Song til Bergsdalen, av Vilhelm Rogdo

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag < Bygdebøker for Vaksdal < Bergsdalen Innhald


Song til Bergsdalen
Tone: So må du då min beste gut.


Her strøymer veldet inn på deg,
her ser du fjelli reisa seg.
Med res og skard og haugar grå
:/: og tjørner små :/:
som speglar kvelven djup og blå.


I botn brusar stride elv
so lufti bårar, grunnen skjelv.
Og bekkjer i dei bratte hall
:/: og fossefall :/:
som kvite band frå pall til pall.


Og geisledans kring haug og hø
og glim og glans kring drivkvit snø.
Som løyner stakk og stuv og stein
:/: og luft so rein :/:
helsebot for kvar og ein.


Ein dåm av dette veldet ber
den gilde trauste folkeferd.
Som voks seg ven i harde kår
:/: i strid so sår :/:
mot snø og storm og seine år.


Vilhelm Rogdo
1922.


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy