Indre-Boge Ættesoge

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I | Bruvik sokn innhald | Indre-Boge


ÆTTESOGE FOR INDRE-BOGE


Andersson Nils og kona Kari Johannesdtr. f. Indre-Boge, budde her 1852, då sonen Anders var fødd.


Audestad Karsten Ingvald 1927-2006, mylnearbeidar, son åt Ingeborg og Johan Audestad, Vaksdal, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne. g.m. Hildur Turøy 19**-. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 44 og ættesoge for Vaksdal og Jamne.

Born:

Steinar 19**-, g.m. Marianne f. 19**, dtr. åt Ester og Bernhard Marthinussen, Turøy.


Bjørsvik Anfin Ivarsson 1912-1992, mylnearbeidar, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 39, f. på Vaksdal, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne. g.m. Magnhild 1920-1996, dtr. åt Hilda og Nils Lokøy, sjå nedanfor.

Born:

Marta 19**-, Barnepleierske, b. Voss.
Hilda 19**-, husmorvikar, b. Voss.


Boge Tomas Tomasson 1856-1921, skomakar, g.m. Brita Olsdtr. Hana bnr. 1, 1858-, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 10.

Born:

Torvald 1884-1886.
Olav 1886-1911, sjømann, ug.
Torvald 1888-1892.
Alfred 1891-1971, b. U.S.A., g.m. Gora Simonsen.
Nils 1893-, sjå nedanfor.


Boge Anders Knutsson 1884-1956, mylnemeistar, f. på Indre-Boge bnr. 1, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 20 og 22, g.m. Asa Birgitte 1895-1974, dtr. åt Madli og Hermann Bernhard Martin Jakobssen, Vaksdal. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.

Born:

Bodil Helene 19**-, produksjonsleiar, b. Bergen. Sjå bnr. 20 og 22.
Malli-Aasa 19**-, sjukepleiar, b. Gjøvik, g.m. Haavald Brochman Schjerven. Sjå bnr. 20 og 22.


Boge Johannes 1885-1961, mylnearbeidar, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 33-34, son åt skomakar Knut Johannesson Ytre-Boge og kona Marta f. HekIand, g.m. Jenny 1899-, dtr. åt Nilla og Jakob Knutsen, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.

Born:

Ragnar 19**-, inspektør, g.m. Ingegerd Søderberg, sjå bnr. 33-34,
Nancy 19**-, g.m. Jostein Skotvold, Trøndelag, sjå bnr. 33-34.


Boge Martin Olsson 1892-1969, mylneformann, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 15, f. på bnr. 6, g.m. Marta 1894-1963, dtr. åt Marie og Einar Strømme, Vaksdal, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.

Born:

Einar 19**-, jarnbanefullmektig, g.m. Guri Seim, sjå bnr. 15.
Dagny 19**-, g.m. Gunnar Nordmark, Vaksdal, sjå bnr. 15 og ættesoge for Vaksdal og Jamne.
Maria Strømme 19**-, g.m. Inge Nickelsen. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 15.


Boge Nils Tomasson 1893-1966, sjå ovanfor, banevaktar, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 10 og 40, g.m. Margit Mathilda 1899-1979, dtr. åt Madli og Mons Rongved. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.

Born:

Birgit Marie 19**, g.m. Bjarne Oskar Magnussen, sjå nedanfor. Trygve Monrad 19**-, stasjonsmeister, g.m. Else Hognes.
Osvald 19**-, fullmektig, g.m. Bjørg Eiken.


Boge Nils Nilsson 1894-, mylnearbeidar, f. på bnr. 3, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 38, g.m. Kathinka 1896-1967, dtr. åt lensmann Bernhard Kumle, Bruvik, og kona Andrea f. Hetlevik.

Born:

Nils Bernhard Kumle 19**-, sjå nedanfor.
Kåre 1928-1935.
Kåre 19**-.


Boge Nils Bernhard Kumle 19**-, sjå ovanfor, mylnearbeidar, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 38 og 52, g.m. Berit 19**-, dtr. åt Anders Ulveraker og kona Ingeborg, f. Lone.


Boge Gjermund. Skøyte 1969 på Indre-Boge bnr. 55 (her vantar huslydopplysningar).


Boge Dagfinn Andersson 19**-, telegrafist, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 54, f. på Ytre-Boge bnr. 1, g.m. Arna Bjørnseth 19**- (her vantar huslydopplysningar).


Boge Aasmund Andersson 19**-, lokomotivbetjent, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 47, f. på Ytre-Boge bnr. 1, g.m. Marit Else Nilsdtr. Herland 19**-. Sjå Haus s. 393.

Born:

Mona Kristin 19**-.
Nils Terje 19**-.


Boge Arne Arnoldsson 19**-, mylnearbeidar, b. på eigarliste for Indre-Boge bnr. 58, f. på bnr. 4, g.m. Borgny Hilmarsdtr. Fosse 19**. Sjå Langhelle bnr. 9.

Born:

Helge 19**-
Arve 19**-.
Elin 19**-.


EIiassen Anders f. om lag 1838-, banearbeidar, og kona Oleanna Elisabeth f. 1849_-, dtr. åt Elias Førde, var busette her, då dei gifte seg 1880.


Fosse Arne 19**- tekstilarbeidar, son åt Borghild og Hilmar Fosse, Langhelle bnr. 9, g.m. Anne Marie 19**-, dtr. åt Magna og Josef Steinsbø, Indre-Boge bnr. 3. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 60.

Born:

Hilmar 19**-.
Arild 19**-.


Høgved Frantz Adolf Johansson f. om lag 1837-, banearbeidar, 1878 m. Malene Johannesdtr. Indre Boge.

Born:

Gustav Alfred 1878-.


Helle Olav Nilsson 1784-, f. på Helle bnr. 7, g.m. Anna Andersdtr. Sæterdal, f. 1781-, budde her frå 1812.

Born:

Magdeli 1809-.
Anders 1812-.
Nils 1815-.
Maria 1831-.
Hanna 1833-1845.


Jamne Andreas Severin Andersson 1891-1958, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 23, 24 og 48. F. på Jamne bnr. 14, g.m. Dagmar 1896-1971, dtr. åt Madli og Søren Larssen, Ytre-Boge, bnr. 7.

Born:

Sven 19**-, salssjef, b. Oslo, g.m. Astrid. Sjå bnr. 23, 24 og 48.
Audun 19**-, reparatør, b. Oslo, g.m. Edel. Sjå bnr. 23, 24 og 48.


Johansen Åsmund 19**-, maskininspektør, son åt Judith og Berner Johansen, Vaksdal, g.m. Margit 19**-, dtr. åt Helga og Torleif Bru, Strandebarm. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 59 og ættesoge for Vaksdal og Jamne.

Born:

Morten 19**-.


Karlsen Arne 1920-2003, tekstilarbeidar, son åt sjømann Gustav Karlsen, Trondheim, og kona Oline f. Viggen, g.m. Erna 19**-, dtr. åt Marie og Mikal Bruvik. Sjå Indre-Boge bnr. 6.

Born:

Erling 19**-.
Rune 19**-.


Karlsen Knut 19**-, mylnearbeidar, g.m. Lillian, dtr. åt Lorenze og Arnold Boge. Sjå Indre-Boge bnr. 4 og eigarliste for Indre-Boge 53.

Born:

Terje 19**-,
Jørgen 19**-.


Knutsmoen Otto Olsson 1853-, banearbeidar, f. i Våler, g.m. Sigrid Jakobsdtr. Kallekleiv, budde her 1881. Sjå Gjerstad s. 211 og 219.

Born:

Maria 1881-.


Lokøy Nils Olai 1876-1960, mylnearbeidar, b. bnr. eigarliste for Indre-Boge 39, son åt Synneva og Nils Lokøy, g.m. Magnhilda Knutsdtr. Indre-Boge bnr. 1 1880-1973,

Born:

Nils Johan 1901-, sjå nedanfor.
Karl 1902-1958, g.m. Johanna Ramsvik.
Maud 1905-, g.m. Lars Thomassen. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
Svanhild 1908-, diakonisse, b. Bergen.
Helga 1911 , b. Flesaker, g.m. Johan Tiller.
Magnhild 19**-, g.m. Anfin Bjørsvik, b. eigarliste for Indre-Boge bnr. 39. Sjå ofre


Lokøy Nils Johan Nilsson 1901-, sjå ovanfor, mylnearbeidar, g.m. Maria Helene 1901-1979, dtr. åt Dordi og Johannes Sætre, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.

Born:

Edith 19**-, g.m. Werner Thunestveit, Trengereid.
Marta 19**-, g.m. Harald Spede, Sogndal.
Aslaug 19**-, b. Bergen, g.m. Harald, son åt Amanda og Hans Hansen. sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
Gerd 19**-, g.m. Trygve Egil Tom. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
Solveig 1939-1995, b. U.S.A., g.m. Ole Sæterdal. Sjå Sedalen bnr. 2.


Madsen Bjarne Mikal 1918-1980, kommunearbeidar, son åt Magda Kristine Madsen, Dale, d. 1977. Sjå bnr. eigarliste for Indre-Boge 42.


Magnussen Johannes 1874-1915, mylnemeister, son åt Anna og Magne Tysse, g.m. Johanna Monsina 1875-1919. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 17, Eikefet bnr. 4 og Stamnes bnr. 1, Hosanger Del 2, s. 102-107.

Born:

Anna 1897-, g.m. Anders Nilsson Boge. Sjå Ytre-Boge bnr. 1.
Harald 1898-, b. U.S.A., g.m. Ingeborg Eriksen frå Moss.
Oddveig 1900-1931, ug.
Magnus 1901-1941, ug.
Petra 1903.-- , b. Brooklyn, U.S.A., g.1.g.m. Johannes Langhelle, 2.g. m. Marius Larsson Berg. Sjå Arna s. 344 og ættesoge for Vaksdal og Jamne.
Aslaug 1904-1965, ug.
Jenny 1907--, g.m. Ingvald Larsen. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
Bernhard Benjamin 1908-1965, ug. industriarbeidar. Sjå bnr. 17.
Asbjørn 1910-, mylnearbeidar og salsrepresentant, g.m. Agnes Magnussen, b. Tysse, Hosanger.
Roald 1912-, sjå nedanfor.
Oddmund Arnfinn Trygve 1912-1969, anleggsarbeidar, b. Haukeland, g.m. Solveig Haukeland, sjå Arna s. 344.
Bjarne Idar 1914-1919.
Johanna 19**-, g.m. Gunvar Sanddal, Dale.


Magnussen Roald Johannesson 1912-, tekstilarbeidar, sjå ofr., g.m. Nikoline Olufine 1912-, dtr. åt gardbrukar Simon Johannessen Risnes, Lifjorden, Sogn, og kona Flisa f. Olsen frå Vågenes i Manger. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 43.

Born:

Odd Kåre 19**-, gartnar, b. Tørvikbygd, g.m. Inger Augestad.
Svein Magnar 19**-, anleggsarbeidar, b. Indre-Boge.
Rolf Nikolai 19**-, tekstilarbeidar, garn. Torild Skulstad.
Eli Berit 19**-, b. Sotra, g.m. Steinar Lokøy.
Johannes 19**-, mekanikar, b. Vaksdal, g.m. Ellen Berge.


Magnussen Bjarne Oskar 19** -, jarnbanearbeidar, g.m. Birgit Marie 19**-, dtr. åt Margit og Nils Boge. Sjå Indre-Boge eigarliste for Indre-Boge bnr. 10 og 40, og Ytre-Boge bnr. 17.

Born:

Thoralf 19**-, servicearbeidar, b. Voss, g.m. Karin Lothe.
Irene 19**-, g.m. Leon Pedersen.
Kjell 19**-, platearbeidar, b. Vaksdal, g.m. Ingebjørg 19**-, dtr. åt Gerda og Sigvald HerfindaI. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.


Melcher Geir Atle 19**-, lensmannsbetjent, son åt Anora og Georg Melcher, Vaksdal, g.m. Ingunn Marie 19**-, dtr. åt Sverre Hauger, Ålvik og kona Olga f. Lilleås. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 56, 57 og ættesoge for Vaksdal og Jamne.

Born:

Georg Andre 19**-.


Oldervik Ragnar 19**, tekstilarbeidar, son åt fiskar Olaf Oldervik, Hitra, og kona Ruth, g.m. Margit Johannesdtr. Vaksdal 19**-. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 45 og Ytre-Boge bnr. 7.

Born:

Odd Jøran 19**.


Olsen Johannes banearbeidar og kona Karen Jakobsdtr. budde til leige her 1879.

Born:

Sofie 1879-.


Roald Bjørn 19**-, cand. jur., son åt Anne Marie og Knut Roald, Gjøvik, g.m. Aasa Bergitte 19**-, dtr. åt Mally Aasa og Haavald Brochmann Schjerven. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 20, 22 og Anders Knutsson Boge ofr.


Rongved Erling 19**-, mylnearbeidar, son åt Anna og Hjalmar Rongved, Vaksdal, g.m. Gullborg 19**-, dtr. åt gardbrukar Kristoffer Haugsbø, Bygstad, og kona Hilda f. Hafstad. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 49.

Born:

Eli 19**-, b. Bergen, g.m. Tomas Sefoanek frå Nürnberg, Tyskland.
Anne Kristine 19**-.
Heidi 19**-.
Randi Arteene 19**-.
Harald 19**-.


Simmenes Haldor 1908-1979, kommunearbeidar, son åt Brita og Johannes Simmenes, g.m. Borghild 1915-, dtr. åt MaIena og Anders Vaksdal. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 41 og 46, Simenes og Stavenes bnr. 11.


Steinsbø Erling f. 19**, bilmekanikar, son åt Magna og Josef Steinsbø, Indre-Boge bnr. 3, g.m. Tove f..19**, dtr. åt Käthe og Hans Aakre. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.

Born:

Geir Morten 19**-.
Bjarte 19**--.


Vaksdal Knut 1868-1928, mylnearbeidar, son åt Knut Knutsson HerfindaI og kona Brita Jakobsdtr., b. Vaksdal, g.m. Marta 1869-1932, dtr. åt Ingeborg og Sjur Ekanger. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.

Born:

Karl 1889-1951, skomakar, g.m. Marie Soltveit.
Signe 1891-1922.
Fredrik 1892-1965, b. U.S.A., g.m. Anna Fotland.
Konstanse 1896-1947, g.m. Ole Hagen.
Ingeborg 1899-, b. Geilo, g.m. Knut Uthus.
Einar 1905-, målar, b. U.S.A., g.m. Andrea f. 1904, dtr. åt Johannes Vaksdal. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
Harald 1908-, b. Ytre-Boge bnr. 16.
Knut 1911-, sjå nfr.


Vaksdal Andreas Andersson 1901-, plogførar i NSB, g.m. Mathilde 1901-1979, dtr. åt Mathias Nilsson Friborg frå Sunnfjord og kona Sofie f. Gjedsvik, b. Bergen. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 29 og Stavenes bnr. 11.

Born:

Alfred 1920-1969, stasjonsformann, g.m. Målfrid Dalseid.
Ingolf 19**-, overkonduktør, g.m. Wenche Roberg.


Vaksdal Knut Knutsson 1911-, tekstilarbeidar, sjå ovanfor, g.m. Alfhild Maria 1910-, dtr. åt Marta og Anders Thomassen. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 21, 28 og ættesoge for Vaksdal og Jamne.

Born:

Knut 19**-, lækjar, b. Fana, g.m. Berit Olsdtr. Dale. Sjå Dale bnr. 21.
Anders 19**-, maskinassistent.
Finn 19**-, maskinist, g.m. Lena Seppenen f. 19**.


Vatne Ingar 19**-, lærar, son åt mekanikar Harald Vatne og kona Ingrid f. Finne, Voss, g.m. Kari 19**-, lærar, dtr. åt stasjonsmeister Bjørn Brørvik, Dale, og kona Helga f. Aasen. Sjå nedanfor og ættesoge for Dale.


Aasen Ole 1890-1940, mylnearbeidar, kontormann og handelsreisande, son åt Kristoffer Eliasson Aasen og kona Dordi Pedersdtr. Vatna, g.m. Maria 1890-1974, dtr. åt Helga og Knut Boge. Ole Aasen tenestegjorde i meldetenesta i Forsvaret 1940. Han miste livet under aksjonen mot Vaksdal den 22. april, og vart gravlagd i Vaksdal. Sjå Indre-Boge bnr. 1 og eigarliste for Indre-Boge 32, Stord Bygdebok Il s. 393 og Våre Fallne.

Born:

Kjell Kristian 19**-, lektor, b. Kristiansand, g.m. Ranveig Hopland.
Knut Boge 19** ingeniør, g.m. Sylvia Jacobsen. Sjå eigarliste for Indre-Boge bnr. 31.
Helga 19**-, husmor, b. Dale, g.m. Bjørn Brørvik. Sjå ættesoge for Dale.


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy