Bindingbø

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Evangerboka band I


Gards og ættesoge for Bindingbø.


Gnr. 63 Bindingbø

Tidlegare gnr. 32 i Evanger kommune.

Høgd over havet er 420 meter.


Innhaldsliste

INNLEIING

Namnet Bindingbø er ei samansetjing med , som tyder gard. 1. leden kan opphaveleg vera mannsnamnet birning, som har vore utbreidt i vossabygdene tidlegare. Namnet birning er ei avleiding av bjørn. Det kan vera tenkjeleg at garden har fenge dette namnet fordi det er bjørnsgjengt i omkvervet ved garden. - I Norske Gaardnavne er ogso nemnt ei tridje mogelege forklåring: garden kan vera bygd, eller folkesett, av folk frå Bidne (gamalnorsk Birnin), Vossestrand. - «Birningar» skulle då tyda menn frå Bidne. Tidl. skriftformer: Binningbøe 1611, Beningebøe 1630, Bindingsbøe 1667, Bindingbøe 1723. Det heiter: «Han bur pao Bindingabø, ska te Bindingabø».

Gl. skyld 1/2 laup smør.


EIGARAR:

1647-1727: Prestebordet åtte og bygsla 1/2 laup smør.


BRUKARAR:

1612-13 føre skattemanntalet Sjur som brukar, øydegardsmann. 1614 var Amund øydegardsmann. 1619-31 var Anders øydegardsmann. 1624 betalte han 9 mk. smør i leidang. 1629 var han brukar av 1/2 laup. 1632-34 var Knut brukar. 1634 var han utarma og slapp betala skatt, garden delvis øyde. 1633 var Anders brukar saman med Knut, utarma.


1640-61 var Håkon Pederson brukar. 1640 betalte han unionsskatt etter ytste evne med 1/2 ort, 1643 unionsskatt 1 1/2 ort, 1645 kontribusjonsskatt 1/2 rdl. Same året betalte han og kona Anna koppskatt med 8 skill. kvar. Husfolk: «Mand och quinde». 1646 betalte han 8 skill. for å få skyssplikta bortteke. 1647 var han brukar av 1 laup og i 1657 av 1/2 laup.

Born:

a. Peder, f. 1629, neste brukar.
b. ei dotter.

Håkon Bindingbø vart gravfest i Hamre 1677, 93 år gamal.


1657-1711 var Peder Håkonson leiglending, fram til 1661 saman med faren. 1657 betalte han krøterskatt for 1 hest, 1 okse, 8 kyr, 2 kviger, 1 geit og 9 sauer med 7 mk. 7 skill. 1691 var Peder brukar av 1/2 laup. Peder var fødd 1627. Kona hans var dotter til Ole Ivarson Bindingbø, og i 1677 møtte han i retten på vegner av kona, men ein veit ikkje kva ho heitte. 1664 er sagt at garden var halv øydegard.

Born:

a. Anna, g. 1684 Ingebrigt Johannesson Lavik, Modalen, f. kr. 1659, husmann Gullbrå.
b. Ole, f. 1664, neste brukar.
c. Håkon, f. 1680, brukar på Ekse, Brukarar.
d. Synneva, f. 1683.

Etter matrikkelen 1695 betalte Peder leiglendingsskatt, proviantskatt , kjolepengar og fredtoll med 1 mark 30 skill. 18. s. etter trin. 1728 var det "avbedelse» for soldat Johannes Tørresson Ullestad for legemål med Synneva Pedersdtr.


1701-22 var Ole Pederson leiglending. Etter militærrullen 1711 var han 47 år gamal, hadde ikkje tent, var gift, men hadde ikkje born. 1701 var Magne Magneson Langeland dreng på garden. 1708 var Ole brukar saman med Peder Håkonson, og 1715-22 saman med Håkon Pederson.


Håkon Pederson Ekse, f. 1680 på Bindingbø, fekk 1712 bygsel frå Niels Weinwick på Voss på 18 mk. smør i garden som han brukte til 1730, då han sa opp bygselen. Håkon døydde 1758.


Matrikkel 1723: Bindingbø er apostelgods med 2 brukarar, Olav og Håkon. Vangskyrkja (prestebordet) eig og har bygselrett til 1 pd. 12 mk., benefisert med bygsel. Ikkje husmenn, ikkje støl, lite vedaskog, ikkje kvern eller fiske; tungdriven gard, sår 2 t. havre, avlar 4 t. Fødnad: 10 kyr, 8 ungfe, 18 sauer, 2 hestar. Takst etter gamal matr. 1 pd. 12 mk. Auka 9 mk.


1729. Bygselbrev frå sokneprest Morten Ruus til Jakob Simonson Fosse på 18 mk. smør prestebordgods. Jakob Simonson, f. 1707, d. 1789, g. 1729 Magdeli Haldorsdtr. Lavik, f. 1703.

Born:

a. Simon, f. 1730, neste brukar.
b. Ein gut, df. 1733.
c. Ein gut, df. 1733.
d. Knut, f. 1734, g. 1764 Ragnhild Johannesdtr. Tyssen, f. 1734, b. Seljelid i Lindås.
e. Johannes, f. 1737, g. 1766 Synneva Johannesdtr. Hermundsdal, f. 1737, b. Seljelid i Lindås.
f. Anna, f. 1740. Trulova 1766 med Jon Johannesson Yksendal, men ho døydde straks før brudlaupet.
g. Haldor, f. 1745, g. 1771 Synneva Larsdtr. Gullbrå, f. 1741, husmann Bindingbø.


1730. Bygselbrev frå sokneprest Jørgen Harboe på 18 mk. smør prestebordgods til Nils Ingebrigtson. Nils Ingebrigtson var frå Gullbrå, g. 1731 med Kari Nilsdtr. Lavik, f. 1696, d. 1746.

Born:

a. Ingebrigt, f. 1732, brukar her.
b. Eit barn, df. 1734.
c. Marita, f. 1735, d. 1735.
d. Johannes, f. 1739, d. 1739.
e. Peder, f. 1740, d. 1740.

Nils Ingebrigtson gifte seg oppatt 1750 med Anna Olsdtr. Fosse, f. 1716, d. 1756.

Born:

a. Olaf, f. 1753. Han får skøyte på bruket i Krossen, Nygard, i Modalen som faren og stykmora Inga sat med. Ola d. 1773, knapt 20 to år gl.

Nils gifte seg tredje gong 1757 med ek. Inga Monsdtr. Krossen, Modalen, og busette seg der. Då Inga døydde i 1773 fekk Nils halvparten av bruket i Krossen og borna til Inga den andre halvparten. Sjå Nygard bnr. 3.


1757. Bygselbrev frå prosten Ruus til Simon Jakobson på 18 mk. Simon Jakobson, f. 1730, g. I 1755 med Gjertrud Olsdtr. Lavik, f. 1730, d. 1778.

Born:

a. Anders, f. 1759, d. 1778.
b. Anna, f. 1762, g. 1789 Jakob Sjurson Berstad, f. 1759, b. Berstad, Evangerboka b. I.
c. Ingebrigt, f. 1767, g. 1792 Kari Johannesdtr. Nese, Modalen, brukar her.
d. Guri, f. 1771, d. 1772.
e. Jakob, f. 1774, g. 1802 Brita Andersdtr. Lavik, f. 1764, b. Fonna i Gulen.

Simon gifte seg oppatt 1779 med Ragnhild Henriksdtr. Fadnes, f. 1745, Simon d. 1818.

Born:

a. Gjertrud, f. 1780, g. 1812 Knut Jakobson Trefall, f. 1788, b. Trefall, Brukarar.
b. Anders, f. 1782, d. 1782.
c. Anders, f. 1784, d. 1784.
d. Gunhild, f. 1785, drukna seg sjølv i Yksendalsvatnet 1808.


Ingebrigt Nilsson, f. 1732, får i midten av 1750-åra bygsel på bruket far hans hadde sete med. Ingebrigt vart gift 1757 med Guri Nilsdtr. Brakestad, f. 1730, d. 1768.

Born:

a. Kari, f. 1758, g. 1780 Sjur Larsson Langeland, f. 1758, b. Langeland, Evangerboka b. I.
b. Johannes, f. 1758, d. 1758.

Ingebrigt Nilsson gifte seg oppatt 1768 med Brita Herlaugsdtr. Kvassdalen, f. 1738, d.

Born:

a. Nils, f. 1769, g. 1790 Gjertrud Jonsdtr. Mestad, f. 1761.
b. Herlaug, f. 1770, d. 1771.
c. Guri, f. 1771, d. 1771.
d. Guri, 1. 1772, g. 1804 Herlaug Andersson Yksendal, f. 1780, b. Yksendal, bnr. 2.
e. Brita, f. 1774, g. 1800 Anders Simonson Nesheim, f. 1779, b. Nesheim , Bindingbø, bnr. 3.
f. Anna, f. 1776, g. 1811 Brynjulv Johannesson Yksendal, f. 1788, b. Salhus i 1815.
g. Begga, f. 1777, g. 1816 Nils Simonson Nesheim, f. 1776. Dei flytte med dottera Brita, f. 1818, til Årstad i 1822 som tenestefolk.

Ingebrigt Nilsson var lagrettemann 1769. Han døydde 1815.


1793. Bygselbrev frå sokneprest Jersin til Ingebrigt Simonson på 18 mk. Kår til foreldra. Ingebrigt Simonson, f. 1767, d. 1835, g. 1792 Kari Johannesdtr. Næse, Modalen, f. 1771, d. 1850.

Born:

a. Gjertrud, f. 1793, g. 1821 Lars Johannesson Lavik, f. 1791, b. Lavik, bnr. 3.
b. Ragnhild, 1. 1795, g. 1818 Knut Jakobson Horvei, f. 1798. Utv. med familien til USA 1854.
c. Simon, f. 1797, d. 1798.
d. Simon, f. 1799, g. 1826 Sigvor Andersdtr. Bindingbø f. 1803, b. Bindingbø
e. Johannes, f. 1802 g. Synneva Helgeland, Vossestrand. Paktar på Nevengaarden asyl.
f. Anders, f. 1803, g. 1833 Brita Haldorsdtr. Nes, Modalen, f. 1807, innerst Langeland. Han døydde på Bindingbø 1834.
g. Ragnhild, f. 1808, g. 1828 Gudleik Helgeson Øvre Helland, Modalen, f. 1794, bonde Øvre Helland, bnr. 5.
h. Gunhild, f. 1811, g. 1833 Mons Johannesson Eikefet, Stamnes, f. 1800, b. Eikefet, Brukarar.
i. Johannes, f. 1814, g. 1837 Synneva Johannesdtr. Helgeland, Vossestrand, f. 1816, b. Bindingbø.


Etter jordavgiftsboka 1802 var bruket verds. 160 rdl. Jordavgift 1 rdl. 18 sk. Sådde 3 t. korn, avla 10 t. Fødnaden var 12 krøter og 18 sauer. Vedaskog til husbruk.


Bnr. 1.

1838: Gl. skyld 18 mk. smør, ny 1 skylddalar 6 skill. 1855: Skyld 2 ort 15 skill. 1886: Mk. 0,86. 1980: Skm. 0,86


1822. Bygselbrev frå sokneprest Jersin til Simon Ingebrigtson på 18 mk. Same året gjev Simon foreldra kår på bruket. Simon Ingebrigtson, f. 1799, d. 1845, g. 1826 Sigvor Andersdtr. Bindingbø f. 1803, d. 1882.

Born:

a. Ingebrigt, f. 1826, g. 1850 Brita Johannesdtr. Bergo, f. 1824. Utv. til USA 1854.
b. Anders, f. 1828, g. 1854 Agate Olsdtr. Farestveit, f. 1828. Flytte til Mæland 1856.
c. Simon, f. 1829, g. 1858 Brita Olsdtr. Stamnes, f. 1829, b. Bindingbø
d. Jon, f. 1831, d. for 1834.
e. Kari, f. 1832, d. for 1843.
f. Jon, f. 1834, g. 1858 Brytteva Olsdtr. Brekkhus, f. 1825, b. Brekkhus, Evangerboka b. 1.
g. Johannes, f. 1836, d. 1843.
h. Brita, 1. 1839, d. 1840.
i. Nils, f. 1841, g. 1871 Torbjørg Olsdtr. Fjellanger, Modalen, f. 1841, b. Bindingbø.
j. Jakob, f. 1843, g. 1869 Brita Jakobsdtr. Fosse, f. 1849. Utv. til USA 1875.


1854. Kongeskøyte til Ingebrigt Simonson for 250 spd. og kår til enkja Kari Johannesdtr., og påhefte av jordavgift 5 skpr. 2 fdkr. bygg til Vangens prestebord. Ingebrigt Simonson, f. 1826, g. 1850 Brita Johannesdtr. Bergo, f. 1829.

Born:

a. Anna, f. 1851, d. 1851.
b. Anna, f. 1852, d. 1853.
c. Simon, f. 1854.
d. Johannes, f. 1854.

Ingebrigt Simonson selde bruket i 1854 til Åmund Olson Flatekvål, Modalen, for 400 spd. og kår til seljaren si mor, enkja Sigvor Andersdtr. Ingebrigt og huslyden utv. til USA. Åmund Olson, f. 1828, g. 1851 Brita Monsdtr. Lillejord, Modalen, f. 1827.

Desse borna er fødde på Evanger:

a. Gjertrud, f. 1854.
b. Ole, f. 1857.

1864 utv. huslyden til USA.


1859 selde Åmund Olson bruket til Knut Olson Nåmdal, Modalen, for 300 spd.


1860 selde Knut Olson til Ivar Nilsson Almelid, Modalen, for 200 spd. og overtaking av kåret til Sigvor Andersdtr. Ivar Nilsson var gift 1859, 31 5/12 år gl. med Brita Monsdtr. Langedal, f. 1820. Dei hadde ikkje born. Ivar drukna i 1901. Brita døydde 1887.


Matr.framlegget 1863 seier om bruket at det var 2 3/4 mål åker, 5 1/2 mål god , 4 1/2 mål medels og 18 1/8 mål ring naturleg eng. Av utslåtter og fjellslåtter 148 våger høy. Sådde 1 t. korn, 1 1/2 t. poteter. Avla 5 t. korn, 11 t. poteter, 571 våger høy. Fødnaden var 6 kyr, 1 ungfe, 10 sauer og 1 hest. God og tilstrekkeleg hamnegang. Sumarhamn vart leigd mot årleg avgift 8 skill. Vedaskog og never. 1 7/8 mil vanskeleg kløvjeveg til bygdevegen. Bruket var tungbrukt, men vanleg godt dyrka. Kornet fraus stundom. 1875 var fødnaden 1 hest, 1 okse, 6 kyr og 8 sauer. Sådde 1 t. blandkorn, 11/2 t. poteter.


1876. Skøyte frå Ivar Nilsson til brorsonen Gulleik Hansson Almelid, Modalen, for 100 spd. og kår til seljaren og kona Brita. Gulleik Hansson, f. 1852, g. 1882 Brita Olsdtr. Mestad, f. 1852, d. 1934.

Born:

a. Hans, f. 1883, g. 1913 Sofie Andersdtr. Kleppe, Gjerstad i Haus, f. 1884, lærar ymse stader, sist i Gjerstad i Haus, b. Borge.
b. Ivar, f. 1885, d. 1899.
c. Ole, f. 1887, d. 1904.
d. Nils, f. 1888, d. 1888.
e. Nils, f. 1890, ugift skogsarbeidar og farmar i Britisk Columbia.
f. Nils f. 1894, d. 1908.
g. Knut, f. 1896, ug. utdanna jurist, lærareksamen, skogskule, landbrukskurs m.v., b. i Oslo, der han etter 2. verdskrig har drive antikvarbokhandel.

I 1899 flytte huslyden til Borge, Gjerstad i Haus. Gulleik døydde 1904.


1898. Skøyte frå Gulleik Hansson til Lars Knutson Århus på bnr. 1 og 4 for kr. 3000. Lars Knutson, f. 1872, g. 1895 Sigvor Nilsdtr. Bindingbø f. 1873.

Born:

a. Knut, f. 1896. Utv. til USA 1913, d. 1945.
b. Brita, f. 1899, tenar, d. 1935.
c. Torbjørg f. 1901, g. 1925 Nils Nilsson Bogetveit, f. 1901, d. 1962, b. Trettenes.
d. Nils, f. 1903, neste brukar.
e. Helge, f. 1906, g. 1945 Margit Ødegard, f. 1910, b. Roan i S. Trøndelag.
f. Anna Lovisa, f. 1909, g. 1940 Robert Nilsen, f. 1914, mekanikar, b. Kjeller, Akershus.
g. Bertina, f. 1912, heime.


1947. Skøyte til Nils Larsson, f. 1903, og Bertina Larsdtr., f. 1912, på bnr. 1 og 4 for kr. 2000 og kår.


Hus på garden:

Stovehuset er bygt 1880, tømmeret frå Hevik. Eldhus fra 1930-åri. Loa med fjos frå 1934, stavlegene er av fure, resten av bjørk, kledningen frå Brørvik. Geitefjos bygt 1969.


Dyrka skog, jord og fødnad:

27 mål fulldyrka, av dette 5 mål oppbrote i nyare tid. Anna jordbruksareal 70 mål. Prod. lauvskog 150 mål. 30.000 granplant sett ut på 1970-talet. Fødnad i 1980: 2 kyr, 60 geiter.


Bnr. 2.

Utsk. frå bnr. 1 i 1885. Gl. skyld 9 mk. smør, ny 2 ort 15 sk. 1886: Mk. 0,85. 1980: Mk. 0,79.


1855. Skøyte frå Åmund Olson til Knut Monsson Lillejord, Modalen, for 200 spd., og overtaking av jordavgift med 2 skpr. 3 fdkr. bygg. Knut Monsson var gift 1847 med Anna Nilsdtr. Almelid, f. 1822.

Born:

a. Mons, f. 1855.
b. Anna, f. 1859
c. Nils.
d. Gjertrud.
e. Sigfrid, - alle i USA.

Knut Monsson hadde gard på Veland i Myking for han kjøpte Bindingbø. Knut døydde 1859 og på skifte etter han vart bruket utlagt til enkja for 250 spd.


Anna Nilsdtr. gifte seg oppatt 1861 med Anders Nilsson Farestveit, Modalen, f. 1839.

Born:

a. Knut, f 1862.

Anna og Anders selde bruket til Ivar, bror til Anna, og flytte til Valsvik i Vik, og vones før utv. dei til USA. - Ivar var eigar av bnr. 1.

Etter matr.framlegget 1863 var dette bruket likt med bnr. 1. Brukar var Johan Johanson, f. 1822, g. 1861 med Kari Ingebrigtsdtr. Trefall, f. 1833.

I 1865 var fødnaden 6 kyr, 12 sauer. Sådde 1 t. blandkorn og 2/5 t. poteter. Kari Haldorsdtr. (Bindingbø) 8 år gamal, var legdebarn. Ho var dotter til Haldor Thorbjørnson Bindingbø og kona Brita Davidsdtr. Johan Johanson vart seinare brukar på Mestad. Evangerboka b. 1.


1869 får Nils Simonson Bindingbø kjøpekontrakt på bruket og i 1884 får han eigedomshevdsdom. Nils Simonson, f. 1841, g. 1. 1871 med Torbjørg Olsdtr. Fjellanger, f. 1841, d. 1878.

Born:

a. Anna, f. 1872, g. 1892 Viking Ivarson Mestad, f. 1857, b. Mestad. Evangerboka b. 1.
b. Sigvor, f. 1873, g. 1895 Lars Knutson Århus, f. 1872, bnr. 1. Evangerboka b. 1.

1875 var fødnaden 6 kyr, 1 ungfe, 12 sauer. Sådde 1 t. blandkorn og 11/2 t. poteter.

Nils Simonson gifte seg oppatt 1882 med Brita Jonsdtr. Ekse, f. 1843, d. 1898. Nils d. 1927.

Born:

a. Tea, f. 1883, g. 1923 Knut Pederson Gjerald, Voss, f. 1894, veganleggsformann, b. Voss.
b. Simon, f. 1884, neste brukar.
c. Elisabet, f. 1886, d. ug. 1959.


1919. Skøyte til Simon Nilsson for kr. 2500 og kår. Simon Nilsson, f. 1884, d. ug. 1963.


1960. Skøyte frå Simon Nilsson til Nils Larsson Bindingbø for kr. 15.000 og kår. Nils Larsson, f. 1903.


Hus på garden:

Nils Simonson kjøpte tømmeret av gamlekyrkja på Flatekvål og sette opp stovehuset i 1884. Årstalet 1652 står innskore i ein dørkarm; kyrkja vart innvigd i 1620-åri. All materialen er på minst 4-toms tjukn. Stova vart ombygd 1912. Løa med fjos bygd 1909. Eldhus, bygt av stein, påbyrja 1920.


Dyrka skog, jord og fødnad:

Fulldyrka jord 20 mål, anna jordbruksareal 70 mål, 100 mål lauvskog. Nils Larsson, f. 1903 driv bnr. 2 saman med bnr. 1.


Bnr. 3.

1838: Gl. skyld 18 mk. smør, ny 1 skylddalar 6 skill. 1886: Mk. 1,75. 1980: Mk. 1,09.


1789. Bygselbrev frå sokneprest Jersin til Nils Ingebrigtson Bindingbø på 18 mk. som faren tidlegare hadde brukt. Nils Ingebrigtson, f. 1769, g. 1790 med Gjertrud Jonsdtr. Mestad, f. 1761.

Born:

a. Brita, f. 1790.
b. Ingebrigt, f. 1792.
c. Brita, f. 1793.
c. Ingebrigt, f. 1796.
d. Håkon, f. 1799.

I 1804 sa Nils opp bygselen då han hadde kjøpt eit bruk i Nygard, bnr. 2. i Modalen. - I 1815 budde huslyden på Nerås i Lindås.

Jordavgiftsboka 1802 set bruket likt med Ingebrigt Simonson sitt bruk.


1804. Bygselbrev frå sokneprest J. C. Jersin til Anders Simonson Nesheim. Anders Simonson, f. 1779, d. 1817, g. 1800 Brita Ingebrigtsdtr. Bindingbø, f. 1774.

Born:

a. Simon, f. 1800. Husmann Bindingbø
b. Sigvor, f. 1803, g. 1826 Simon Ingebrigtson Bindingbø f. 1799, b. Bindingbø
c. Brita, f. 1806, d. 1807.
d. Ingebrigt, 1. 1807, d. 1883 på legd.
e. Brita, f. 1809, d. for 1834.
f. Brynild, f. 1812, d. 1812.
g. Johannes, f. 1813, g. 1845 Brita Ellingsdtr. Rykke, f. 1819. Utv. til USA 1848.
h. Brynilde, f. 1815, g. Mons Johannesson Straume, f. 1812. Plassmann på Straume, Stamnes.


1818 gifte enkjemann Jon Bergeson Styve seg med Brita Ingebrigtsdtr., enkja etter Anders Simonson, og får same året bygselsetel frå sokneprest Jersin på 18 mk.


1839 får Jon kongeskøyte for 250 spd. med påhefte av jordavgift 5 skpr. 2 fdkr. bygg til Vangens prestebord.

Born:

a. Anders, f. 1819, neste brukar.

I 1823 vart Jon Bergeson stemnd til kommisjon fordi han ikkje hadde betalt tiende, landskyld og offerskjeppe til presten på Voss, 1 spd. 4 ort og 9 skill. Jon var med i krigen mot svenskane. Han var ein velvoksen, stor kar. Han var fødd 1784 og døydde 1875, 91 år gl. Brita d. 1843.


1844. Skøyte frå Jon Bergeson til sonen Anders for 310 spd. og kår. Anders Jonson, f. 1819, d. 1852, g. 1843 med Brita Davidsdtr. Gullbrå, f. 1822.

Born:

a. Brita, f. 1843, g. 1869 skomakar Ole Johan Ingebrigtson, Bergen. Han var son til Ingebrigt Olson Draugsvoll, Vossestrand. Ole Johan og Brita utv. til USA i 1877.
b. John, f. 1845: Neste brukar.
c. David, f. 1847. Brukar her.
d. Anders, f. 1849. Utv. til USA.
e. Peder, f. 1851, g. 1873 med Marta Olsdtr. Fjellanger, Modalen, f. 1845. Utv. til USA 1873.
f. Nils, f. 1853, d. 3 v. gl.

I skifte etter Anders Jonson vart bruket utlagt sonen John for takst 325 spd. John Andersson døydde 1859, og i skifte etter han vart bruket utlagt broren David Andersson for takst 325 spd. mot overtaking av pantegjelda.


Matrframlegget 1863: Åker 5 1/2 mål 10 1/2 mål god, 6 1/2 mål meddels og 11 mål ring naturleg eng. Av utslåtter og fjellslåtter 300 våger høy. Sådde 2 1/2 t. korn, 2 1/2 t. poteter. Avla 12 1/2 t. korn, 12 t. poteter og 1033 våger høy. Fødnaden var 10 kyr, 3 ungfe, 26 sauer, 1 hest. God og tilstrekkeleg hamnegang. Sumarhamn vart leigd mot årleg avgift 16 skill. Vedaskog og never. 1 7/8 mil vanskeleg kløvjeveg til bygdevegen. Bruket var tungbrukt, men vanleg godt dyrka. Kornet fraus stundom.


Brita Davidsdtr. gifte seg oppatt 1852 med Haldor Torbjørnsson. Yksendal, f. 1821.

Born:

a. Anders, f. 1853. USA.
b. Anders, f. 1854. Utv. til USA 1875.
c. Anders, f. 1855, d. 1855.
d. Kari, f. 1858. Utv. til USA 1877.
e. Sigvor, f. 1860, d. 1868.
f. Ingebjørg, f. 1862. Utv. til USA 1884.
g. John, f. 1864, d. 1864.


1866. Skøyte frå David Andersson til Simon Simonson Bindingbø for 425 spd. og kår til Haldor Torbjørnson David Andersson utv. til USA 1867. Simon Simonson, f. 1829, d. 1889, g. 1858 Brita Olsdtr. Stamnes, f. 1829, d. 1914.

Born:

a. Sigvor, f. 1858, g. 1883 Ole Jorgenson Horvei, f. 1858, d. som husmann på Horvei 1910. Sigvor utv. til USA 1914.
b. Marta, f. 1861, g. 1885 Sjur Helgeson Bjørsvik f. 1860, småbrukar Haukøy, Hosanger, kjend lekpreikar. Hosanger bb. I 2. del. s. 352.
d. Brita, f. 1866, g. 1901 ekm. Magne Hansson Almelid, Modalen, f. 1842, farmar i USA.
e. Olina, f. 1868, g. Ho hadde ein son, Johannes Karlson, b. Fana, og to dtr. Birgitta og Alva Mona.
f. Simon, f. 1871, g. 1909 Ingebjørg Sjursdtr. Eikefet, f. 1874, farmar i S. Dakota.
g. John, f. 1876, g. 1896 Anna Johannesdtr. Stamnes, f. 1875, paktar på, Horvei, Evangerboka b. I.

1875 var fødnaden 1 hest, 8 kyr, 1 ungfe, 8 sauer. Kårmannen Haldor Torbjørnson fødde 1 ku og 9 sauer.


1890 overdrog Brita Olsdtr. bruket til sonen Simon for kr. 1200 og kår.


1891 selde Simon Davidson bruket til Ivar Johannesson Høvik, Modalen, for kr. 2000. Ivar Johannesson, f. 1857, g. 1887 Anna Jakobsdtr. Fjellanger, f. 1865.

Born:

a. Johannes, f. 1888, g. 1917 Marta Olsdtr. Øvstedal, f. 1887.

Ivar Johannesson døydde 1914, og som einaste arving etter foreldra selde Johannes Ivarson bruket 1917 til Lars O. Nygård for kr. 7000, og kjøpte att eit bruk i Bryn på Voss, der han døydde 1931.


1919. Skøyte frå Lars Nygård til Lars S. Trefall for kr. 10.000.


1920. Skøyte frå Lars Trefall til Anders Samsonson Gullbrå for kr. 2500. Anders Samsonson, f. 1895, g. 1920 Brita Larsdtr. Trefall, f. 1896.

Born:

a. Sigmund, f. 19**. Neste brukar.
b. Birger, f. 1924, d. 1945.
c. Ragnhild, f. 19**, g. 1965 Walter Hovland, Bergen, f. 19**. 1. maskinist, b. Bergen.


1974. Skøyte til Sigmund Andersson for kr. 7000. Sigmund Andersson, f. 1921, g. 1955 Odny Karlsdtr. Toska, Manger, f. 1932. Rektor på Dalekvam.

Born:

a. Birger, f. 1956.
b. Kjell Atle, f. 1963.


Hus på garden:

Stovehuset bygt 1912, fjos og løe 1910.


Dyrka skog, jord og fødnad:

30 mål fulldyrka, anna jordbruksareal 10 mål Prod. lauvskog 150 mål. Ikkje fødnad på garden i 1980, då slåtten vert bortleigd.


Bnr. 4.

Utsk. frå bnr. 3 i 1890. Sk.mk. 0,58.


1890. Skøyte frå Brita Olsdtr., enkja etter Simon Simonson, til Gulleik Hansson Bindingbø for kr. 1050 og kår. Sjå vidare bnr. 1.


Bnr. 5. Bindingbøavsnittet.

Utsk. frå bnr. 1 - 4 i 1918. Sk.mk. 0,24.

1920. Skøyte frå oppsitjarane på Bindingbø til advokat Wiig for kr. 12.000.

1920. Skøyte til Bergenshalveens kommunale kraftselskap.


Husmenn:

1664 fører prestemanntalet Håkon N. som husmann her.

Håkon Simonson var husmann her omkr. 1730. Etter kyrkjeboka døydde kona hans 1732, 83 år gamal. Namnet hennar er ikkje nemnt.


Haldor Jakobson Bindingbø, f. 1745, g. 1771 Synneva Larsdtr. Gullbrå, f. 1741.

Born:

a. Kari, f. 1772.
b. Anna, f. 1776, d. 1776.
c. Anna, f. 1779.
d. Magnhild, f. 1782, d. 1783.
e. Johannes, f. 1784, d. 1784.
f. Johannes, f. 1786.

Haldor vart seinare husmann på Gjøstein Voss. Han bleiv 1813.


Simon Andersson Bindingbø, f. 1800, g. I. 1830 med Ingebjørg Johannesdtr. Straume, 1. 1804, d. 1836.

Born:

a. Brita, f. 1830, g. 1851 Anders Einarson Tyssen, f. 1820, b. Tyssen, Evangerboka b. I.
b. Anders, f. 1831.
c. Anna, f. 1834.

Simon Andersson gifte seg oppatt 1840 med Anna Sjursdtr. Langeland, f. 1797, d. 1874.


1840 fekk Simon og kona feste frå Jon Bergeson på eindel teigar i utmarka, Smieteigen, Tueteigen, Langaskreo, Almatoè, Kråè, Hammarteigen, Jurskreo, Mannhellertoé, Skardalen, Stanganeset med rett til å slå så mykje høy som dei orka mot årleg avgift 2 ort.

Simon Andersson gifte seg tredje gong 1878 med Gjertrud Hansdtr. Almelid. Simon d. 1887.

1875 var fødnaden på plasset 2 kyr og 3 sauer. Sådde 3/8 t. blandkorn og 1/2 t. poteter.


Johannes Ingebrigtson Bindingbø, f. 1814, g. 1837 Synneva Johannesdtr. Helgeland, Vossestrand, f. 1816, budde her 1838.

Born:

a. Ingebrigt, f. 1838.


Grend:

Bindingbø er i bedlag med Fosse på eine sida og med Bergo, Nesheim og Brakestad på den andre.


Støl.

Bindingbø har støl på Fossestølen i fjellet på sørsida av dalen. Selet som høyrde til bnr. 1 og 2 brann ned i 1890 og har ikkje vorte oppattbygt. Nils Bindingbø kjøpte i 1928 stølen Beinhelleren av Sigurd Århus, og har sidan bruka denne stølen.


Kvern:

Bindingbø hadde kvern i Kvernhusgrovi på Bergo; dei rodde då over Bergavatnet. Simon, morbror til Nils og Bertina, flytte kvernhuset ned til Slipegroè på hi sida av elvi ved Bindingbø. Der sette han òg opp sirkelsag. Raset i februar 1928 tok både kverni og sagi. Kvernhustømmeret er bygt inn i løa på bnr. 2.


Tekniske tilhøve:

Fyrste traktoren (tohjuls) kjøpt 1964, firehjulstraktor frå 1969. Bindingbø fekk telefon 1950 og el.kraft 1955. Eksingedalsvegen var ferdig bygd til Bindingbø 1922.


Utløer:

(Bnr. 1:) Lialøo Storejurliè, Vetlejurliè, Ospebakkløo, Ryssegjelløo (ei stor gjel bortom elva i merket med Bergo), Stallsteigløo.

(Bnr. 2:) Hagaløo, Nyeslaottløo, Bjørkjehjedl, Uraløo, Skarshaugløo, Breibakkløo, Storafjellsløo.

(Bnr. 3:) Hagaløo, Storesvoè, Bjorkjeliè, Løype, Lialøo, Skavdalsløo.


Stakkstøe:

I Svòbotnè (bnr. 3). I Fjellbetno stekte dei òg, men det var sjeldan dei slo der.


Åkrar:

Storåkrane (3 i alt, kvart bruk hadde sin), Tunåkeren, Stangåkeren, Flekkleiten, Strengjen, Hadlåkeren, Vodl, Ytstevodl, Halldoråkeren, Gaml-Ivaråkeren, Øvstebrekkåkeren, Jakobåkeren, Røysè (der sette dei sidan opp stova på bnr. 3), Firkanten, Kisto.

Det var korn i dei store og poteter i dei små åkrane. Kårmannen Halldor f. 1821 skulle ha 10 askar korn av bnr. 3 og 5 askar av bnr. 4.


Veiding:

Sume vetrar veidde Nils Larsson f. 1903 meir enn 20 rjuper for dagen. 1914-15 fekk han kr. 1,60 for paret. Slike år vart det meir forteneste av veideskapen enn av smøret. Det var berre snareveiding.

- I 1841 var det bjørn i marki Fjellanger - Fosse - Bindingbø. Halldor Bindingbø gjekk beint på han oppå Novi millom Fosse og Bindingbø. Bjørnen treiv byrsa hans og då Halldor sprang, kasta bamsen byrsa etter han. Halldor sprang til Fosse, inn i stova, bakom bordet og ropa: «halde dørè, bjødn kjem!» Halldor vart stum sidan, men var elles like god; han levde til han vart 100 år gamal og døydde i 1921. Da sprang Olav Haugen (Lavikhaugen) og Joans Haugen, ein frå Fjellanger og ein frå Bindingbø opp på Novi. «- Ola Haugjè rauk i hopa me' bjødnè, tok tak i tungo pao han og slo han i nakkjen me' byrsne. Da gjekk rundt i rundt, stundo grylte bjødn og stundo karen. So sleppte bjødn, og dao skaut han Ola, men dao va pipo so svøydd at han trefte kje. - Bjødn trekte te Trefadl sian, han tok 10 smalabeist dan turen. Ei stund ettepao felte dei han pao Fjedland". (Fortalt av Nils Bindingbø, f. 1903.)


Offentlege forretningar:

Forretning avh. - Statsark. setelkat. Utskifting med Fosse, Yksendal og Bergo 1829. Kontrakt om veg Fadnes-Brekkhus 1888. Kontrakt om veg gjennom dalen 1894. Garantidok. vedk. vegen Fosse-Nesheim 1907. Utskifting over innmarka 1908.


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy