Kategori:Gardar i gamle Bruvik

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

Gardar i gamle Bruvik herad.

Bruvik herad vart eigen kommune i 1870. Tidlegare var det ein del av Haus herad. Bruvik var delt i tre sokn, Bruvik sokn, Dale sokn og Stamnes sokn. Ved kommunereguleringa i 1964 vart Bruvik herad delt mellom Osterøy og den nyoppretta Vaksdal kommune. Det gamle bygdesenteret Bruvik med Bruvikstranda og Bruvikdalen vart overført til Osterøy kommune. Resten av heradet vart Vaksdal kommune

Underkategoriar

Det er 3 underkategoriar av denne kategorien.

G

Personlege verktøy