Årbøker

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag


Om Årbøkene

Vaksdal Historielag gjev årleg ut ÅRBOK med lokalhistoriske stoff frå Vaksdal kommune og Bruvik-delen av Osterøy. Fyrste boka kom ut i 1995. Boka er laga som ein serie med bokstavsystem på ryggen i boka. Etter 19 årgangar kan ein lesa ”VAKSDAL HISTORIELAG”. Boka freista å ha rimeleg spreiing både geografisk og tematisk. Stoffet varierar i innhald og tid. Boka kjem normalt ut i slutten av november / starten av desember, og ligg nok under mangt eit joletre på jolaftan same året.

Sjå ÅRBOK

Skulle Du ynskja å bidra, ta kontakt på vår e-post.
© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy