Stanghelle - Ættesoge,

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

<Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band II | Gnr. 20 Stanghelle


Ættesoge for Stanghelle.


GNR. 5 STANGHELLE
ÆTTESOGE FOR BRUK 8-275


Innhaldsliste

A

Alvheim Odd Birger 1938-2018, sjå ættesoge for Dale., Martin Alvheim, tekstilarbeidar, emissær og yrkessjåfør, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 163], g.m. Kari 19**-, dtr. åt Nelly og Olav Andersen, tekstilarbeidarar, Dale.

Born:

Ove Magne 19**-.
Bjarte 19**-.
Nina Oliva 19**-.
Odd Kåre 19**-.


Angeltveit Asbjørn 1935-1987, lastebileigar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 15 og 71 «Tunås», son åt Karolina og Noralf Angeltveit, Dale, g.m. Aud 19**-, dtr. åt Magnus Helle og k. Anna f. Rasdal b. Helle.

Born:

Ann Kristin 19**-.


Ardal Olav Knutsson 1812-, frå plasset Ardalen under Herfindal, var g.m. Marta Johannesdtr. Hesjedal bnr. 3 1.819-1899. Dei hadde ei lita stove i vika aust for brustøet åt jarnbanebrua. Dei dreiv fiske i fjorden og hadde ein liten landhandel der dei selde salta fisk og sild, brød, tobakk og andre kolonialvarer.

Born:

Knut 1843-,
Johannes 1845-1878.
Anna 1847-, g.m. Anders Olsson Faugstad, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
Kari f. og d. 1851.
Nils 1852-1861.
Anders 1855-1878.
Kari 1857-, sjå Lars Johan Jonsson, ættesoge for Dale.
Marta 1869-1963, sjå Olai Andreas Olsen, ættesoge for Dale.
Ågota 1871-,

B

Blomdal Johannes Johannesson 1915-1980, elektromontør, sjå bnr. 136 og 146 og Blomdal bnr. 1, g.m. Klara f. Tunes 1917-1990

Born:

Laila 19**-, g.m. elektrikar
Odd Knutsen 19**-, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.


Boge John Johannessen 1906-1987, tekstilarbeidar g.m. Jenny f. Langeland. 1906-1975.

Born:

Agnar 19**- sjå nfr.
Marit 19**-, sjå Sverre Erdal.
Jarle 19**-.


Boge Peder 1910-1981, elektrikar, sjå bnr. 127 og 129 son åt gardbrukar Nils Boge og kona Brita Nilsdtr. g.m. Astrid Olava 1904-1977, dtr. åt mylnearbeidar Berge Tysse, Tysse i Hosanger.

Born:

Birger 19**-, elektrikar, b. Stanghelle,
Per Arne 19**-, landpostbod, b. Stanghelle.


Boge Johannessen Agnar 19**-, tekstilarbeidar, sjå bnr. 115 og John Boge ofr., g.m. Gerd 1935-1990, dtr. åt gardbrukar Ole S. Dyrhovden, Samnanger og kona Margrethe.

Born:

John Olav 19**-.
Arild 19**-.
Geir 19**-.
Kjell 19**-.
Egil 19**-.


Boge Per Arne Pedersson 19**-, landpostbod, sjå ofr. og bnr. 97, g.m. Marit 19**-, lærar, dtr. åt bonde Karl Nærum og kona Martha, Gjerpen i Skien.

Born:

Erik 19**-.
Ingunn 19**.

D

Dale Inge 19**-, målar, son åt smed Ivar Dale og kona Ingeborg f. Dale, sjå Dale bnr. 4, 19, g.m. Ingebjørg 19**-, lærar, dtr. åt gardbrukar Olav Grøsvik bnr. 3 og kona Liv f. Svoldal. Sjå Grøsvik bnr. 3.

Born:

Trude 19**-.
Kjartan 19**-.


Dalseide Nils Lars 19**-, byggjeleiar, g.m. Laila 19**-. Sjå eigarliste Stanghelle bnr. 101 og Johannes Dalseide og Leofred Vaksdal, ættesoge for Dale.

Born:

Truls 19**-.
Ingrid 19**-.


Danielsen Guttorm 1925-1977, tekstilarbeidar, sjå bnr. 169 og Martin Danielsen, Dale g.m. Nora Johanna 19**-, sjå Johannes P. Hop, sjå ættesoge for Dale.

Born:

Tove 19**-, g.m. Leif Verpelstad, Stanghelle, eigarliste Stanghelle bnr. 201.
Martin 19**-, tekstilarbeidar, Stanghelle.
Terje 19**-, skogsagronom, Stanghelle.
Unni 19**-.
Eva 19**-.

E

Eide Magnar 1925-1999, tekstilarbeidar, sjå bnr, 104, son åt Borghild og Johannes Eide, Voss, g.m. Oddny 19**-, tekstilarbeidar, sjå Bjarne Larsen, sjå ættesoge for Dale.


Born:

Terje 19**-.
Ingunn 19**.


Eikefet Mons 1923*2013-, tekstilarbeidar, sjå bnr. 134, son åt Johannes og Martina Eikefet, Vikanes, g.m. Margit 1919-1986, tekstilarbeidar, dtr. åt Gjertrud og Ivar Horvei, Voss.

Born:

Eli Marit 19**-.
Johannes 19**-.


Engja Helge 1925-2005, skulesjef, son åt skulestyrar Nils Engja og kona Mathea, Florø, g.m. Målfrid 1929-2007, dtr. At fiskar Andreas Strømmen og kona Dorthea, Hovdevåg. Sjå eigarliste Stanghelle bnr. 149 og 152.

Born:

Kari Margrete 19**-.
Gunhild Dorthea 19**-.


Erdal Sverre 1931-2007, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 107, son åt Sigrid og Thomas Erdal, Skår. Eidfjord, g.m. Marit 19**-, tekstilarbeidar, sjå John Boge, Stanghelle.

Born:

Jorunn 19**-,
Svein 19**-.

F

Farestveit Nils Ingvard 19**-, banereparatør NSB, sjå bnr. 252, son åt banearbeidar Sigvald Johan Farestveit, Stavenes bnr. 10, og kona Brita f. Verpelstad. Sjå Verpelstad bnr. 2, g.m. Arnhild 19**-, dtr. At postopnar Martin Akselsen og kona postassistent Marie Akselsen, Hinna.

Born:

Britt Marie 19**-.


Faugstad Sigmund 19**-, bygningsarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 36, Fokstad/Faugstad bnr. 1, son åt Karl Martin og Katrina Sofie Faugstad.


Faugstad Åsmund Karlsson 1918-2015, tekstilarbeidar, sjå Fokstad/Faugstad bnr. 1 og eigarliste Stanghelle bnr. 25, g.m. Erna Magdalene 1919-2015, dtr. åt skippar Ole Iver Martin Raknes f. 1887 og kona Magdalene f. Holte 1888, bustad Malvik kommune.

Born:

Karl Martin 1945,2015 sjå nfr.
Åshild Marie 19**-, kontordame, Stanghelle.


Faugstad Karl Martin Åsmundsson 1945-2015, sjå ofr., linjearbeidar, b. bnr. 227, g.m. Elsa 19**, lærar, dtr. åt bonde Martin Sellie og kona Aasta, Røra.

Born:

Oddbjørn 19**.


Fjellanger Jakob 1914-1989, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 43, 228 og 229 son åt Torbjørg og Jakob Fjellanger, sjå ættesoge for Dale. G.m. Borghild Bertine 1912-1996, tekstilarbeidar, dtr. åt smed Andreas Olsson Mjelde og kona Hilda Kristine f. Hekland, sjå Haus s. 75.

Born:

Jan 19**, maskinist, Stranda, Sunnmøre, g.m. Liv i. Rønneberg.
Roy Arnljot 19**, cand. mag. Bergen, g.m. Frida f. Nordås.


Fosse Harald 1917-, likningssjef, som åt treskjerar Anders Fosse og kona Ingebjørg f. Tyssen, b. Tyssen i Evanger, g.m. Eidrun 19**-, dtr. åt gardbrukar Anders Tyssen og kona Josefine f. Straume. Sjå Straume, Sprakateigen.

Born:

Astrid 19**-, husmorvikar, g.m. maskininstallatør Jon Bordal, Øvre Årdal.
Einar 19**-, bilmekanikar, g. m. Synneve Hægrenes, b. Førde i Sunnfjord.
Ingvild 19**-, g.m. elektrikar Nils Lien frå Samnanger, b. Stanghelle.


Fossmark John 1899-1961, banevaktar, sjå bnr. 28 og 52, son åt Marta og Nils Fossmark bnr. 3, g.m. Klara 1911-1979, dtr. åt kommunearbeidar Oluf Vikebø og kona Marie, Bergen.

Born:

Jorunn Karin 19**, g.m. Øystein Tysse, sjå nfr.


Fossmark Birger Johan 1920-1993, banereparatør ved N.S.B., sjå bnr. 24, son åt Anna og Lars Andreas Fossmark bnr. 1, g.m. Solveig Mary 1925-2001, dtr. åt Otto Helgesen, Norderhov og Gudrun f. Åsheim.

Born:

Finn 19**-,
Wenche 19**-.


Fyllingslid Johan 1910-1994, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 34 og 112, son åt Synneva og Ole J. Fyllingslid, Hesjedal bnr. 3, arbeider med sagbruk og båtbygging, g.m. Margit 1911-2008 dtr. åt Brita og Johannes N. Stanghelle bnr. 4.

Born:

Terje 19**-.


Fyllingslid Sverre 1917-1995, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 109, son åt Synneva og Ole J. Fyllingslid, Hesjedal bnr. 3, g.m. Sigrid 19**-, dtr. åt Anders M. Helle og kona Johanna, Stanghelle bnr. 15.

Born:

Asbjørn 19**-.
Svanhild 19**-.

G

Gregersen Olav 1925-2015, tekstilarbeidar, sjå bnr. 98, son åt småbrukar Andreas Gregersen og kona Severine f. Fjellby, Vossestrand, g.m. Astrid 19**-, dtr. åt gardbrukar Nils Midtun og kona Ingebjørg f. Arnetveit, Vossestrand.

Born:

Kari 19**-.


Gregersen Gunnar 1928-2015, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 108 og 143, son åt småbrukar Andreas Gregersen og kona Severine f. Fjellby, Vossestrand, g.m. Anna 19**-, dtr. åt gardbrukar Nils Haga og kona Brita f. Kløve, Vossestrand.

Born:

Arne 19**-.
Nils Bjarne 19**-.
Steinar 19**-.


Grenasberg Odd 1933-2023, tekstilarbeidar, sjå bnr. 91 og 157, son åt Bertha og Magnus Grenasberg, Dale, g.m. Asta Marie 1935-2007, dtr. åt anleggsarbeidar Max Klementsen og kona Oline Veland.

Born:

Leif 19**-.
Elin 19**-.
Tore 19**-.
Mona 19**-.


Grønsdal Arthur 19**-, maskinsjef ved N.S.B. sjå eigarliste Stanghelle bnr. 133 og 135, son åt småbrukar og anleggsarbeidar Anders Grønsdal og kona Agny, Samnanger, g.m. Gerd 19**-, dtr. åt kommunearbeidar Hermann Pedersen og kona Amanda, Kongsberg.

Born:

Lisbeth 19**-.
Terje 19**-.


Grøttå David Andersson 1915*-, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 42 og Grøtå bnr. 1, g.m. Magnhild 19**-, dtr. åt kommunearbeidar Georg Rasmussen og kona Ingeborg, Nordvik i Fana.

Born:

Dagfinn 19**-, sjå nfr.
Annborg 19**-.


Grøttå Dagfinn Davidsson 19**-, sjå ofr. tekstilarbeidar, g.m. Sylvi Berit f. Bjørndal 19**- frå Bergen. Huslyden flytt til Selje 1971.

Born:

Nina 19**-.
Johnny 19**-.


Gullbrå Sigmund 19**.-, skulestyrar ved Dale ungdomsskule, son åt Anders Gullbrå og kona Brita f. Trefall, b. Bindingsbø, Eksingedalen, g.m. Odny 19**-, dtr. åt fiskar og bonde Karl J. Toska og kona Anna f. Manger, b. Toska i Nordhordland.

Born:

Birger 19**-.
Kjell Atle 19**-.

H

Haugland Arnfinn Johan 1900-1989, stasjonsmeister ved NSB, son åt Kristen og Ingeborg Haugland, Dale, b. bnr. 182-183, g.m. Anna 1905-1994, sjå Jakob A. Fjellanger, ættesoge for Dale.

Born:

Inger 19**-, fullmektig, b. Minde, g.m. ekspeditør Arvid Rydland. Sjå eigarliste Stanghelle bnr. 265.
Tordis 19**-, g.m. lagersjef Kai Persson, Ängelholm, Sverike.
Kurt 19**-, arbeidsformann, b. Lidkøping, Sverike g.m. Sigriður Augustdottir.
Jane 19**-, g.m. fotograf Egon Krisehausky, Norrkøping, Sverike.


Helle Anders Monsson 1889-1959, anleggsarbeidar ved NSB, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 15 og Helle bnr. 6, g. m. Johanna Nilsdtr. Stanghelle 1894-1954, bnr. 4 .

Born:

Magnus 19**-, banemeisterassistent NSB b. Indre Arna, g. m. Magnhild Liadal, Årsta, f. 19**.
Sigrid 19**-, g.m. Sverre Fyllingslid, Stanghelle eigarliste Stanghelle bnr. 109.
Nils 19**-, jernbanefullmektig, g.m. Nancy Ulevik, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
Kristian 19**-, diakon, Oslo, g.m. Klara Refvik, Vågsøy.
Kåre 19**-, vingsersjant, Joa, Stavanger, g.m. Signe, dtr, åt Olava og Lars Heien, Reddal ved Grimstad.


Hesjedal Karl Normann Knutsson 1919-1977, tekstilarbeidar, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne. bnr. 87 og Hesjedal, Dale sokn bnr. 1, g.1.g.m. Astrid Stanghelle, sjå nfr. Anders Jakobsson Stanghelle.

Born:

Bjørg 19**-.
Asbjørn 1944-1973.
Ivar 19**-.
Karin Marit 19**-.

Karl Normann g. 2.g.m. Solfrid Karlotte f. Sivertsen, Borgfjord, Lofoten.

Born:

Evy Wenche 19**-,
Sissel 19**-.
Jane Randi 19**.
Trine Merete 19**-.


Hosaas Arnfinn 19**-, tekstilarbeidar, b, i Kvinnherad frå 1971, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 97, son åt anleggsarbeidar Martin Hosaas og kona Elisabeth, Tysse i Samnanger, g.1.g.m. Gullborg Olsen 1932-1953, frå Odda.

Born:

Arne 19**.

Arnfinn g.2.g.m. Målfrid 1928-2002, dtr. åt handelsmann Thorvald Baug og kona Lilly, Lerøysjøen.

Born:

May Elisabeth 19**-.


Høyland Alf Theodor 1918-, fyrbøtar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 26 og 180, son åt Torbjørg Soltvedt f. Lie, sjå Jakob Fjellanger, ættesoge for Dale., g.m. Aslaug Kristina 1916-1999, dtr. åt smed Andreas Olsson Mjelde og kona Hilda Kristina f. Hekland. Sjå Haus s. 75.

Born:

Knut Arne 19**-.
Gerd Torild 19**-.


Hvidsten Sigurd Johan 1915-1992, tekstilarbeidar, sjå Leonhard Hvidsten, ættesoge for Dale., g.m. Annie 19**-, dtr. åt Johan J. Stanghelle. Sjå eigarliste Stanghelle bnr. 12. Annie g.1.g.m. Arvid Elstad, Mo i Rana.

Born i 1.e:

Irene 1956-2001.


Hvidsten Simon 19**-, el.montør, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 137, son åt Aslaug og Sverre Hvidsten, Dale g.m. Bjørg Solveig Brynjulvsdtr. Bolstad 19**-.

Born:

Geir Magne 19**-.
Siri 19**-.
Brynjulv 19**-.
Sverre 19**-.

J

Johnsen John 1900-, elektromaskinist, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 184, son åt snikkar Ole Johnsen og kona Ingeborg f. Thomassen, Vaksdal, g.1.g. 1924 m. Brita Vik, Sauda, d. 1924. John g.2.g. med Edla 1908-1944, syerske, dtr. åt Maren og Brynild Hverven, Oslo.

Born:

Ingrid 19**-, g.m. dr. Odd Krogstad frå Lillestrøm, b. Skien.
Grete 19**-, flyvertinne, g.m. avdelingssjef Hench Auerbach, Nairobi, Kenya.
Terje 19**-, flymekanikar, Oslo.


Jordalen Kåre Henry 19**-, maskinførar, son åt gardbrukar Henrik Jordalen og kona Cora, Stalheimsøy, Vossestrand, Kåre er g.m. Elin Ragnhild 19**-. Sjå Alf Hesjedal, ættesoge for Dale. og Stanghelle eigarliste Stanghelle bnr. 245.

Born:

Arnkjell 19**-.
Lena 19**-.


K

Kallestad Nils 1926-2011, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 166, son åt småbrukar og anleggsarbeidar Jens Kallestad og kona Karianna, g.m. Anne Marie 1934-2014, tekstilarbeidar, dtr. åt småbrukar og anleggsarbeidar Johannes Svendheim og kona Johanna f. Tveiten, Hosanger.

Born:

Jarle 19**-.
Arne 19**-.


Kleiven Erling 1927-2003, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 69, son åt snikkar Lars Kleiven og kona Astrid f. Svanø frå Bergen, b. Vevning, g.m. Brita 19**-, tekstilarbeidar, dtr. åt gardbrukar Johannes Romslo og kona Gjertrud f. Rørbakken, sjå Haus s. 362.

Born:

Atle 19**-.
Reidar 19**-.
Jorunn 19**-,


Klever Rolf 19**-, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 21, g.m. Kitty 19**-, dtr. åt Anna og Bernhard Knutsen, Vaksdal.

Born:

Rolf Kristian 19**-.
Helge Bernhard 19**-.
Arild 19**-.
Thore 19**-.


Knutsen Hilmar 1922-2003, sjømann, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 35, son åt Anna og Bernhard Knutsen, Vaksdal, g.m. Kirsten 19**-, dtr. åt Brita og Anders J. Stanghelle eigarliste Stanghelle bnr. 10.

Born:

Aud 19**-, g.m. Ole Johan Thunes, Espeland.
Åge 19**-, verkstadarbeidar, Stanghelle.


Krogsrud Thomas 1931-2003, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 65, son åt mylnearbeidar Ole Thomas Krogsrud, Vaksdal, og kona Hilda Marie, g.m. Olaug Borghild 1929-2001, tekstilarbeidar, dtr. åt Borghild og Olaf Mikkelsen, ættesoge for Dale.

Born:

Anne Grethe 19**-.
Oddvar 19**-.

L

Langhelle Nils 19**-, sjå Severin Langhelle, sjå ættesoge for Dale. , tekstilarbeidar, g.m. tekstilarbeidar Klara Mikalsdtr. Hisdal 19**-. Sjå eigarliste Stanghelle bnr. 267 og 268 og Fokstad bnr. 4.

Born:

Ottar 19**, industriarb., Tyristrand, g.m. Else Marie f. Andreassen.
Gerd Åse 19**-, g.m. snikkar Hilmar Sleen, Skulestadmo, Voss.
Liv Jane 19**-.


Langhelle Arvid 19**-, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 130, son åt anleggsarbeidar Nils Langhelle, Bruvik, og kona Sofia f. Bruvik, g.m. Birgit Solfrid 19**-, dtr. åt anleggsarbeidar Severin Gullbrå og kona Ingeborg f. Bergo, Eksingedalen.

Born:

Arnstein 19**-.
Sæbjørn 19**-.
Iris Sofie 19**-.
Siv 19**-.
Anneli 19**-.
Linn Kari 19**-.


Lie Paul Robert 19**-, styrmann, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 131, son åt Hanna og Peder Lie, Nordvikja, Smøla, g.m. Inger 1927-2023, dtr. åt Johanna og Anders Rørbakken, eigarliste Stanghelle bnr. 13.

Born:

Hilde Jorunn 19**-.
Per Arild 19**-.
Robert 19**-.

M

Marx Manfred 19**-, tekstiltekniker, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 197, son åt montør Willy Marx og kona Bergit f. Fossmark bnr. 5, g.m. Alette 19**-, tekstilarbeidar, dtr. åt anleggsarbeidar Wilhelm Fitje og kona Anna, Saudasjøen i Ryfylke.

Born:

Anne Bente 19**-.
Wiggo Andre 19**-.
Jan Frode 19**-.


Meland Kåre 19**-, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 141, son åt bonde Knut Meland og kona Anna, Bulken, Voss, g.m. Reidun 19**-, dtr. åt spinneri-assistent Ingvald Bruvik og kona Sofie f. Olsnes, ættesoge for Dale.

Born:

Berit 19**-.
Solveig 19**-,
Ingrid 19**-.
Anne 19**-.


Mo Johannes 19**-, sjåfør, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 179, son åt bonde Mons Mo og kona Anna, Modalen, g.m. Gunnlaug 19**-, dtr. åt linjearbeidar Jakob J. Aarhus og kona Gullborg, Evanger.

Born:

Stein Ove 19**-.
Knut Henning 19**-.


R

Ramstad Randolf elektromaskinist, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 195, son åt målarmeistar Wilhelm Ferdenley Ramstad og kona Hjørdis, Narvik, g.m. Evelyn Harriet 19**-, dtr. åt agent Erling Hjalmar Ness og kona Haldis, Innhavet.

Born:

Alf-Inge 19**-.
Eve Berit 19**-, g.m. John Tysse, Tyssebotnen,
Wilfred 19**-,
Hans Randolf 19**-,
Grete Monica 19**-.


Reinholdtsen Sigurd 19**-, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 68, g.m. Adele 19**-, dtr. åt Brita og Nils Stanghelle, bnr. 3.

Born:

Sylvi 19**-.
Torhild 19**-.
Linda 19**-.


Rene Gunnar 19**-, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 88, son åt Torbjørg og Olav Rene, Voss, g.m. Målfrid 19**-, dtr. åt småbrukar Lars Einestrand og kona Ingeborg, Masfjorden.

Born:

Åshild 19**-.
Jostein 19**-.


Risnes Helge Johannes 19**-, jarnbanefullmektig, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 186-187, son åt sjømann Kristoffer Sylta og kona Olava, Radøy, g.m. Solveig 19**-, dtr. åt Maria og Alfred Tysse, eigarliste Stanghelle bnr. 30 og 54.

Born:

May Britt 19**-.
Frode 19**-.
Bente 19**-.
Ole Kristian 19**-.


Rolvsvåg Hermann 1901-, banevaktar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 60, son åt sjømann Nils Rolvsvåg og kona Anna, Rolsvåg i Samnanger, g.m. Borghild 1910-, dtr. åt Borgny og Haldor Stanghelle bnr. 1.

Born:

Bjørg 19**-.


Rødland Nils 19**-, lensmannsbetjent, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 15, 215 og 216, son åt bonde Knut Rødland og kona Martha, Bergsdalen, g.m. Eva 19**-, dtr. åt Judith og Anton Hesjedal, sjå ættesoge for Dale.

Born:

Knut 19**-.
Arve Martin 19**-.
Grete 19**-.


Rørbakken Anders 1891-, banevaktar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 13, son åt Knut og Ingeborg Mykkeltveit, Evanger, g.m. Johanna Mikalsdtr, 1900-, sjå Fokstad/Faugstad bnr. 4 og Samnanger II s. 48.

Born:

Inger 19**-, g.m. Paul Robert Lie, eigarliste Stanghelle bnr. 131.
Malvin 19**-, lagerarbeidar i NSB.
Kåre 19**-, tekstilarbeidar, g.m. Reidun Nordvik 19**- sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
Monrad 19**-, sjå nfr.
Astrid 19**-, g.m. Kristian Hansen frå Løten, b. Lillestrøm.


Rørbakken Monrad Andersson 19**-, sjå ofr., tekstilarbeidar, g.m Aud Hildebjørg 19**-, dtr. åt Alvhilde og Halvdan Bruvik, Valevåg.

Born:

Bjørg 19**-.
Arne-Jostein 19**-.
Magne :19**-.


S

Samuelsen John 1925-2012, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 41, 48 og 51, son åt Bernt Andreas Samuelsen, ættesoge for Dale., g.m. Signe Djukastein 1930-2011.

Born:

Bjørn 19**-.
Sigrun 19**-.
Arne 19**-.
Bjørg 19**-.


Samuelsen Arne 1933-1998, snikkar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 95, son åt Ingeborg og Sigurd Andreas Samuelsen, ættesoge for Dale., g.m. Ada 19**-, dtr. åt gardbrukar Annanias Sæterhaug og k. Anna, Samnanger.

Born:

Inge 19**-.
Kjell-Arne 19**-.


Sellevold Olav Øyvind 1914-1978, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 155, son åt Karolina og Einar Sellevold, Dale, g.m. Gunnlaug 1917,2004, tekstilarbeidar, dtr. åt Maria og Martin Hop, ættesoge for Dale.

Born:

Agnar 19**-, mekanikar, g.m. Ester Mary Lie.
Gunnar Harald 19**-, tekstilarbeidar, g.m. Ragnhild 19**-, sjå Ingvald Rønhovde, ættesoge for Dale.


Sellevold Arne 19**-, målar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 75, 126, 128 og 132, son åt Ovidia og Alvin Sellevold, Dale, g.m. Reidun 19**, dtr. åt Jenny og Olav Hesjedal, ættesoge for Dale.

Born:

Jane Helen 19**-.
Arnt Olav 19**-.
Marianne 19**-.


Soltvedt, Egil 1942-2007, avdelignsassistent, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 174, son åt Petra og Malvin Andreas Soltvedt, Dale, g.m. Magnhild Bjørg 19**-, kettlerske i Dale Fabrikker, dtr. åt Ingrid og Theodor L. Seim, Mønshaug, Voss.

Born:

Magne 19**-,
Trond Egil 19**-,
Mette 19**-.
Rune 19**-.


Stanghelle Jakob Olsson 1857-1950, smed, sjå Stanghelle bnr. 7 og eigarliste Stanghelle bnr. 11, g. 1884 m. Anna Johannesdtr. Jamne bnr. 12 1860-1925.

Born:

Sigrid 1885-1954, syerske, ug. b. Stanghelle.
Ole 1887-1960, banevaktar, b. Helle bnr. 22.
Johannes 1888- motorreparatør, b. Igerøy, Vega kommune.
Anders 1890-1969 sjå nfr.
Brita 1892-, g.m. Nils Stanghelle bnr. 3,
Mons 1893-1986, reparatør, b. Stanghelle bnr. 7 og eigarliste Stanghelle bnr. 11.
Anna 1895-, g.m. Johannes M. Helle, bnr. 6,
Johan 1898-1958, sjå nfr.
Mathilda 1901-, g.m. konduktør Søren Myklebust frå Uskedal i Kvinnherad, b. Nesttun.
Thomas f, og d. omlag år 1900.
Thomas 1902-1975, sjå nfr.
Johanna f. omlag 1905 d. 1 år gamal.


Stanghelle Anders Jakobsson 1890-1969, sjå ofr., baneformann, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 10, g.m. Brita 1894-1946, sjå Anders Stanghelle, ættesoge for Dale. .

Born:

Alf 1916*-, sjå nfr.
Johanna 1918-, sjå Bertin Hesjedal, ættesoge for Dale.
Astrid 1919- g.1.g.m. Karl Normann Hesjedal, Stanghelle, g.2. g.m. sjømann Hjalmar Sundnes, Røvde.
Bjarne 19**-, fabrikkfunksjonær, g.m. Signe Land. Ski.
Egil 19**-, elektromontør, g.m. Gerd Raknes, Stanghelle.
Jakob 19**-, sjå nfr.
Kirsten 19**-, g.m. Hilmar Knutsen, eigarliste Stanghelle bnr. 35.
Reidar 19**-, baneformann.


Stanghelle Johan Jakobsson 1898-1958, sjå ofr. linjeformann i B.K.K., sjå eigarliste Stanghelle bnr. 12, g.m. Ingeborg 1904, dtr. åt mylnearbeidar Mons Bernes og kona Anna f. Hansen, Vaksdal.

Born:

Arthur 1928-1929.
Annie 19**-, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 12 og Sigurd Johan Hvidsten, Stanghelle.


Stanghelle Thomas Jakobsson 1902-2011, sjå ofr. og bnr. 16, fagarbeidar i BKK, g.m. Johanna Blomdal bnr. 1 1904-1974,

Born:

Gerd 19**-, g.m. spinneriassistent Johnny Samuelsen, Mosby, Arendal, sjå Sigurd A. Samuelsen, ættesoge for Dale.
Thoralf Johan 19**-, tekstilarbeidar, Stanghelle.
Svein Jarle 19**-, mekanikar, Stanghelle.


Stanghelle Alf Andersson 1916-, sjå ofr., sjømann og tekstilarbeidar, g.m. Hildur 1917-, dtr. åt Maria og Knut Høvik, Eksingedalen.

Born:

Reidun 19**-, sjå Arne Petersen, ættesoge for Dale.
Marie Berit 19**-, g.m. Eivind Gjelsvik, Stanghelle.
Agnes Karin 19**-, g.m, Thorstein Solbakken, Hylkje.


Stanghelle Jakob Andersson 1919-2003, sjå ofr. og eigarliste Stanghelle bnr. 110, g.m. Solveig 19**-, dtr. åt småbrukar Annanias Sæterhaug og kona Anna, Samnanger,

Born:

Harald 19**-.
Per Ove 19**-.


Stanghelle Arthur 1936-1996, røyrleggjar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 122, son åt Sigrid og Johannes Olai Stanghelle, Dale, g.m. Liv Ingrid 19**-, dtr. åt møbelsnikkar Lars Otterstad og kona Anna, Eidslandet.

Born:

Jan 19**-.
Mette 19**-.


Steinsland Johannes 1929-2015, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 67, g.m. Anna 19**-, dtr. åt Bernt Andreas Samuelsen, ættesoge for Dale.

Born:

Jarle 19**-.
Geir 19**-.
Berit 19**-.
Mona 19**-.


Søndergaard Henning Jensen 1924-1992, murmeistar, f. i Danmark, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 211, g.m. Marit 1930-1993, dtr. åt Martin Hop, ættesoge for Dale.

Born:

Magni Hop 19**-, g.m. Knut Seim. Sjå Olav Seim, ættesoge for Dale.
Toni Harald 19**-.
Nina 19**-.

T

Thunestvedt Borgvald 1917-2003, son åt Anders Bernhard Thunestvedt, Dale, ullklassifisør, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 20, 22 og 66, g.m. Ada Konstance 19**-, sjå Magnus Grenasberg, ættesoge for Dale.

Born:

Richard 19**-,
Wivian 19**-.
Anny Beate 19**-.


Thunestvedt Nils Leonhard 19**-, son åt Jens Andreas Thunestvedt, Dale, målar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 118, g.m. Ingeborg Marie 1921-2002, dtr. åt bonde og vegtilsynsmann Martin Dagestad og kona Ingebjørg, Bulken, Voss.

Born:

Ingunn Irene 19**-, avdelingshjelp, Bergen.
Margot Johanne 19**-.
Nina Marie 19**-.


Tysse Alfred 1906-1993, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 30 og 54, son åt Olianna og Nils Tyssebotn, g.m. Maria 1904-1987, tekstilarbeidar, dtr. åt gardbrukar Gudmund Molvik og kona Guri Larsdtr. f. Brekkhus, Evanger. Sjå Hosanger 2.del s. 114-115 og s. 386-387.

Born:

Gerd 19**-, g.m. Per Myrtvedt, Blomsterdalen.
Erling 1933-2015, sjå nfr.
Gunnvald 1934-2012, tekstilarbeidar, Stanghelle.
Solveig 19**-, g.m. Helge Risnes, Stanghelle.
Øystein 19**-, sjå nfr.
Kåre 19**-, sjåfør, Stanghelle, g.m. Liv Schive.


Tysse Ingvald 19**-, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 72, son åt Bernhard og Othilie Tysse, Hosanger, g.m. Ragnhild Målfrid 19**-, dtr, åt bonde Josef Alvseike og kona Randi, Øvre Vats. Sjå Hosanger I, 2.del s. :128-129.

Born:

Bernt-Ove 19**-.
Jan 19**-.
Roald 19**-.
Hein 19**-.


Tysse Erling Alfredsson 1933-2015, sjå ofr. og eigarliste Stanghelle bnr. 73, tekstilarbeidar, g.m. Helga 1928-2016, dtr. åt Ingeborg og Johannes Grøsland, ættesoge for Dale.

Born:

Asbjørn Johan 19**-.
Ingunn Margrethe 19**-.
Evelyn 19**-.


Tysse Øystein Alfredsson 19**-, sjå ofr. snikkar, g.m. Jorunn Karin 19**-, dtr. åt Klara og John Fossmark, Stanghelle bnr. 28.

Born:

John Arne 19**-.
Monica 19**-.

V

Veka Bernt 19**-, tekstilarbeidar, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 154 og 161, son åt Margretha og Eirik Veka, Bulken, Voss, g.m. Solveig 19**-, sjå Birger Johan Øie, ættesoge for Dale.

Born:

Grethe Marit 19**-.
Jane 19**-.
Bjørn Egil 19**-.
Solbjørg 19**-.


Verpelstad Bjarne Martin 19**-, sjå Birger Verpelstad, Dale, tekstilarbeidar, b. eigarliste Stanghelle bnr. 266, g.m. Nelly Sofie 19**-, dtr. åt gbr. Sigurd Hamre og kona Borghild Elide f. Østhus, Ølen i Sunnhordland.

Born:

Bjørn Terje 19**.
Magne Emil 19**-.


Verpelstad Leif 19**-, sjå Birger Johan Verpelstad, ættesoge for Dale., og eigarliste Stanghelle bnr. 201, tekstilarbeidar, g.m. Tove 19**-, dtr. åt Nora Johanna og Guttorm Danielsen, Stanghelle bnr. 169.

Born:

Heidi 19**-.
Leif-Helge 19**-.


Vågen Otto 1921-1993, ordførar 1968-1969, tidl. likningssjef, no kontorsjef i Vaksdal kommune, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 203, son åt Anna og Gustav Vågen, Dale, g.m. Gunnlaug Helga 1921-2015, dtr. åt Johannes Kristoffer Dale, ættesoge for Dale.

Born:

Arnhild 19**-, g.m. Gunnar Furubotn, Vaksdal.
Helge 19**-,


Vågen Paul 19**-, dessinatør i D.F. sjå eigarliste Stanghelle bnr. 117, son åt Anna og Gustav Vågen, Dale, g.m. Berit Johanna 19**-, sjå Knut Verpelstad, ættesoge for Dale.

Born:

Heidi 19**-.
Anne Grete 19**-.
Per Henning 19**-.
Doris Beate 19**-.
Sirikit Kari 19**-,


Vågen Arnold Gustav 1929-1999, lagersjefassistent, son åt Anna og Gustav Vågen, Dale, sjå eigarliste Stanghelle bnr. 253 og Dale bnr. 379, g.m. Lilly 1928-2006, dtr. åt Hilda og Leif Knutsen, Dale, sjå Larsine og Bjørnvald Vatle, ættesoge for Dale.

Born:

Arne 1954-1974.
Bjørn 1956-1961.
Lisbeth 19**-.
Vidar Gustav 19**-.


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy