Flatekvål

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Modalsboka


Gards og ættesoge for Flatekvål.

Fil:Flatekvål 01.gif


FLATEKVÅL
GARDSNR. 89 I HOSANGER, NO NR. 57 I VAKSDAL HERAD

Innleiing


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org
Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.

© Formgjevar og teknisk ansvarleg Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy