Gnr. 20 Stanghelle

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band II


STANGHELLE


Stanghelle ligg ved ei vik i Sørfjorden, omlag 60 km. frå Bergen. E-16 og jernbanen går forbi Stanghelle. Stanghelle var fram til slutten av 50-åra ei bygd med gardar og nokre bustadhus. I slutten av 50 år byrja ei stor utbygging av bustadhus. I hovudsak var det arbeidara ved fabrikken på Dale som trong ein stad å bu. Fleire fornfunn er funne på Stanghelle.


Mange av arbeidarane ved A/S Dale Fabrikker og anna næringsliv busette seg på Stanghelle, som vart ein liten tettstad. I bygdeboka er derfor garden delt i tre bolkar, gardssoge, eigarliste og ættesoge.


Stanghelle - Gardssoge, opplysningar om garden og dei einskilde gardsbruk.

Stanghelle - Eigarliste bnr. 8-275. Liste over utskilde bruk, som hustufter o.l.

Stanghelle - Ættesoge, ei oversikt over huslydar som ikkje har direkte tilknyting til garden.© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy