Bergsdalen Innhald

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag < Bygdebøker for Vaksdal


Bergsdalen , Ei fjellbygd i Hordaland, b. I, er delt inn i fleire ulike bolkar med artiklar. Samt gards og ættesoge for Bergsdalen.

Den vesle fjellbygda med 11 gardar, har høyrt til 3 ulike kommunar. Voss 1837-1885, Evanger 1885-1964 og frå 1964 Vaksdal kommune.

Opplysningane er lagt ut med samtykke frå Bergsdalen jordbrukslag.


Innhald

sidetal i boka
s. 9
s. 12

 

NATURTILHØVE OG BUSETNAD
s. 15
s. 26
s. 31
s. 34

 

EIGAR OG BRUKARSOGE, av Lars Schjærven.
M/foto av kvart bruk. Tekst til bileta av Erik Aadland.
  • Røydland, gnr. 69 i Evanger, gnr. 70 i Vaksdal.
s. 45
  • Småbrekke, gnr. 70 i Evanger, gnr. 71 i Vaksdal.
s. 62
  • Kaldestad, gnr. 71 i Evanger, gnr. 72 i Vaksdal.
s. 73
  • Haltestad, gnr. 72 i Evanger, gnr. 73 i Vaksdal.
s. 87
  • Berge, gnr. 73 i Evanger, gnr. 74 i Vaksdal.
s. 106
s. 121
s. 126
s. 144
  • Brekke, gnr. 77 i Evanger, gnr. 78 i Vaksdal.
s. 165
s. 188
  • Fosse, gnr. 79 i Evanger, gnr. 80 i Vaksdal.
s. 206
s. 222
s. 227
s. 228
s. 232

 

NÆRINGSVEGAR. SAMFERDSLA. FOLKELIVET.
s. 233
s. 255
s. 257
s. 261
s. 269
s. 271
s. 274
s. 282
s. 285
s. 298
s. 310
s. 315
s. 317
s. 340
s. 343
s. 350
s. 351
s. 352
s. 359
s. 365
s. 369
s. 372
s. 375
s. 380
s. 388
s. 390
s. 394
s. 397
s. 412
s. 417
s. 422
s. 423
s. 429
s. 432

 

KYRKJA. SKULEN. LAGSLIVET.
s. 443
s. 454
s. 455
s. 464
s. 475
s. 477
s. 483
s. 488
s. 491
s. 495
s. 504
s. 508
s. 512
s. 515

 

YMSE LOVER OG DOKUMENT.
s. 517
s. 521
s. 522
s. 525
s. 526
s. 529
s. 531
s. 533
s. 535


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy