Vaksdal bygdebok band I

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal

Vaksdal bygdebok, band I innheld gards og ættesoger frå Bruvik sokn. Bruvik sokn omfattar gardane frå Stokke til Skreiæ.

Opplysningane er lagt ut med samtykke frå Vaksdal bygdeboknemnd.

Innhald

sidetal i boka
s. XI
s. XIII


OSTERØY

s. 1
s. 20
s. 57
s. 83
s. 96
s. 155
s. 192
s. 236
s. 269
s. 271
s. 297

VAKSDAL

s. 323
s. 332
s. 344
s. 369
s. 387
s. 414
s. 436
s. 467
s. 625
s. 657
s. 697
s. 737


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy