Sylvskatten 1816, av Lars Schjærven

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag < Bygdebøker for Vaksdal < Bergsdalen Innhald


Sylvskatten 1816 - Bergsdalen


Dei norske bøndene var ikkje bortskjemde når det galdt å svara skattar og avgifter til danskekongane. Då Norges Bank vart skipa i 1816, måtte det skaffast eit grunnfond på 2 mill. spd. Men det var ein urimeleg hard og umenneskeleg måte dei skaffa fondet til vegar på. Det vart utlikna so og so mange dalarar på alle som det kunne takast noko hjå, som pliktig innskot, og inn¬skotet skulle betalast i sylv, og dei som ikkje hadde dalarar måtte ut med sylvbelte, staup og krus og andre sylvsaker, som vart verdsett etter sylvvekta, Mykje gamalt arvesylv gjekk i smeltedigelen på denne måten, og "skatten" er vel den mest upopulære som nokon gong har vore utskriven. For Evanger vart det utlikna ialt 763 spd. 40 skill. Nedanfor er ei oppgåva over kva som vart utlikna på bergsdølene.

Gard Brukar Namn Spd. skill
Rødland Gardbrukar Niels Arveson 4 -
Småbrekkene Gardbrukar Elling Monsson 1 -
Kaldestad Gardbrukar Mons Sjurson 1 60
Kaldestad Gardbrukar Sjur Henrikson 7 -
Hatlestad Gardbrukar David Pederson 3 -
Hatlestad Kårmann Arne Trondson 1 -
Berge Gardbrukar Gaute Olson 5 -
Solbjørg Gardbrukar Anders, friteken - -
Li Gardbrukar Askjel Andersson 1 -
Li Gardbrukar Nils Andersson 1 60
Li Kårmann Anders Nilsson 1 -
Li Gardbrukar John Larsson 4 -
Brekke Gardbrukar Nils Sjurson 2 -
Brekke Kårmann Sjur Helgeson 3 -
Brekke Gardbrukar Henrik Jørgenson 3 -
Brekke Kårmann Mons Knutson 1 -
Øiene Gardbrukar Peder Monsson 1 -
Øiene Gardbrukar Ole Ivarson 1 -
Øiene Gardbrukar Philip Larsson, friteken - -
Fosse Gardbrukar Lars Larsson 1 -
Fosse Gardbrukar Anders Larsson 1 -
sum 38 -


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy