakar Anders Jamne, Vaksdal, og kona Synneva f. Solberg. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 99.


Skreien Arthur 19** -, lokomotivførar, son åt Kaia og Nils J. Skreien bnr. 2, g.m. Agate 1912 -, dtr. åt Karolina og Olai N. Skreien, Dale. Sjå ættesoge for Dale. og eigarliste for Jamne bnr. 14,99 og 134.

Barn:

Kirsten 19** -, b. Vaksdal, g.m. Kjell Åge Kvamme, sjå ofr.


Skulstad Karl Johan Bernhard 1895 -, anleggsarbeidar i NSB, son åt gardbrukar Olav Johan Skulstad, og kona Kari, g.m. Josefine Kristine 1901 -, dtr. åt gardbrukar Andreas Haugland, Askøy, og kona Barbro f. Berland. Sjå Haus s. 293 og eigarliste for Jamne bnr. 65.

Born:

Lyder Andreas 19** -, b. Amerika, g.m. Maria Helle.
Anfinn Bertin 19** -, b. Sverige, g.m. Karin Johanson.
Olivia Konstanse 19** -, b. Bergen, g.m. Odd Rasmussen.
Konrad Johan 19** -, ekspeditør, g.m. Solveig Lindeflaten, b. Stord.
Johannes Bertin 19** -, kontorist, b. Halden, g.m. Else Faugstad.
Alf Emil 19** -, b. Chicago, g.m. Marlen. Born: Lorian, Michael, Erika, Kari.
Karl Johan 1939 - 1944.
Laila 19** -, b. Voss, g.m. Hilmar Svanga.


Skulestad Alfred Olai 1897 -, smed i NSB, son åt gardbrukar Ole Skulstad og kona Kari, g.m. Ingeborg Kristense 1899 -, dtr. åt gardbrukar Nils Lid, Bergsdalen, og kona Guri. Sjå Haus s. 293 og eigarliste for Jamne bnr. 85.

Born:

Klara 19** -, b. Asker, g.m. Walter Kjelland.
Gerd 19** -, b. Oppdal, g.m. Odd Ørstad.
Nora 19** -, b. Moss, g.m. Roy Berge.
O11y 19** -, b. Dale, g.m. Normann Bertin Soltvedt, sjå ættesoge for Dale.
Arvid Inge 19** -, tannlækjar, b. Voss, g.m. Åshild Nedkvitne. Sjå ættesoge for Dale.


Skålevik Erling 1903 -, anleggsarbeidar, g.m. Anna Pernilla 1901 -, dtr. åt Lars Johan Samuelsson Gjerde og kona Nilsina Pedersdtr. Grønsdal. Sjå Samnanger I s. 441 og 442.

Anna og Erling Skålevik flytte frå Vaksdal til Slemmestad ved Oslo.

Born:

Alma 19** -, b. Vaksdal, g.m. Knut Berge, sjå ofr.
Lorenze 19** -, g.m. Arnold Boge, b. Indre-Boge bnr. 4.
Margot 1926 - 1976, b. Slemmestad, g.m. Olav Blomlid.
Nomi 1927 - 1976, b. Slemmestad, g.m. Harald Mathisen.
Klara Helene 19** -, b. Dale, g.m. Per Brekke. Sjå ættesoge for Dale.
Erling 19** -, vaktmeister, b. Slemmestad, g.m. Bjørg Hestem.


Stamneshagen Gudmund 1878 - 1943, mylnar, son åt Johannes Monsson Stamneshagen og kona Ingeborg Haldorsdtr., b. Kaland, g.1.g.m. Anna Marie Nilsdtr. d. 1907. Sjå Kalland br. 2.

Born:

Johanne Margrete 1903 -.
Selma Emelia 1904 - 1908.
Johannes f. om lag 1905 -.
Selma 1907 -.

Gudmund g.2.g. 1908 m. Synneva Nilsdtr. Sæterdal 1879 - 1965. Sjå Sedalen bnr. 10 og Nils Sæterdal nfr.

Born:

John Oliver 1908 -, b. Ytre Arna, g.m. Gudrun Haugland.
Sigvald 1910 -, sjå nfr.
Gurine Selma 1912 -, b. Ytre Arna, g.m. Ole Songstad.
Birger 1914 -, b. Ytre Arna, g.m. Hilda Haugland.
Johanna Maria 19** -, b. Skaftå, g.m. Irving Hekland.
Johan 19** -, b. Ytre Arna, g.m. Marit Unneland.
Borghild 19** -, b. Arendal, g.m. Johan Johannessen.
Nancy 19** -, b. Straume, g.m. Arthur Reigstad.


Stamneshagen Sigvald Gudmundsson 1910 - 1954, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Brita 19** -, dtr. åt snikkar Knut Oppkvitne, Voss, og kona Anna f. Bratthole fra Vossestrand. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 46 og 151.

Born:

Turid 19** -, b. Ulvik, g.m. Olav Dybdokken.
Knut Gudmund 19** -, sjå nfr.


Stamneshagen Knut Gudmund Sigvaldsson 19** -, sjå ofr., bilmekanikar, g.m. Irene Margrete 19** -, frisør, dtr. åt Kathinka og Theodor Ibenhart Moe, Vaksdal. Sjå ofr.

Barn:

Beate 19** -.


Steinsbø Olav Johannes 19** -, snikkar, son åt Thomas Olai Steinsbø og kona Johanna Beate Andersdtr. f. Serstien, Bremnes, g.m. Agnes 19** -, dtr. åt Klara og Anders Vaksdal. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 186, Vaksdal bnr. 26, Ytre-Boge bnr. 4 og leigebuarar.

Born:

Kåre 19** -.
Åslaug 19** -, b Husnes, g.m. Gunnar Ersland.
Vidar 19** -.
Trond Olav 19** -.


Strømme Einar 1861 - 1915, snikkar, son åt Mons Einarsson Tyssen og kona Synneva Knutsdtr. Straume bnr. 6, g.m. Maria 1962 - 1920, jordmor, dtr. åt John Johannesson Bruvik og kona Kari Johannesdtr. f. Dalseid. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 25, Straume bnr. 6 og Leigebuarar på Ytre-Bruvikog Indre-Bruvik.

Born:

Selma 1888 -, b. Jamne, g.m. Jakob Olsnes, sjå ofr.
John 1889 -, sjå nfr.
Klara 1890 g.m. Lars Monsson Vatshelle, sjå nfr.
Marta 1894 - g.m. Martin Boge. Sjå ættesoge for Indre-Boge.
Malvin 1895 - 1962, b. U.S.A.
Karl 1896 - 1902.
Einar 1902 - 1903.


Strømme John Einarsson 1889 - 1931, sjå ofr., steinarbeidar, g.m. Anna Knutsdtr. Vik 1888 - 1967.

Born:

Maria 1911 - , g.m. Martin Torkelsen 1911 - 1969.
Lars 1912 - 1913.
Gerda 19** -, g.m. Henry Korsnes f. 1915.


Sturtzel Ferdinand Richard Wilhelm 1864 - 1908, gartnar, son åt lærar Wilhelm Sturtzel og kona Adolfine, Tyskland, g.m. Dordi 1877 -1963, dtr. åt Andrea og Ole Olsnes, sjå ofr.

Born:

Andrea Adolfine Frida 1896 -, g.m. Oskar Emil Johnsen, sjå ofr. Wilhelm 1897 -, sjå nfr.
Fridtjof Richard 1900 -, sjå nfr.
Godtfred 1902 - 1976, stillverksformann, Drammen, g.m. Ruth Berge.
Andrea Konstanse 1905 -, b. Vaksdal, g.m. Edvard Faugstad, sjå ofr.
Rigmor 1908 - 1998, b. Vaksdal, ug.


Sturtzel Wilhelm (Willy) 1897 - 1957, sjå ofr., elektrikar, g.m. Svanhild 1903 - 1988, dtr. åt Samueline og Johannes A. Vaksdal. Sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 15, 108 og 120.

Born:

Solveig 19** -, b. Gol, g.m. ingeniør Karl Johan Jacobsen. Sjå Knut Jakobsen ofr.
Grete 19** -, b. Vaksdal, g.m. Anfin Knutsen, sjå ofr.
Ernst Willy -, b. Grorud, g.m. Bjørg Melcher, sjå Wilhelm Peder Edvard Melcher ofr.


Sturtzel Fridtjof Richard 1900 - 1970, snikkar, sjå ofr., g.m. Marie 1902 - 1980, dtr. åt stasjonsmeister Lauritz Pedersen, Greåker, og kona Inger f. Furuholmen, Varteig. Sjå Olsnes bnr. 27 og eigarliste for Jamne bnr. 120.

Born:

Ivar 19** -, sjå nfr.
Richard 19** -, tekstilarbeidar, sjå Skreiæ bnr. 15, og ættesoge for Dale.
Astri Dordi 19** -, g.m. Oddvar Holm.
Fritz 1925 - 1962, g.m. Lilly Nilsen 1926 - 1962.
Erna Marie f. og d. 1927.
Paul f. og d. 1931.
Erna Marie 19** -, b. Vaksdal. g.m. Arvid Magne Tolås, sjå nfr.


Stürtzel Ivar Fridtjofsson 19** -, snikkar, g.m. Alfrida Konstanse 19** -, dtr. åt Agnes og Karl Sætre, Vaksdal. Sjå nfr. og eigarliste for Jamne bnr. 159

Born:

Inger Margrete 19** -, g.m. Finn Hübertz.
Fridtjof 1952 - 1953.
Else 19** -.
Robert 1958 - 2009.


Sundvor Hans 19** -, oppsynsmann i Hordaland vegvesen, son åt bonde Ole Sundvor, Fusa, og kona Nelle f. Sundfjord.


Sælen Per 19** -, lektor, son åt inspektør Odd Sælen og kona Hansine Helene f. Carstens, b. Bergen, g.m. Solveig 19** -, dtr. åt Magdalena Julianna (Magda) og Mons Jamne, sjå ofr.

Born: .Gudrun 19** -.

Ellisiv 19** -.
Reidun 19** -.
Leif 19** -.


Sæterdal Haldor 1855 - 1928, blekkmakar, son åt Gjertrud og Olav J. Sæterdal, g.m. Kari Nilsdtr. Nordvik 1856 - 1924. Sjå Vaksdal bnr. 21, Jamne bnr. 6 og Sedalen bnr. 7.

Born:

Ole 1879 -, maskinist i utanriksfart, g.m. Madli Haldorsdtr. Bruvik.
Nils 1881 - 1957, b. Brooklyn, New York, U.S.A., g.1 .g.m. Emma, g.2.g.m. Julia.
Anna 1883 -, b. Vaksdal, g.m. Elias Bakke, sjå ofr.
Gjertina 1886 -, b. Vaksdal, g.m. Mons Linnevik, sjå ofr.
Henrik 1888 - 1892.
Synneva 1890 -, b. Vaksdal, g.m. Johannes J. Seim, sjå ofr.
Kari f. og d. 1892.
Henrikka Karine 1893 - 1943, b. U.S.A., g.m. August Engstrøm.
Anders Bertin 1895 -, sjømann, d. i. utanriksfart.
Klara 1900 - 1902.


Sæterdal Nils 1864 - 1953, tekstilarbeidar, seinare mylnearbeidar, son åt Nils Andersson Sæterdal bnr. 2 og kona Ingebjørg, g.1.g.m. Kari Martina Sjursdtr. Hesjedal 1868 - 1901. Sjå Ytre Arna s. 9 og II s. 56 og 374.

Born:

Ingeborg Nilsine 1891 - 1916.
Anna Malene 1893 - 1894.
Anna Malene 1896 - 1917.
Ingvald 1898 -, sjå nfr.

Nils g.2.g. 1903 m. Olina Johannesdtr. Mjellelid 1878 - 1971 frå Kyrkjebø i Sogn.

Born:

Karen 1906 -, b. Ytre-Boge bnr. 11, g.m. Lars A. Boge.
Johannes 1907 - 1908.
Johannes 1909 -, sjå nfr.
John 1912 -, sjå ættesoge for Dale.


Sæterdal Askjel Olsson 1867 - 1895, smed, g. 1889 m. Sigrid Olsdtr. Sæterdal 1864 - 1041. Askjel var frå Sedalen bnr. 7, Sigrid frå bnr. 1. Då Askjel var død, flytte Sigrid frå Vaksdal oppatt til Sedalen og budde på bnr. 1 til ho døydde.

Born:

Ole 1890 -, sjå Sedalen bnr. 1.
Berta Johanna 1891 -, b. Vaksdal, g.m. Aksel Hanevik, sjå ofr.
Askjel 1895 - 1970, ug., arbeidar v/Fjellhamar Bruk, Lørenskog.


Sæterdal Ole O. 1880 - 1928, arbeidsformann v/Vaksdal Mølle, son åt Ingeborg og Ole A. Sæterdal, g.m. Amanda Alvine Andersdtr. Padøen 1882 - 1929. Sjå ofr. og Sedalen bnr. 9.

Born:

Henrik 1900 - 1939, b. U.S.A.
Ragnhild 1901 - 1917, ug.
Olav 1903 - 1939, sjå nfr.
Anfinn 1904 - 1916, død ved ulukke.
Sigfred 1906 -, sjå nfr.
Ingvald 1908 -, sjå nfr.
Oddmund 1910 -, b. U.S.A.
Alfhild 1910 -, g.m. gardbrukar Ragnvald Berge. Sjå Berge bnr. 1, Bergsdalen.
Torleif 1916 - 1934, ug.


Sæterdal Nils Olsson 1889 - 1951, mylnearbeidar, g.m. Amanda Marie 1891 - 1977, dtr. åt Sjur Olsnes, og kona Malena f. Tunes. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 101 og Sedalen bnr. 3, 9 og 12.

Born:

Ovald 1911 -, b. eigarliste for Vaksdal bnr. 101 og 195, ug.
Marvel 19** -.


Sæterdal Ingvald Nilsson 1898 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Klara Mathilde 1899 -, dtr. åt skipsbyggjar Andreas Hansson, Bergen, og kona Kaia f. Hvidsten. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 215.

Born:

Edith 19** -, b. Vaksdal, g.m. Trygve Faugstad, sjå ofr.
Harriet 19** -, sekretær, b. Oslo.
Nora 19** -, g.m. Karl Johan Sæterdal.


Sæterdal Nils 1899 -, mylnearbeidar, son åt Thomas Sæterdal og Synneva Nilsdtr. 1879 - 1965, g.m. Jenny f. 1900 -, dtr. åt Lars Kleppe, Fotlandsvåg, og kona Ingeborg. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 162, Sedalen bnr. 10 og Gudmund Stamneshagen ofr.

Born:

Bergit 19** -, g.m. Eigil Johnsen 1920 - 1973.
Leif Ingvard 19** -, ug. smelteverksarbeidar. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 162.
Sigmund 1932 - 1945.


Sæterdal Olav Olsson 1903 - 1939, mylnearbeidar, son åt Amanda og Ole O. Sæterdal, sjå ofr., g.m. Berta Olina 1903 -, dtr. åt Inga og Jakob Hanevik. Sjå ofr.

Barn:

Torleif 1938 - 1939.


Sæterdal Sigfred Olsson 1906 -, arbeidsformann ved Vaksdal Mølle, sjå ofr., g.m. Olga 1913 -, dtr. åt Eli Kristiane og John Mathias Kalleland, Haugesund. Sjå Vaksdal bnr. 13.

Born:

Eli 19** -, g.m. adjunkt Rune Skeidsvoll 19** -.
Sigrun 19** -, g.m. ingeniør Dag Olav Ringen 19** -.
Torild 19** -.


Sæterdal Oliver 1908 -, anleggsarbeidar v/NSB, son åt Emilie og Edvard 0. Sæterdal bnr. 15, g.m. Maria Henriette 1910 -, dtr. åt Gjertina og Nils S. Olsnes, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 149.

Born:

Gerd Karin 19** -, b. Vaksdal, g.m. Johannes Edgar Nyheim, sjå ofr.
Einar Norvald 19** -, b Aurland, g.m. Else Ohnstad, Aurland.
Oddvar 19** -.
Rolf 19** -, g.m. Laila Skjøndal, Romslo.


Sæterdal Ingvald 1908 -, mylnearbeidar, son åt Amanda og Ole Sæterdal, sjå ofr., g.m. Sylvia 1914 -, dtr. åt Synneva og Johannes A. Seim, Vaksdal, sjå ofr.

Born:

Ragnhild 19** -, b. Vestfold, g.m. Arne Torp.
Odd 19** -, lærar og konsulent, b. Oslo, g.m. Turid von Mehren frå Dale. Sjå ættesoge for Dale.
Arve 19** -, tannlækjar, g.m. Inger Stenberg.


Sæterdal Johannes Nilsson 1909 -, sjå ofr., skiftformann v/Vaksdal Mølle, g.1.g.m. Inga Marie Hope 1911 - 1959. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 122. Born:

Egil 19** -, planleggingssjef, b. Sandnes, g.m. Edith Gjerstad.
Gerd Nancy 19** -, b. Voss, g.m. Torstein Dagestad.

Johannes g.2.g. 1964 m. Guro Bøen f. 1908 -, dtr. åt bonde Håkon Bøen, Steinsdalen, og kona Anna f. Steine.


Sæterdal Erling 1910 -, arbeidsformann v/Vaksdal Mølle, son åt Emilie og Edvard 0. Sæterdal, g.m. Anna Marie 1914 -, dtr. åt Madli og Anders Nilsson Sæterdal. Sjå Sedalen bnr. 10 og 15.

Barn:

Åse 19** -, g.m. Kjell Inge Hansen, b. Halsnøy.

Anna Maria var enkje då ho og Erling gifte seg. Anna var g.1.g.m. Sigvart Martin Tolås, sjå nfr.


Sæterdal Irving 19** -, vegarbeidar, son åt Anders 0. Sæterdal og kona Ragnhild, g.m. Magnhild 19** -, dtr. åt Tyger Mundal 1900 -, og kona Unni 1903 - 1957, Fjærland i Sogn. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 183 og Sedalen bnr. 2.

Born:

Arne 19** -, sjå nfr.
Terje 19** -, sjå nfr.
Svein 1955 - 1969.
Inger Marie 19** -.
Sølvi 19** -.


Sæterdal Arne Irvingsson 19** -, sjå ofr., sjåfør, g.m. Kjellaug 19** -, dtr. åt Gunvor Olivia og Olav O. Olsnes, Vaksdal, sjå ofr.

Born:

Svein 19** -.
Monika 19** -.


Sæterdal Terje 19** -, anleggsarbeidar, son åt Magnhild og Irving Sæterdal, sjå ofr., g.m. Ingvild 19** -, dtr. åt Magda og Arthur Jakobsen, Eidsland.

Barn:

Ronny 19** -.


Sætre Johannes 1866 - 1941, mylnearbeidar, son åt Gudmund Johannesson Grøtå og kona Maria Knutsdtr. f. Bukstein, g.m. Dordi 1865 - 1939, dtr. åt Helena og Olav Rongved, Osterøy. Sjå Hesjedal, Dale sokn bnr. 4 og Gjerstad s. 411.

Born:

Georg 1894 - 1972, forskalingssnikkar, g.m. Marta.
Oskar f. om lag 1897 d. om lag 1910.
Karl Martin 1899 -, sjå nfr.
Maria Helena 1901 -, g.m. Nils Johan Lokøy. Sjå ættesoge for Indre-Boge.


Sætre Karl Martin Johannesson 1899 - 1953, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Agnes Klara Kathinka 1904 -, dtr. åt Kari og Johannes K. Ulevik, Vaksdal, sjå nfr.

Born:

Kirsten 19** -, b. Urangsvåg, Bømlo, g.m. Magnus Steinsbø.
Alfrida Konstanse 19** -, b. Vaksdal, g.m. Ivar Stürtzel, sjå ofr.


Sørensen Henrik August, mylnestyrar, f. i Danmark, og kona Anna Monsdtr. budde på Vaksdal 1892 då dottera Hedvig var fødd.


Tangen Ole 1858 - 1931, mylnearbeidar, son åt Lars Johannesson Mostraum, Bernestangen, og kona Brita Johnsdtr. f. Romarheim, g.m. Anna 1856 -, dtr. åt Anders Johannesson Vare og kona Marta Andersdtr. Sjå Hosanger I del 1 s. 61, del 2 s. 550 og Gjerstad s. 211. Sjå og eigarliste for Vaksdal bnr. 47, 48 og 59. Ole Tangen brukte ei tid Bernestangen og ei tid Kalleklev som etternamn.

Born:

Lars 1878 -, sjå nfr.
Marta 1879 - 1898.
Johanna 1881 -, b. Dale, g.m. Obert August Olsson Sellevold. Sjå ættesoge for Dale.
Anders 1882 -, b. Kronstad, g.m. Anna Iversen.
Mathilde 1883 - 1965, ug.
Johan 1885 -, sjå nfr.
Anna Oline 1886 -, b. Vaksdal, g.m. Georg Johan Petersen. Sjå ofr.
Bernt f. og d. 1889.

T

Tangen Lars Olsson 1878 - 1905, sjå ofr., mylnearbeidar, g. 1903 m. Ingeborg Jakobsdtr. Vaksdal bnr. 22, 1884 - 1972.

Born:

Astrid Marie 1905 -, b. Ytre Arna, g.m. Jon Velve.
Ingeborg g.2.g.m. Rasmus Andreas Kalleklev, sjå ofr.


Tangen Johan Olsson 1885 - 1960, sjå ofr., elektrikar, g.1.g.m. Anna Birgit Flatøy d. 1936. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 59.

Johan g.2.g. 1938 m. Malena 1898 - 1977, dtr. åt bonde Kristian Teigland, Åsane, og kona Maria f. Jordal.


Tefre Ottar Magne 19** -, kasserar i Bruvik Sparebank, son åt Anders 0. Tefre 1915 - 1971 og kona Ingebjørg f. 1913 -, g.m. Berit Oddny 19** -, dtr. åt Borghild Oline og Helge Furnes. Sjå Furnes bnr. 2 og eigarliste for Jamne bnr. 214.

Born:

Asbjørn Inge 19** -.
Britt Heidi 19** -.


Teigland Magnus Johan 1892 -, mylnearbeidar, son åt skomakar Magne Teigland, Ytre Arna, og kona Johanna Maria f. Blindheim, g.m. Karen 1883 - 1973, dtr. åt Eli og Askjel Seim, Vaksdal. Sjå ofr. eigarliste for Vaksdal bnr. 134 og 213 og Ytre Arna s. 134.

Barn:

Magnhild 19** -, kontorassistent.


Tharaldsen Olga 1895 -, dtr. åt Karinius Tharaldsen og kona Oline, Kvam i Gudbrandsdalen. Olga Tharaldsen var fyrst løytnant i Frelsesarmeen.


Thom Christian 1856 - 1926, maskinmeister, g.m. Anna Jørgensen 1860 - 1936.

Born:

Anna b. i U.S.A.
Maria b. på Island.
Odin 1895 -, sjå nfr.


Thom Odin Christiansson 1895 - 1965, laboratorieassistent, g.m. Ingeborg 1899 -, dtr. åt Brita og Anders Synsvoll, Sedalen bnr. 9.

Born:

Christian 1926 - 1969, sjømann.
Anders 1927 - 1933.
Bjørn 19** -, sjå nfr.
Trygve Egil 19** -, sjå nfr.
Anders 19** -, mylnearbeidar.
Anne Britt 19** -, b. Ålgård, g.m. Sven Edland.
Terje 19** -, fabrikkarbeidar, g.m. Erna Hausvik, b. Geilo.
Grete 19** -, b. Geilo, g.m. Karstein Moe, sjå Theodor Moe ofr.


Thom Bjørn Odinsson 19** -, sjå ofr., industriarbeidar, g.m. Herborg 19** -, dtr. åt Botolv Kvam, Aurland, og Ingeborg Hemre, Gudvangen. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 197.

Barn:

Ingrid 19** -.


Thom Trygve Egil Odinsson 1931-2017, sjå ofr., anleggsarbeidar, g.m. Gerd Marie 19** -, dtr. åt Marie og Nils Lokøy. Sjå ættesoge for Indre-Boge. og eigarliste for Vaksdal bnr. 210.

Born: .Irene 19** -.

Eva 19** -.


Thomassen Anders 1875 - 1935, pakkhusforvaltar, son åt Brita og Thomas Vaksdal bnr. 28, g.m. Marta 1878 - 1955, dtr. åt Malena og Johannes Brudvik, Vaksdal. Sjå ofr.

Born:

Borghild 1898 - 1915.
Magda 1902 -, b. Oslo, g.m. Ivar Iversen.
Thomas 1903 -, sjå nfr.
Johanna 1906 -, b. Vaksdal, g.m. Ragnvald Bjørgås, sjå ofr.
Johannes 1908 - 1963, skreddar, b. Stavanger, g.m. Birgit 1902 -1965.
Alfhild Maria 1910 -, b. Indre-Boge bnr. 21 og 28, g.m. Knut Vaksdal.
Ingeborg 1912 -, b. Eidsvåg, g.m. Konrad Olsvold.
Arnhild Bergljot Nancy 1914 -, b. Vaksdal, g.m. Anders Hausvik, sjå ofr.
Borghild 19** -, b. Vaksdal, g.m. Ivar Ersland, sjå ofr.
Else 19** -, b. Raufoss, g.m. Erik Meland.


Thomassen Nils 1888 -, mylnearbeidar, son åt Brita og Thomas Pedersson Vaksdal bnr. 28, g.m. Anna 1888 - 1966, dtr. åt banevaktar Jan Peter Olsen og kona Mathilde f. Helle.

Born:

Thomas 1913 -, sjå nfr.
Agnes Norma 19** -, b. Vaksdal, g.m. Magnus Halland, sjå ofr.
Palmer 19** -, b. Blomsterdalen, Fana, g.m. Gerda Espetveit.


Thomassen Thomas Andersson 1903 -, sjå ofr., pakkhusformann, g.m. Berntine Sofie 1903 -, dtr. åt Brita og Karl Hope, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 107.

Born:

Anne Margrete 19** -, b. Vaksdal, g.m. Nils Helle, sjå ofr.
Berit 19** -, b. Vaksdal, g.m Otto Rørvik, sjå ofr.
Karin 19** -, b. Ålgård, g.m. Ivar Brekken.
Anders 19** -, sjå nfr.


Thomassen Lars 1909 - 1979, sjåfør, son åt Kristine og Sjur Thomasson, Vaksdal bnr. 28, g.m. Maud 1905 -, dtr. åt Magnhilda og Nils Olai Lokøy. Sjå ættesoge for Indre-Boge. og eigarliste for Vaksdal bnr. 167.

Barn:

Kristine 19** -, frisør, b. Vaksdal, g.m. Dagfinn Olsen.


Thomassen Thomas Nilsson 1913 -, elektrikar, g.m. Borghild 19** -, dtr. åt Johanna og Knut Jakobsen, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 136.

Barn:

Liv Johanna 19**'-.


Thomassen Anders 19** -, mylnearbeidar, son åt Berntine Sofie og Thomas A. Thomassen, sjå ofr., g.m. Gunvor 19** -, lærar, dtr. åt gardbrukar Samson Kløve og kona Astrid f. Limmesand, Kvam i Hardanger.

Born:

Tore 19** -.
Kjersti 19** -.


Tollefsen Odd Gerhard, maskinarbeidar, g.m. Else 19** -, dtr. åt Nils Johan Løtveit, sjå ofr.

Born:

Eva Odna 19** -.
Aud Grete 19** -.


Tolås Anders 1861 - 1941, mylnearbeidar, son åt Ingebjørg og Nils Sæterdal, Sedalen bnr. 2, g.m. Maria 1863 - 1948, dtr. åt Kristianna og Nils A. Vaksdal bnr. 25. Anders og Maria hadde eit småbruk, Tolås, utskilt 1900 og 1901 frå bnr. 16 og 25. Namnet på småbruket vart seinare brukt som etternamn i familien. Då Anders fekk skøyte, kalla han seg Anders N. Sæterdal. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 48 og 49.

Born:

Ingeborg 1890 -, b. Vaksdal, g.m. Johan Audestad, sjå ofr.
Kristian 1892 -, sjå nfr.
Nils 1896 -, sjå nfr.
Johanna Ingvaldina 1899 -, b. Stord, g. 1932 m. Johan Gjerstad, sjå Erik Gjerstad ofr.
Anders 1901 -, sjå nfr.
Olav 1904 -, sjå nfr.
Sigvald Martin 1903 -, sjå nfr.
Anfinn 1906 -, b. Stord, g.m. Klara Vatna.
Edvin 1909 -, sjå nfr.


Tolås Kristian Andersson 1892 - 1972, sjå ofr., mylnearbeidar, g.1 .g.m. Olina 1885 - 1932, dtr. åt Erik Gjerstad, sjå ofr.

Born:

Bergit f. og d. 19**.
Anton f. og d. 19**,
Trygve 19** -, sjå nfr.
Anton 19** -, b. Stord.
Birger 19** -, sjå nfr.

Kristian g.2.g.m. Anna Sofie 1898 -, dtr. åt Ole Torbjørnssen Gjerde og kona Johanna Sjøvatsdtr. f. Sandvik, Strandebarm.

Born:

Olav 19** -, b. Strandebarm, g.m. Valborg Skår.
Arnfred Johannes 19** -, b, Stord, g.m. Sonja Bjerga.
Magnus 1937 - 1968, b. i Fana.
Bjarte 19** -, b. Voss, g.m. Olga Eskeland.
Johanne Marie 19** -, b. Bømlo, g.m. Erling Eide.


Tolås Nils Andersson 1896 - 1957, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Ågot 1902 -, dtr. åt Andrina og Andreas Kalleklev, Vaksdal. Sjå ofr. eigarliste for Vaksdal bnr. 97 og Olsnes bnr. 4.

Born:

Astrid 19** -, b. Fana, g.m. Ivar Tonstad. Sjå Olsnes bnr. 4 og 8.
Albert 19** -, sjå nfr.


Tolås Anders Andersson 1901 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Alida Andreassen 1892 - 1962. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 120.

Barn:

Arvid Magne 19** -, sjå nfr.


Tolås Sigvart Martin Andersson 1903 - 1943, sjå ofr., bygningssnikkar, g.m. Anna Maria 1914 -, dtr. åt Madli og Anders N. Sæterdal bnr. 10.

Born:

Erling 19** -, sjå nfr.
Aslaug Marit 19** -, b. Etne, g.m. Nikolai Kjeran.
Solveig Anny 19** -, b. Vaksdal, gan. Olav Hernes, sjå ofr.
Anna Maria Tolås g.2.g.m. Erling E. Sæterdal, Vaksdal, sjå ofr.


Tolås Olav Kristoffer Andersson 1904 - 1964, sjå ofr., mylnearbeidar og småbrukar, g.m. Borghild 1910 -, dtr. åt Madli og Anders N. Sæterdal bnr. 10. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 48, 49 og 78.

Born:

Alf 19** -, sjå nfr.
Bjørg Oddlaug 19** -, b. Mundheim, g.m. forretningsmann Birger Løtvedt. Sjå Gunvald Løtvedt ofr.


Tolås Edvin Andersson 1909 -, sjå ofr., snikkar, g.m. Anna Olivia 1911 -, dtr. åt Olina Marta og Olai Ingebrigt Langhelle. Sjå Langhelle bnr. 7 og eigarliste for Vaksdal bnr. 148.

Born:

Reidar 19** -.
Oddvar Olai 19** -.


Tolås Trygve Kristiansson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Ingeborg Marie 19** -, dtr. åt Gerhard Nesje 1874 - 1950, og Alis Birgersdtr. Sognnes 1879 - 1950. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 77 og 93.

Born:

Liv 19** -, helsesyster, g.m. Audun Vevatn, Etne.
Gullborg Alise 19** -, lærar, g.m. Oddbjørn Maredal, Smøla.


Tolås Albert Nilsson 19** -, sjå ofr., møbelsnikkar, g.m. Gunvor 19**dtr. åt gardbrukar Knut Andersson Indre-Bruvik bnr. 10 og kona Klara f. Faugstad. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 97 og Olsnes bnr. 4 og 8.

Born:

Aslaug 19** -, sjukepleiar.
Marit Irene 19** -, sjukepleiar, b. Bergen, g.m. Geir Olav Toft.
Nils Kåre 19** -.


Tolås Birger Kristiansson 19** -, sjå ofr., snikkar, g.m. Borghild 19** -, dtr. åt Gunnar Vivelid, Eidfjord 1884 - 1969, og Brytteva Hjelle 1890 - 1973. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 128 og 161.

Born:

Jan Kristian 19** -, b. Vossestrand, g.m. Laila Bratthole.
Britt 19** -, g.m. Henning Kvam, sjå ofr.
Grete Oline 19** -.


Tolås Arvid Magne Andersson 19** -, sjå ofr., snikkar, g.m. Erna Marie 19** -, dtr. åt Marie og Fridtjof Stürtzel, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 120.

Born:

Evy Irene 19** -.
Dagrun Marie 19** -.
Wenche 19** -.
Anders Magne 19** -.


Tolås Alv Olsson 1937 - 1974, sjå ofr., g.m. Margrete 19** -, dtr. åt Anders K. Straume bnr. 4 og kona Anna Andersdtr. f. Stamnes. Sjå Straume bnr. 4.

Born:

Anne Bente 19** -.
Torunn 19** -.


Tolås Erling Martinsson 19** -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Haldis 19** -, dtr. åt jarnbanearbeidar Johan Flåm og kona Karoline f. Fretheim, Flåm i Sogn. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 229 og 230.

Barn:

Kari Anne 19** -.


Trettenes Nils Jonsson 1839 - 1922, mylne- og tekstilarbeidar, son åt Kari og Jon Nilsson Trettenes, Stamnes, Sjå Dalseid, Trettenes . G.1.g. 1866 m. Maria Knutsdtr. Hermundsdal 1835-1885. Nils og Maria kom til Vaksdal i 1890-åra og budde her til mylna brann 1899. Då flytte dei til Dale. Nils arbeidde seinare i Dale Fabrikker.

Born:

Karolina f. 1867 d. 1924, hotellarbeidar, Bergen.
Berta f. om lag 1874, g. og b. i Ballangen.
Johannes Andreas 1877 -, sjå nfr.

Nils g.2.g. 1895 m. Brita Bertildtr. Øie 1849-1926, dtr. åt Bertil B. Bærås 1820-1907 og Sigrid J. Eikefet 1826-1867. Sjå Øyene/Øye. Ikkje born.


Trettenes Johannes Andreas Nilsson 1877 - 1974, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Kari 1873 - 1937, dtr. åt Anna og Olav O. Blomdal. Sjå Blomdal bnr. 2 og eigarliste for Jamne bnr. 94.

Born:

Nils 1899 -, sjå nfr.
Ole 1902 - 1920.
Martin 1903 -, sjå nfr.
Anfinn f. om lag 1905 d. før 1910.
Bernhard 1907 -, sjå nfr.
Anfinn 1910 -, sjå nfr.


Trettenes Nils Johannesson 1899 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Berta 1898 - 1974, dtr. åt Brita og Nils Soltvedt, Dale. Sjå ættesoge for Dale.

Born:

Ole Johan 19** -, lokomotivførar, b. Voss, g.m. Ingeborg Romslo. Sjå Haus s. 362.
Betzy Konstanse 19** -, g.m. Magne Bolstad, sjå ofr.


Trettenes Martin Johannesson 1903 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Johanna 1906 -, dtr. åt Ingeborg og Arne Samuelsen, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 53.

Barn:

Johannes Karsten 19** -, jarnbanearbeidar, b. Nesttun, g.m. Alvhild Sætran.


Trettenes Bernhard Johannesson 1907 - 1980, sjå ofr., bakar, g.m. Borgny 1907 - 1972, dtr. åt Ingeborg og Mons Njåstad, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 94.

Barn:

Magnhild 1934 - 1975, b. Dale, g.m. Nils Takvam. Sjå ættesoge for Dale.

Magnhild, Nils og dottera Kari Borgny miste livet ved ei bilulukke 1975.

Bernhard g.2.g.m. Astrid Marie 19** -, dtr. åt Nils Olai Hesjedal, Dale. Sjå ættesoge for Dale.


Trettenes Anfinn Johannesson 1910 -, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Anna 19** -, dtr. åt Thea Andrea og Ole Johan Bratland, Vaksdal, sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 24, 95 og 131.

Born:

Olav Johan 19** -, sekretær, b. Oslo, g.m. Eli Mo.
Torleif 19** -, kontorassistent, b. Arna, g.m. Åslaug Åland.


Trulsen Harald Møller 1900 - 1968, maskinist, son åt Susanna Anette og Aksel Trulsen, Horten, g.m. Klara 1905 -, dtr. åt Ingeborg og Ole Johnsen, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 122.

Barn:

Åge 19** -, sjå nfr.


Trulsen Age Haraldsson 19** -, sjå ofr., elektrikar, g.m. Marit 19** -, dtr. åt Augusta og Sigurd Fossmark. Sjå Fossmark bnr. 3.

Born:

Harald 19** -.
Sissel 19** -.
Merete 19** -.


Tunes Knut 1884 -, fabrikkarbeidar, son åt Olav Helgesson Tunes og kona Ingebjørg Olsdtr. f. Seim, g. 1909 i Årstad m. Karolina Olsdtr. Herfindal 1889 - 1933. Sjå Haus s. 451 og Herfindalen bnr. 9.

Born:

Ingeborg f. om lag 1912, d. 1918.
Gerda 1914 -, g.m. Johannes Nåmdal, sjå ofr.
Klara 19** -, b. Stanghelle, g.m. Johannes J. Blomdal. Sjå ættesoge for Stanghelle.

Enkja Karolina g.2.g.m. Johannes Ulevik 1874 - 1960, sjå nfr.


Tveit Olav Knutsson lærar, og kona Maria Mathiasdtr. f. Kalleland, budde på Vaksdal kring 1930. Olav Tveit vart seinare styrar for Framnes Ungdomsskule.

Born:

Eldbjørg.
Åslaug 19** -.


Tørresen Knut 1907 -, mylnearbeidar, son åt Maria og Tørres Knutsen, sjå ofr., g.m. Borghild 1908 -, dtr, åt Johanna og Enevald Eriksson Herfindal, sjå Vaksdal, bnr. 26 og eigarliste for Vaksdal, bnr. 144.

Born:

Marit 19** -, b. Hallingdal, g.m. banevaktar E. Engebakken.
Tørres Enevald 19** -, mylnearbeidar.


Tørresen Ole 19** -, mylnearbeidar, son åt Anna Maria og Tørres Knutsen, sjå ofr., g.m. Valborg 19** -, dtr. åt Marta og Knut M. Hesjedal. Sjå Hesjedal, Stamnes bnr. 3 og eigarliste for Vaksdal bnr. 155.

Born:

Tormod Knut 19** -, b. Dale, g.m. Anny f. 1953, dtr. åt Mary og Håkon Lilletvedt. Sjå ættesoge for Dale.
Vigdis 19** -, g.m. Sigmund Kårbø.
Mona 19** -, g.m. Per Ivar f. 1957, son åt Rigmor og Johannes P. Bruvik, Vaksdal. Sjå ofr.

U

Ulevik Johannes Knutsson 1874 - 1960, mylnearbeidar, son åt Knut Johannesson Ulevik, f. Straume, og kona Anna Nilsdtr. f. Øye, g.1 .g.m. Kari Mikkelsdtr. Herfindal bnr. 4, 1875 - 1910. Kari og Johannes Ulevik dreiv Herfindal bnr. 4 1906 - 1914.

Born:

Konrad Martin 1898 , sjå nfr.
Magnus August 1900 -, sjå nfr.
Anna Maria 1902 -, b. Vaksdal, g.m. Bernhard Knutsen, sjå ofr.
Agnes Klara Kathinka 1904 -, g.m. Karl Martin Sætre, sjå ofr.
Magda Ragnhild Ågot 1906 -, g.m. Anton Johannesen, sjå ofr.
Johannes 1909 -, sjå nfr.

Johannes g.2.g.m. Karolina 1887 - 1918, dtr. åt Anders Olsson Faugstad, sjå ofr.

Born:

Judith 1913 -, g.m. Bernhard Johansen, Vaksdal.
Anders Martin 1915 - 1916.
Alvhild Nancy 19** -, b. Vaksdal.

Johannes g.3.g.m. Karolina 1889 - 1933, dtr. åt Gjertrud og Ole O. Herfindal. Sjå Herfindalen bnr. 9. Karolina var enkje då ho og Johannes Ulevik gifte seg. Karolina g.1.g.m. Knut Olsson Tunes, Vaksdal. Sjå ofr.

Born:

Otto Gerhard 19** -, sjå nfr.
Pleieson Alf 19** -, b. Vaksdal.


Ulevik Nils 1875 - 1940, anleggs- og fabrikkarbeidar, b. Ulefoss, Vaksdal og Odda, son åt Anna og Knut J. Straume, g.m. Karolina 1882 - 1970, dtr. åt banevaktar Ole Haugen og 2. kona Borgny Pedersdtr. Langhelle. Sjå Sandvik bnr. 5 og Vik, Stamnes,plass Ulevik under bnr. 3.

Born:

Borghild 1902 -, g.m. Knut Åsheim, b. Odda.
Anton Kåre 1904 -, b. Odda, g.m. Olga Skjelbred.
Anna 1908 -, g.m. Birger Jakobsen.
Bjarne Johannes 1911 -, b. Odda, g.m. Olivia Fjelstad.
Nelly Konstanse 1913 -, b. Kragerø, g.m. Jørgen Lindkvist.
Ester 19** -, b. Bergen, g.m. Merthon Algren.
Judith 19** -, b. Bergen, g.m. Lars Rasmussen.


Ulevik Ole Johan 1892 - 1930, hamnevakt i Vaksdal Mølle, d. v/drukningsulukke, son åt Anna og Knut J. Straume, Ulevik, g.m. Kamilla Andrea 1896 -, dtr. åt Karina og Anders Olsson Vines. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 66 og III s. 368.

Born:

Knut 1919 - 1968, sjå eigarliste for Jamne bnr. 66.
Anders 19** -, industriarbeidar, b. Ålvik, ug.
Adolf 19** -, vaktmeister, b. Bergen, g.m. Alvhild Frotveit.
Solveig Johanna 19** -, b. Austlandet, g.m. anleggsformann Villy Landeskog.
Ole Kristian 1913 -, mylnearbeidar, sjå eigarliste for Jamne bnr. 66.


Ulevik Konrad Martin Johannesson 1898 - 1979, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Olina Georgina 1907 -, dtr. åt Olina og Georg Petersen, sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 80, 165 og 197.

Born:

Karsten 19** -, arbeidsleiar i S.A.S., Oslo, g.m. Berit Bruvik, sjå Johannes O. Bruvik ofr.
Elsa 19** -, b. Odense, Danmark, g.m. lagerarbeidar Hilbert Brølling.
Odd 19** -, sjå nfr.
Birger Johannes 19** -, b. Oslo, g.m. Synneva Einarsdtr.
Reidar 19** -, mekanikar, b. Vaksdal.
Oddlaug 19** -, b. Borge i Østfold, g.m. arbeidsleiar Oddvar Berg.


Ulevik Magnus August Johannesson 1900 - 1957, sjå ofr., anleggsarbeidar, d. ved arbeidsulukke på jarnbana, g.m. Malena 1905 -, dtr. åt Brita og Ole A. Sætre. Sjå Grøtå bnr. 2 og eigarliste for Vaksdal bnr. 176.

Born:

Kirsten Bergitta 19** -, b. Ytre Arna, g.m. Erling Andreassen.
Nancy Margreta 19** -, b. Vaksdal, g.m. Nils A. Helle, sjå ofr.
Harald 19** -, b. Australia, g.m. Titty Lofthjelm.
Aslaug Marie 19** -, b. Danmark, g.m. Erling Jensen.


Ulevik Johannes Johannesson 1909 - 1977, sjå ofr., mylnearbeidar, g.m. Alma Solveig 1911 -, dtr. åt Ingeborg og Karl Johan Karlsen, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 72 og 133.

Barn:

Dagfinn 19** -, sjå nfr.


Ulevik Otto Gerhard Johannesson 19** -, sjå ofr., silovakt i Vaksdal Mølle, g.1 .g.m. Hjørdis Ingolfsdtr. Mellesdal 1934 - 1966.

Otto Gerhard g.2.g.m. Bjørg Johanna 19** -, dtr. åt maskinist Edvard Severin Pedersen, Bergen, og kona kantinebestyrar Ellen Dorthea f. Birkeland. Sjå eigarliste for Vaksdal bnr. 239.


Ulevik Odd Konradsson 19** -, sjå ofr., platearbeidar i Bergens Mekaniske Verkstad, g.m. Turid 19** -, dtr. åt Astrid og Henrik Nikolai Gundersen, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 174.

Born:

Anne Lise 19** -, b. Vaksdal, g.m. Dagfinn Ekse, sjå Håkon Ekse ofr.
Marianne 19** -, g.m. Rolf f. 19**, son åt Valgjerd og Knut Knutsen, Vaksdal. Sjå ofr.


Ulevik Dagfinn Johannesson 19** -, sjå ofr., kontorassistent, g. m. Liv Turid 19** -, dtr. åt sjåfør Olav Andreas Amland, Bergen, og kona Inga Martilde Bergitte Knutsdtr. Vaksdal 19** -. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 222.

Born:

Trine 19** -.
Mette 19** -.
Morten 19** -.


Ulveraker Anders 1891 - 1967, son åt gardbrukar Johannes Ulveraker, Sunnhordland, og kona Malena, g.m. Ingeborg 1892 -, dtr. åt Berta og Jakob Lone, Vaksdal, sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 29.

Born:

Jakob 19** -, sjå nfr.
Marion 19** -, g.m. Herman Lian, b. i Seimsmark, Indre Arna.
Berit 19** -, g.m. Nils Bernhard Kumle Boge, sjå ættesoge for Indre-Boge.


Ulveraker Jakob Andersson 19** -, sjå ofr., lokomotivførar, g.m. Liv 19** -, dtr. åt ingeniør Torleif Halvorsen og kona Julie f. Tvedt. Sjå eigarliste for Jamne bnr. 29.

Born:

Tor Anders 19** -, ingeniør, g.m. Berit Lilian Grimstad.
Åse Berit 19** -, b. Åsane, g.m. Olav Knudsen.
Lars Jakob 19** -.


Urhaug Trygve 19** -, sosialsjef i Vaksdal kommune, son åt fabrikkeigar Olav Korneliussen Urhaug, Bergen, og kona Margit Rasmusdtr. f. Manger, g.m. Anna 19** -, bankkasserar, dtr. åt Astrid og Henrik Nikolai Gundersen, Vaksdal, sjå ofr. og eigarliste for Jamne bnr. 164 og 218.

Barn:

Sissel 19** -, g.m. Trond Eirik Paulsen, b. Vikedal.


V

Vaksdal Lars Monsson 1694 - 1782, truleg son åt brukaren Mons Olsson, budde til leige på Vaksdal med huslyden sin. Lars Monsson var g.m. Brita Nilsdtr. Herfindalen.

Barn:

Lars 1726 -, brukar på Vaksdal frå 1747.


Vaksdal Sjur 1847 -, son åt Peder Tomasson Vaksdal bnr. 28.

Born:

Palmer b. U.S.A., g.m. Synneva Andrea Nilsdtr. Jamne bnr. 1, f. 1892.
Ingvald b, U.S.A., g.m. Anna Nilsdtr. Jamne bnr. 1.


Vaksdal Anders Eriksson 1842 - 1877 var busett på Vaksdal 1876 då han gifte seg med Ingeborg Andersdtr. Ytre-Bruvik f. 1852.


Vaksdal Knut 1858 - 1897, son åt Magdeli og Anders K. Herfindal, Vaksdal bnr. 16, g.m. Anna Tørresdtr. Ytre-Bruvik bnr. 4, 1859 -1934. Knut dreiv Vaksdal bnr. 16 nokre år. 1886 til om lag 1890 arbeidde han i U.S.A. Då han kom heim att i byrjinga av 1890-åra, tok han til med forretning på eigedomen åt Gerdt Meyer på Vaksdal. Seinare dreiv han forretning på Jamne og Trengereid.

Born:

Tørres 1880 -, sjå Tørres Knutsen ofr.
Anna Malena 1882 - 1883.
Anna Malena 1884 -, sjå Anton Hanevik ofr.
Anna Maria 1886 - 1979, b. Vaksdal, g.m. Gustav Larsen, sjå ofr.
Anders 1890 -, ug.
Karoline 1893 -, b. Vaksdal, g.m. Alfred Fotland, sjå ofr.
Kari 1895 -, g.m. Martin Øyjord.
Knut Andreas 1897 -, sjå Knut Andreas Knutsen ofr.


Vaksdal Thomas Olai Olsson, mylnearbeidar, g.m. Serine Berntine Sjursdtr. budde på Vaksdal i åra kring 1880.

Born:

Ole Severin 1878 -,
Sara Elisabeth 1880 -.
Astrid Johanna 1882 -.
Albert 1884 -.
Anders 1887 -.


Vaksdal Andreas f. 1870, handelsbetjent, son åt Magdeli og Anders K. Herfindal, Vaksdal bnr. 16, g.1 .g. 1893 m. Anna Maria 1873 -1894, dtr. åt Lars Eriksen, Vaksdal. Sjå ættesoga ofr.

Barn:

Anton 1894 -, b. U.S.A.

Andreas g.2.g. 1901 m. Anna Olsdtr. Berge frå Dale, f. om lag 1875.


Vaksdal Johannes 1873 - 1969, son åt Madli og Anders K. Herfindal, Vaksdal bnr. 16, mylnearbeidar, g.m. Samueline Olufine 1876-1920, dtr. åt Andrina og Salomon Andersen, sjå ofr.

Born:

Sigvald 1897 - 1973, b. Bergen, lokomotivførar, g.m. Inger Sjursdtr.
Maria 1899 -, b. Vaksdal, g.m. Berner Severin Johansen, frå Voss, sjå ofr.
Svanhild 1902 -, b. Vaksdal, g.m. Wilhelm Sturtzel, sjå ofr.,
Andrea (Irene) 1904 -, b. Oakland, California, g.m. målar Einar Boge.
Astrid 1908 -, g.m. Ingolf Faugstad, b. Vaksdal, sjå ofr. Arthur 1911 -, sjå nfr.
Ellen Leonora 1913-, b. Vaksdal, g.m. Thomas Johnsen, sjå ofr.


Vaksdal Arthur Johannesson 1911 -, sjå ofr., snikkar, g.m. Myrtle 19** -, dtr. åt Ragnhild og Anders 0. Sæterdal. Sjå Vaksdal bnr. 2 og eigarliste for Jamne bnr. 15.

Born: .Ragnhild 19** -, sosialkurator, g.m. David Montgomery.

Jan. 19** -, veterinær, g.m. Åshild Arthursdtr. Reigstad, Dale. Sjå ættesoge for Dale.

Born:

Siri Helen 19** -.


Vaksdal Normann 1914 -, mylnearbeidar, son åt Angelique og Anders Vaksdal bnr. 25, g.m. Thaletta 19**,- dtr. åt bonde Torstein Lekven, Os, og kona Serine f. Myren. Sjå Vaksdal bnr. 25.

Born:

Anders 19** -, sjåfør, b. Hardanger, g.m. Liv Liseth.


Vassdal Trygve Knutsson 19** -, møbelsnikkar, son åt gardbrukar Knut Vassdal og kona Magda f. Boge, g.m. Olga 19** -, dtr. åt gardbrukar Klaus Klokkeide og kona Sina f. Våge, Sogn. Sjå Vaksdal bnr. 19.

Born:

Solveig 19** -, b. Sunnhordland, g.m. Arvid Hopen.
Margun 19** -, b. Drammen, g.m. Neil Barrie.
Toralf 19** -.
Rune 19** -.
Ove 1957 - 1961.
Tone 19** -.


Vatle Johannes 1850 -, sjå leigebuarar Ytre-Bruvik.


Vatle Haldor 1852 - 1932, skomakar, son åt Jon Johannesson Fossmark og kona Kari Johannesdtr. Helle, b. Vatle, g.m. Synneva 1846 -, dtr. åt Jens Andersen, Fjaler. Sjå Haus s. 147. Haldor og huslyden budde på Indre -Bruvik 1879. Seinare vart dei buande på Vaksdal.

Born:

Jon 1879 -.
Louise 1882 -.
Jenny 1886 -.
Karen 1889 -.


Vatshelle Mons 1866 - 1937, pakkhusforvalter, son åt byggmeister Lars Olsson Eidsheim og kona Marta Mathiasdtr. f. Risenes, g.m. Berta 1867 - 1957, dtr. åt Berge Amundsson Fanebust og kona Anna Kristoffersdtr. f. Tangedal, Masfjorden. Lars Vatshelle var gardsstyrar på Stedje i Sogndal, gardbrukar på Vatshelle og styrar for Helle teglverk, før han kom til Vaksdal 1900. Sjå Hosanger I del 2 s. 690 og 691.

Born:

Lars 1892 -, sjå nfr.
Marta 1893 -, b. Rosendal.
Berge 1895 -.
Anna.


Vatshelle Lars Monsson 1892 -, sjå ofr., infanterikaptein, b. Vaksdal og Bergen, g.m. Klara 1891 -, dtr. åt Maria og Einar Strømme, sjå ofr.

Born:

Magnus 19** -, ug., b. U.S.A., forretningsmann i Atlanta, Georgia.
Einar 19** -, kontorsjef, b. Bergen.
Kåre 19** -, sivilingeniør, b. Washington, U.S.A.
Leif 19** -, revisjonssjef, b. Bergen.
John 19** -, sivilingeniør, b. Washington, U.S.A.


Vestrheim Olav 1874 - 1962, materialforvaltar, son åt Anders Vestrheim, Berge, Voss, g.m. Anna Kristine 1883 - 1950, dtr. åt Berit og Amund Haugen, Vaksdal. Sjå ættesoga ofr. og Jamne bnr. 5 og eigarliste for Jamne, bnr. 22.

Barn:

Anton 1906 -, ug. postopnar. Sjå Jamne bnr. 5 og eigarliste for Jamne, bnr. 22.


Vikne Anton 1915 - 1967, fabrikkarbeidar, son åt Nils Knutsson Olsnes og kona Anna Jakobsdtr., g.m. Maria 1907 -, dtr. åt Olina og Nils Olsnes, Vaksdal. Sjå ofr. og Haus s. 225.

Värn Johannes el. Johan Henriksson, banearbeidar, f. i Skaraborg len Sverige, g. 1878 m. Brita Olsdtr. Stavenes 1847 - 1928. Sjå Arna s. 430 og 506.

Barn:

Anna Lovise 1881 - 1959.


Vågenes Egil Kurt 19** -, tekstilarbeidar, son åt Karl Martin Vågenes og kona Elida f. Bratland, g.m. Bjørg 19** -, dtr. åt Ågot og Knut E. Hermundsdal, Vaksdal. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 160.

Born:

Åshild 19** -, b. Vaksdal, g.m. Håkon Anders Lian.
Wenche 19** -, g.m. Kjell Larsen.

Ø

Øvstebø Hans 1900 -, elektrikar, son åt Thea Øvstebø, g.m. Nilsine Olufine 1901 - 1974, dtr. åt Anna og Nils Jamne, Vaksdal. Thea g.m. Ole J. Bratland. Sjå ofr.

Born:

Maria 19** -, b. Sarpsborg, g.m. Asbjørn Antonsson Kleveland frå Dale. Sjå ættesoge for Dale.
Kirsten 19** -, b. Dale, g.m. Thomas Øvstebø.
Andrea Therese 19** -.
Anna 19** -, b. Bergen, g.m. Arne Rasmussen.


Å

Aadland Eirik 19** -, heradsagronom, son åt gardbrukar Hans Aadland, Fana, og kona Elisabeth f. Flesland, g.m. Alice 19** -, dtr. åt skippar Joakim Breivik, Øygarden, og kona Anna f. Harkestad.

Born:

Eldbjørg 19** -.
Jon 19** -.
Hans 19** -.
Agnar 19** -.
Harald 19** -.
Anne Elisabet 19** -.


Aakre Hans 1926-1982, handel- og kontorassistent, son åt Margit og Henrik Aakre, Tysnes, g.m. Käthe 1928-2011, dtr. åt Ragnhild og Lars Flatebø, Hardanger.

Born:

Arnvid 19** -.
Tove 19** -, g.m. Erling Steinsbø. Sjå ættesoge for Indre-Boge.


Aas Johan Theodor 1873 - 1948, distriktslækjar, son åt skreddarmeister John Aas og kona Marianne, Larvik, g.m. Hanna Sofie 1875-1945, dtr. åt bankkasserar Peder Christian Wessel, Kongsberg.

Born:

Gudrun 1901 -, telegraffullmektig, b. Oslo.
Ragnhild Sofie 1902 -, jordmor.
Einar Wessel -, sivilingeniør, Oslo, g.m. Liv Sundby.
Trygve Wessel 1914 -, professor dr. med., Oslo, g.m. Anne Marit Rogstad.


Aasen Aksel 1919 - 1969, konduktør, g.m. Mary Evelyn 19** -, kasserar, dtr. åt Anna Marie og Bernt Faugstad, Vaksdal, sjå ofr.

Born:

Anne Britt 19** -, b. Vaksdal, g.m. Arvid Hagebø, sjå ofr.
Bernt 19** -.

Mary Evelyn g.2.g. 1973 m. Oddvar Malvin Herfindal. Sjå ofr. og eigarliste for Vaksdal bnr. 47.


Åstveit Karl Steffensson 1856 - 1916, mylnearbeidar, g.1.g.m. Karen Sofie Engelsdtr. 1855 - 1909. Sjå Vaksdal bnr. 11 og 52.

Born:

Theodor 1887 -, sjømann, d. ved drukningsulukke utanlands. Charlotte 1890 -, hushjelp, b. Bergen.
Karl Johan 1892 - 1898.
Inga 1894 -, g. og b. i Ålesund.
Kornelius 1897 -, b. Bergen, arbeidde ved Hotel Norge.

Karl Andreas g.2.g. 1911 m. Anna Marie Sivertsen frå Askvoll. Då mannen døydde 1916, selde Anna Marie huset på bnr. 11 og flytte til Danmark.

Born:

Klara Josefine 1912 -, b. Danmark.
Alma Kristofa 1913 - 1914.


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy