Modalsboka band I

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal


Gardsnummer for Mo sokn er noverande gnr. i Modalen kommune. For Eksingedalen sokn er det i Vaksdal kommune.


Innhald

sidetal i boka
s. 5
s. 7
s. 8
Gardar i Mo sokn
s. 11
s. 21
s. 29
s. 35
s. 56
s. 77
s. 91
s. 130
s. 171
s. 205
s. 227
s. 269
s. 300
s. 321
s. 352
s. 382
Gardar i Eksingedalen sokn
s. 407
s. 435
s. 457
s. 480
s. 516
s. 553
s. 565
s. 581


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy