Vaksdal bygdebok band II

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal


Vaksdal bygdebok, band II innheld gards og ættesoger frå Dale sokn. Dale sokn omfattar gardane frå Fossmark til Dale.

Opplysningane er lagt ut med samtykke frå Vaksdal bygdeboknemnd.

MERK: Endringar gjord i digital utgåve er skriven i kursiv.


Innhald

sidetal i boka
s. 5
s. 12
s. 15

DALE SOKN

s. 21
s. 23
s. 27
s. 39
s. 57
s. 67
s. 81
s. 107
s. 145
s. 173


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy