Kategori:Gardar

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

Dei einskilde gardane som finns ætte og gardssoge for, sortert etter gamal og ny tilhørigheit.

Bruvik herad vart eigen kommune i 1870. Tidlegare var det ein del av Haus herad. Bruvik var delt i tre sokn, Bruvik sokn, Dale sokn og Stamnes sokn. Ved kommunereguleringa i 1964 vart Bruvik herad delt mellom Osterøy og den nyoppretta Vaksdal kommune. Det gamle bygdesenteret Bruvik med Bruvikstranda og Bruvikdalen vart overført til Osterøy kommune. Resten av heradet vart Vaksdal kommune. I tilegg heile Bergsdalen og dei delar av Eksingedalen som hadde tilhøyrd Modalen og Evanger.

Underkategoriar

Det er 5 underkategoriar av denne kategorien.

G

Personlege verktøy