Evangerboka band I

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal


Evangerbok band I, inneheld gards og ættesoge for dei 8 øvste gardar i Eksingedalen. Frå Fosse til Gullbrå.

Opplysningane er lagt ut med samtykke frå Voss Bygdeboknemn.


Innhald

sidetal i boka
s. 5
s. 8
Gnr. 31 i Evangers. 498
Gnr. 32 i Evangers. 510
Gnr. 33 i Evangers. 525
Gnr. 34 i Evangers. 541
Gnr. 35 i Evangers. 557
Gnr. 36 i Evangers. 569
Gnr. 37 i Evangers. 588
Gnr. 38 i Evangers. 605


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy