Gnr. 22 Dale

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band II


DALE


Dale ligg i dalføre mellom Dalevågen og Bolstadfjorden. Frå gamalt av var Dale det ein i dag kalla Dalegarden. Området som tettstaden Dale er bygd på kallas Laugardsfloten.


For å gjera det enklare for lesarane å finna fram i soga om Dale har me delt den i fleire bolkar. Gardssoge, eigarliste og ættesoge. Gardssoga er delt i ein generell del, John Dale si utgreiing om Dale som han skreiv i perioden 1940-42, og soga om gardsbruka.


Generell del (s. 173-187)

John Dale si utgreiing om Dale (s. 188-221)

Gardssoge for bnr. 1-21 (s. 222-256).

Eigarliste bnr. 22-462. Liste over utskilde bruk, hustufter og liknande.

Ættesoge© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy