Bilet arkiv

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag

Lokalt bilet arkiv

Dette er eit biletarkiv der du kan bidra med bilete av historisk interesse.

Om du ikkje sjølv vil setja i hop eit "album" vil det etter kvart enkelt bli mogeleg å lasta opp bilete og så be Historielaget setja saman dette.


Album:

(so langt finn du berre nokre eksempel-album)Om Historielaget sitt biletmatriale

Historielaget sit på eit stort biletmaterialet som er i ferd med å bli digitalisert. Kvar og korleis dette skal publiserast er endå ikkje klårlagt, men dette vil med stor sansynlegheit bli ein anna stad enn her. Nyhende om dette, og lenk til kvar det kjem, vil bli lagt ut her så snart ting er på plass.

Korleis bidra med dine bilete

Her vil det etter kvart koma ei rettleiing i korleis du kan laste opp og få inn dine bilete.© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy